Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

(VĚRA MALÁ, 29. 9. 2007 9:24)

DOBRÝ DEN,PROSÍM O RADU JSEM 32 TÝDEN NA RIZ.TĚHOTENSTVÍ,JAK MÁM POSTUPOVAT DÁL A O CO ŽÁDAT,KDYŽ JSEM DOMA UŽ 8 LET A STARÁM SE O OSOBU BLÍZKOU,POSTIŽENÍ VZP/P,ŽÁDNOU ČÁSTKU NEPOBÍRÁM,OD LEDNA TO ZRUŠILI,DĚKUJI ZA ODPOVĚD A HEZKÝ DEN.

Životní minimum

(Evička, 28. 9. 2007 14:00)

Dobrý den, jsem těhotná.Na úřadě práce nepobírám žádné dávky, jelikož jsem studovala a studium jsem ukončila k poslednímu srpnu letošního roku.Mám nárok na nějakou podporu v těhotenství? Na životní minimum? Jinak opravdu nevím z čeho bych nakoupila výbavičku pro dítě.Děkuji

Pár odpovědí

(Petra a Vojta, 27. 9. 2007 10:31)

Paní ALENO - těch 11.400,-Kč máte zřejmě na mysli výši rodičovského příspěvku při čerpání 2 roky - to není omezeno výši hrubé mzdy - to je prostě dané - na RP vám vyplatí 273600,-Kč - a je na vás, na kolik let si to rozložíte - 2,3,nebo4 - ve finále dostanete stejnou částku,která s výší vaší hrubé mzdy nemá nic společného.
Paní KAROLÍNO - pokračovat plynule v pobírání rodičovského příspěvku je lepší v případě,že PPM vyplácená zaměstnavatelem (OSSZ) nedosáhne výše RP (tzn.,když jste měla hrubý příjem cca do 9000,-Kč),sice vám úřad práce rozdíl doplácí,ale při nastoupení rovnou na RP odpadá zbytečné papírování a dokládání kolik dostanete za měsíc PPM,aby vám úřad mohl zbytek do 7582,-doplatit.
MIŠÁKU - to,že neuvedete otce,neznamená,že nemáte nárok na rodičovský příspěvek,přídavky na dítě,případně příspěvek na bydlení nebo sociální příplatek . Vzhledem k tomu,že nevím,jestli jste byla 270kalendářních dnů před nástupem na peněžitou pmomc v mateřství účastna na sociálním pojištění (ÚP se započítává nevím,co jste dělala předtím - škola,OSVČ???) nevím, jestli budete mít nárok na PPM,která se začíná vyplácet 6týdnů před porodem(datum stanoví lékař) každopádně,když ne, máte ode dne porodu nárok rovnou na rodičovský příspěvek - 7582,-Kč - žádá se na úřadě práce - odbor dávek státní sociální podpory - tam vám i poradí,o jaké další dávky si máte zažádat - neuvedení otce má vliv pouze na dávku vyplácenou sociálním odborem a ta dávka se jmenuje dávky pomoci v hmotné nouzi.A ještě porodné - když stihnete porodit do 31.12.2007 budete mít nárok na 17.760,- když po 1.1.2008 tak jen na 13.000,-Kč. Tak se držte a hlavu vzhůru.

jak to bude s námi dál???

(mišák, 27. 9. 2007 7:46)

Dobrý den,ráda bych se zeptala,jestli mám nějaký nárok na nějaké dávky,pokud neuvedu jméno otce.Nyni jsem na neschopence-termín porodu mám v prosinci,začátkem ledna a jsem asi tak půl roku v evidenci UP. Před tim jsem nikde nepracovala.Na úřadech mi tvrdí,že nedostanu nic,pokud neuvedu jméno otce dítěte.Prosím o Vaší radu.Děkuji.

Mateřská dovolená- rodičovský příspěvek

(Karolína, 26. 9. 2007 19:58)

prosím o radu. Mému synovi byli v září 3 roky a druhé mimčo čekáme v prosinci.Chtěla bych zjistit jestli mám u zaměstnavatele zažádat aby mi vyplácel mateřskou a nebo mám rovnou plynule navázat na rodičovský příspěvek. Musím se domlouvat se zaměstnavatelem nebo stačí zajít na sociální zprávu podle mého by bylo lepší pokračovat dále v pobírání rodičovského příspěvku. Prosím o váš názor děkuji

Rodičovský příspěvek

(Alena, 26. 9. 2007 18:50)

Ráda bych se zeptala, není těch 11 400 omezeno tím, že hrubá mzda by měla být vyšší než 16 tis. korun? Četla jsem to v jedněch novinách, ale teď o tom nikde nepíší.

Přídavky na dítě

(Alena, 26. 9. 2007 18:47)

Paní Jitko, formulář Přídavky na dítě musí být odevzdán do konce září. Když to nestihnete, doplatí vám je zpětně, ale jen tři měsíce.

Přídavek na dítě

(Jitka, 25. 9. 2007 14:03)

Dobrý den, máme první dítě a chtěla bych se zeptat, kolik času máme na odevzdání formuláře Přídavky na dítě? Žádáme poprvé a nevíme, jestli nemusí být formulář odevzdán již do konce září?Předem děkuji.

Jak vyřídit doklady?

(Valéria, 25. 9. 2007 12:23)

Dobrý den.Som slovenka pracujúca 6 rokov v Brne.Za 2 mesiace mam termín porodu a planujem rodit v Brne a po porode sa vratit s babetkom na slovensko.Preto prosím o radu,kde a ako vybavyt potrebné doklady na vycestovanie z CZ a ako dlho vybavenie dokladov trvá a aká je ich platnosť.Dakujem

Docházka do MŠ

(Petra a Vojta, 25. 9. 2007 10:08)

Těch 5 dnů v měsíci je pro děti do 3 let, mezi 3 a 4 rokem je povoleno 4 hodiny denně - zase tiskopis a potvrdit ve školce.

Docházka do MŠ - BÁRA

(Petra a Vojta, 25. 9. 2007 10:03)

Dobrý den, povolená docházka do školy(jeslí) je na 5 dnů v měsíci,není omezeno,na kolik hodi (půl dne,nebo celý) ale max. 5dnů za měsíc. Na sociálce si vyzvednete tiskopis,kde vám ve školce potvrdí, na jak dlouho prcek školku navštěvuje.

docházka do MŠ

(bára, 24. 9. 2007 23:05)

dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaká bude od 1.1.2008 povolená docházka do školky pro 3leté dítě, tak abych mohla pobírat mateřskou?
děkuji za odpověď

p.s.ještěže existují takové stránky, na naší "sociálce" zatím nikdo neví jak to bude od 1.1.2008

Odpovědi

(Petra a Vojta, 24. 9. 2007 22:01)

VÁCLAVE Černý - čerpání RP od 1.1.2008 bude rozděleno následovně - rychlejší čerpání - rozhodnout se bude muset rodič cca v 6-ti měsících dítěte a pobírat bude 11.400,-Kč 2 roky, základní čerpání - pobírá se 7.600 3 roky a rozhodnout se musí rodič do 1,5roku dítěte, třetí varianta je pomalé čerpání - rodič dostává 18měsíců 7.600,-Kč pak do 4 let pouze 3.800,-kč. Jestliže vaše dítě bude 1.1.2008 starší 18-ti měsíců a mladší 3 let - bohužel nemáte možnost volby a budete do 3let pobírat 7.600 a čtvrtý rok 3.800. Jestliže vašemu dítěti bude 1.1.2008 už tři roky pryč,budete pobírat do 4 let věku 3.800,-kč taktéž bez možnosti volby. Jestliže vašemu dítěti bude teprve po 1.1.2008 6 měsíců máte možnost volby ze všech variant a po dvou letech, když budete mít další dítě má manželka samozřejmě nárok na další RP a možnost vývěru znovu 2,3,4 na nové miminko - nelze je čerpat na dvě děti současně.
MICHAELO Bartošková - když nepřerušíte studium, nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která je vyplácena 6týdnů před porodem, budete mít nárok rovnou na rodičovský příspěvek a to ode dne narození vašeho miminka.Žádá se na úřadě práce oddělení dávek státní sociální podpory. Jestli se s přítelem po porodu vezmete, nezmění se pro vás nic - pouze při žádání přídavků na dítě se bude započítávat i manželův příjem (když budete mít trvalé bydliště na stejné adrese jako vy).Po porodu si budete žádat o porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a sociální příplatek - podle aktuální finanční situace.

Dostanu něco?? a kolik?

(nelly, 24. 9. 2007 17:08)

DObrý den, prosím moc o radu ! Jsem nyní na pracovním úřadě
(jelikož studuji dalkově VŠ 4prac.dny v týdnu, a proto mě nikde nechtěli v zaměstnání),
miminko se mi narodí duben 2008, a v říjnu budeme mít svatbu.. Kolik asi dostanu penízků???
Myslím, že Úřad Práce mi nic nedá, a sociální nějaky příspěvek? ten dostanu? a kolik činí??
Prosím moc o odpověd

můžete i napsat na mejl: nelly.z@seznam.cz

Na co mám nárok?

(Michaela Bartošová, 24. 9. 2007 16:08)

Dobrý den,
Právě čekáme s přítelem miminko, termín porodu je stanoven na duben 2008. Studuji střední soukromou školu a u vedení školy jsem si zažádala od ledna o individuální studijní plán tudíž po porodu studium nepřeruším. Chtěla bych tedy vědět, na co vše mám nárok po nebo těch 6 týdnů před porodem a o co a kde mám nebo mohu žádat. a také by mne zajímalo co se změní, kdybychom se s přítelem po porodu vzali. Děkuji

Z rodičovské na mateřskou

(Jitka Š., 24. 9. 2007 14:29)

Mám syna, který se narodil 9.8.2005,plánujeme druhé dítě,chtěla bych se zeptat do jakého data musím nastoupit na MD,abych dostávala PPM a ne pouze rodičovský příspěvek?Četla jsem,že do třetího roku prvního dítěte, ale nevím zda se to počítá do jeho narozenin,nebo se bere rok,ve kterém tří let dosáhne.Moc děkuji za radu.

nový zákon-při více dětích

(václav černý, 24. 9. 2007 13:34)

Mám malé dítě od Nového roku nahlásím že budu s ním(resp. manželka) dva roky, tzn. kolem 11 000, ale po dvou rocích se nám narodí druhé dítě, mám právo nové volby na tři, čtyři roky nebo budu doma bez rodičovského příspěvku.

Pár odpovědí

(Petra a Vojta, 24. 9. 2007 12:13)

PAVLÍNO Pavlíková - porodné zatím činí 17.760Kč při narození jednoho dítěte,při narození dvojčátek 53.120Kč. Od 1.1.2008 to bude 13.000 na jedno a 26.000na 2děti.
RENATO - přídavky na dítě - žádá se do 30.9. - tiskospisy jsou k vyzvednutí na příslušném místě dávek státní sociální podpory.
TINO - 6týdnů před porodem (datum stanoví lékař) nastupuje mamina na peněžitou pomoc v mateřství (vyplácí sociálka - nebo zaměstnanavatel-když je víc než 25 lidí ve firmě),peněžitou pomoc v mateřství pobírá 28týdnů(když je mamina svobodná nebo čeká 2a víc dětí 37týdnů) a pak nastupuje na rodičovský příspěvek (do 4let věku dítěte)- ten je teď cca7500, od 1.1.2008 bude jeho čerpání upraveno do tří fází 2letý RP,3letý RP a 4letý RP - podle toho je odstupňovaná i vyplácená výše RP. Jestliže mamina studuje a chtěla by těc 6týdnů před porodem nastoupit na PPM musí školu přerušit - když školu nepřeruší nemá na PPM nárok a žádá rovnou o RP-ale k datu narození dítěte,takže těch 6týdnů před porodem nic nedostane.
MICHAELO samoživitelko - zažádejte si o přídavek na dítě,soc.příplatek a příspěvek na bydlení (na přadě práce - dávky státní sociální podpory) - když ještě pořád bude penízků málo,můžete si zažádat o dávky pomoci v hmotné nouzi (na měststkém úřadě - sociálním odboru) - ale pozor, tam už budou zohledňovat,zda na dítě platí otec alimenty a popř.proč je neplatí nebo proč otec není uveden v rodném listě.
MARTINO Martínková - jestliže vaší dceři budou 1.1.2008 už tři roky pryč,budete do 4 let věku (tedy do 4.10.2008)pobírat jen 3800,-Kč.

rodičovský příspěvek od 1.1.2008

(martinkova martina, 22. 9. 2007 20:50)

chtěla bych se zeptat jak to bude s vyplácením RP po 1.1.2008, dcera bude mít 4.10.2007 tři roky, takže budu čerpat ještě čtvrtý rok RP. Děkuji

Samoživitelka

(Michaela, 22. 9. 2007 14:26)

Dobrý den,
jen jsem se chtěla zeptat, zda nemá někdo zkušenosti - jako samoživitelka s miminkem. Jaké máme možnosti podpory?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »