Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 



Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

:-)

(Tina, 20. 9. 2007 7:43)

Ja ještě tak uvažovala když ted pujdu na uřad prace že bych šla k me obvodní lékařsce a kdyžbych měla měsic nemocenskou tak by mě musel vyplacet uřad práceee. No taky nevim ja jdu od řijna na uřad. Za řijen a pulku listopadu dostanu penízky ale co potom. Těch 6 tydnu před porodeeeeem. kdo mě pak bude platit nebo jak to budeee .

HELOOOOOOOO tak coooo už víš

(Tina, 20. 9. 2007 7:37)

Helo všimla jsem si že jsi taky na uřadu práce tak už víš co a jak. Kdy mužeš nastoupit na rodičovskou přispěvěk a jak to vubec je. Víte to někdo. Vždyt přece bez pěněz člověk nemuže zustat.

otazka

(Renata, 19. 9. 2007 12:36)

Do kdy si mam vyridit detske pridavky za rok 2006

porodne

(pavlina pavlikova, 18. 9. 2007 17:11)

dobry den ja bych se ctela zeptat kolik je porodne ja to cekam pristi mesic predem dekuji

proplacení dovolené

(Hana, 18. 9. 2007 16:50)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi zaměstnavatel musí proplati celou dovolenou 45 dní, hned po ukončení mateřské dovolené? Tvrdí mi, že pouze 20, o zbytek bych prý přišla.

nárok na dovolenou?

(smerges, 18. 9. 2007 16:42)

dobrý den.chtěla bych se jen zeptat zda-li mám nárok na dovolenou když jsem byla od počátku těhotenství na neschopence?od června 2006 do března 2007 jsem marodila a od března ted do září jsem na mateřské.Kamarádka to má o měsíc a jí dovolenou proplácely.děkuji

Milé maminy

(Petra a Vojta, 17. 9. 2007 13:37)

PAVLO-zdravotní pojištění s mateřskou nesouvisí, sociální ano-jestliže nebylo placeno,není nárok na mateřskou dovolenou, nedá se to ani zpětně doplatit,aby nárok vznikl. Každopádně se poinformuj na úřadě práce nebo městském úřadě - oddělení dávek státní sociální podpory na jaké dávky budeš mít nárok.
VĚRO - od 1.1.2008 do tří let věku syna tedy do 17.10.2008 budeš pobírat 7600, a ten poslední rok od 3 do 4 let jenom 3800.
MONIKO-prvních 28týdnů(když jsi svobodná tak 37týdnů) od nástupu na mateřskou dovolenou budeš pobírat 69%průměrného denního vyměřovacího základu - při 7600 to bude cca 170,-Kč na den(to pak násobíš počtem dnů v měsíci)ale ze zákona máš nárok na cca 240-250na den, takže si rovnou na městském úřadě (úřadě práce-oddělení dávek státní sociální podpory)zažádáš o rodičovský příspěvek a od začátku ti budou ten kus mezi 170 a 250 doplácet-(vždycky doložíš kolik dostaneš materšké a zbytek ti doplatí) - pozor musí se žádat včas,zpětně pak doplatí jen 3měsíce-takže ve finále by ti mělo vyjít kolem těch 7580,-kč.A zaměstnavatel ti dovolenou teď už může proplatit kdykoliv, třeba souběžně s rodičovským příspěvkem-teď už se to jako přijem nezapočítává(dovolená) a v roce 2008 ti nárok na dovolenou nevzniká.
PETRO-jestliže 1.1.2008 bude mít malá už 3 roky pryč budeš dostávat od 1.1.2008 do 4 let tedy do 5.10.2008 pouze 3800.
Tak nějak zhruba by to mělo být, každopádně,když si maminky i vy nastávající nevíte rady,neváhejte a hlavně se nebojte zeptat,na příslušných úředech jsou totiž od toho.

mateřská

(pavla, 16. 9. 2007 14:22)

Dobrý den,mám takový problém. jsem v pátém měsíci těhotenství to je krásný, ale nemám zaplacené zdravotní a sociální a nevím jesli mám nárok na mateřskou? Děkuji

rodičovský příspěvek

(Věra, 14. 9. 2007 22:37)

Dobrý den chci se zeptat, syn bude mít 17.10.2008 tři roky,tak jestli mi zůstne rodičák 7600,- poté i kdybych chtěla zůstat doma až do jeho 4 let.Děkuji.

mateřská

(monika, 14. 9. 2007 8:21)

Dobrý den chci se zeptat, v polovině října nastoupím na mateřskou, můj průměrný plat činil 7600, nevíte někdo kolik budu dostávat. Já pořád myslela že těch 7600 jak je rodičovský příspěvěk,ale asi to tak nebude,že? A kdy mi zaměstnavatel musí proplatit dovolenou za tento rok, jen 4 dny. A musí proplatit i za rok 2008? Děkuji

rodicovsky prispevek

(petra, 13. 9. 2007 16:43)

dobry den chci se zeptat mala ma 5.10.3 roky kdyz zustanu doma 4rok jestli mi zustane rodicak 7600 od noveho roku se to ma zmenit a ja nevim jak dekuji za radu.

Moje firma zanikla, prosím o radu

(Marie, 13. 9. 2007 2:05)

Dobrý den,
V dubnu budou malé tři roky. Rádi bychom druhé dítě, ale zatím se nedaří. Firma, ve které jsem před mateřstvím pracovala, zanikla. Pokud neseženu do dubna novou práci, nevíte, jestli je výhodnější dále pobírat rod. příspěvek či si zažádat o podporu v nezaměstnanosti? Myslím tím výhodnější i ve spojení s tím, že chceme co nejdříve další dítě (čili potom znovu mateřská). Budu vděčná za každý typ či radu na moje téma. Plat před mateřskou jsem pobírala 14000 hrubého.

rodicovsky prispevek

(Ewca, 12. 9. 2007 20:13)

Dobry den vsem...chtela bych se zeptat jak muzu vedet jestli dostanu rodicovsky prispevek...me je ted 17 a v rijnu me bude 18...tak me zajima jak se to bude pocitat a jestli mam narok na 6tydnu pred porodem na ten nejaky prispevek...docela bych to hodne potrebovala....predem DEKUJI!!!

mateřská a podnikání

(Lenka, 12. 9. 2007 11:29)

Pěkný den všem! Nemám žádné zkušenosti s mateřskou a rodičovskými přízpěvky. Jsem OSVČ a plánuji mateřství. Chci ale při mateřské stále pracovat, protože mě to má práce umožňuje. Jen nevím, jak se vstahuje pobírání dávek v mateřství s výdělky z podnikání. Je nějaká omezená finanční hranice do které je bez problémů možno dávky pobírat?? Děkuji za odpověd, Lenka

rodičovský příspěvek

(Nikola, 12. 9. 2007 2:03)

Nejprve bych chtěla poděkovat za tyhle stránky jsou super! Mimi se narodí začátkem prosince a stejně jako Tina jsem pracovala jako OSVČ a neplatila si nemocenskou když jsem skončila, na sociálce mi řekli že nemám nárok na MD a spětně se to nedá doplatit. Od května jsem hlášená na pracovním úřadě, ale moje otázka je kdy můžu zažádat o rodičovský příspěvek a kdy mi bude vyplácen a v jaké víši. Předem děkuji za odpověd Nikola

rod.dovolená

(Marie Majrichová, 11. 9. 2007 7:27)

Dcera má velice zajímavou práci,já jsem nezaněstnaná ,5let do důchodu. Mohla bych čerpat rod.dovolenou místo ní a za jakých podmínek.Děkuji.

rodičovský příspěvek

(Hela, 10. 9. 2007 18:01)

milá Aleno neboj se a doporuč kamarádce stránku o změně čerpání rodičovské dovolené.
milá Báro znovu si to spočti a nezapomeň odečíst dobu na mateřské než nastoupíš na rodičák /asi 5 měsíců/ Ale jasně píší že do tří let budeš brát 7600kč a do čtyř 3800kč. Nebudeš jediná kdo o něco příjde. V posledních letech se to stále mění a vždy na to někdo doplatí i pro několik dní.

výše rodič.příspěvku

(alena, 10. 9. 2007 14:53)

Dobrý den, mohl byste mi někdo poradit? Mám dcerku 4,5měs.. Chtěla bych vědět, kolik peněz budu pobírat pokud se rozhodnu být s ní doma pouze 2roky.Podle nového systému by to mělo být něco přes 11000kč, ale kamarádka ni tvrdí, že to dostane pouze ten, kdo tolik v práci vydělával. To je trošku nefér,ne?

:-)

(Tina, 10. 9. 2007 8:30)

Pracovala jsem jako OSVČ ale neplatila jsme si nemocenskou a tedka chci jit na pracak na řijen a listopad. takže penízky dostanu z pruměrného měsíčního platu, ale chtěla jsem se zeptat co dál. termin mam koncem prosince,.
A kdopak mě BUDE VYPPLACEEEEEET TEN MĚSÍC PŘED A PO PORODU KDYŽ NEMAM TO NEMOCENSKE A TAKY SE STANU NEZAMĚSTNANOU. díky za vašeeeeeeeeeee odpovědi díkyyyyyyyyyyyy mocccccccccccccccc všem :-))

??? prosím odpovězte mi někdo

(Tina, 10. 9. 2007 8:27)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »