Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

otázka

(jana, 9. 9. 2007 9:39)

chci se zeptat jestli se mě bude týkat nová mateřská v i tehdy pokud mé dítě bude mít na konci prosince 18 měsíců.

výše rodičovského příspěvku 2008

(bára, 6. 9. 2007 17:56)

Dobrý den, může mi někdo vysvětlit, jak to bude s mým rodičovským příspěvkem v roce 2008. Pokud jsem to dobře pochopila,tak každá matka má během své mateřské dostat určitou sumu, záleží na ni jak rychle si ji vyčerpá. Ta částka činí 273600,- pokud bude dva roky doma vychází to na 11400,- pokud bude doma 3 roky vychází to na 7800,- pokud čtyři roky 3800,- Ale co například já - dcera má 26/10 tři roky, první dva roky jsem brala 3800,- třetí rok 7800,- a na čtvrtý rok mi to vychází na 7800,-,abych se dostala na tu celkovou sumu. Někde jsem četla, že děti, které budou mít 1/1/2008 tři roky budou brát jen 3800,-, tzn. že bych přišla oproti ostatním "začínajícím" o 48000,-!!!
díky za reakce

změna rodičovského příspěvku

(Veronika, 6. 9. 2007 14:20)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je už změna rodičovského příspěvku schválena . A bude to platit od Ledna 2008. Pořád se dohaduji s kamarádkou jeslti to je schválené, nebo ne.
Děkuji Veronika

Přestup z rodič. na mateř. a školka

(Marcela, 5. 9. 2007 10:56)

Dobrý den, chtěla jsem vás poprosit o radu. Čekáme druhé dítě(termín porodu je 15.11.),prvnímu bude 31.10.07 3roky.Doktor nám dal na výběr jít na mateřskou 42 nebo 56dnů před porodem. Jaký v tom je rozdíl a na co to má dopad?Když přejdu na mateřskou, na jak dlouho můžu dávat staršího syna do školky? Ptala jsem se a bylo mně řečeno, že už může chodit každý den neomezeně, i když mu nejsou 3roky, hlavně, že už nebudu pobírat rodič.příspěvek, ale budu na mateřské. Děkuji

2,3 nebo 4 roky MD?

(Jana B, 5. 9. 2007 9:55)

Dobry den.Muj syn se kterym jsem na MD a pobiram rodicovsky prispevek, bude mit v lednu 2008 tri a pul let.Ve zmenach materske nam davaji vybrat 2,3 nebo 4 roky,ale ja uz si vybrat nemuzu,tak bych chtela vedet zda mi bude vyplacena ta castka co mi je stanovena ted nebo se mi to snizi na tech 3800 kc.Dekuji

Co všechno vyřídit

(Jana Vaňková, 5. 9. 2007 9:37)

Dobrý den mám dotaz za tři týdny mám termín porodu. Nevím vůbec co se pak oběhává kam co musím jít nahlásit že se nám narodilo mimčo, kam se chodí pro rodný list, atd. Mohl by mi někdo poradit kdo už má zkušenosti jsem z toho uplně bezradná můj email je Bobeja@seznam.cz. Moc děkuji za odpovědi.

chci se zeptat

(Andrea Kolová, 4. 9. 2007 16:35)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli mám nárok na mateřský a rodičovský příspěvek když mi je 24 let a doposud jsem nikde nepracovala?
Předem děkuji
andreakolova@seznam.cz

nemocenská a mateřská

(Hanka Stanková, 4. 9. 2007 14:09)

DOBRÝ DEN Chtěla jsem vás poprosit o rad.Zkončila jsem jedné práci,pak jsem byla pár dní na pracáku a nastoupila jsem do další práce ve fabrice.Jenže jsem zjistila ještě ve skušební době,že jsem těhotná a tudiž mě gynekolog vystavil neschopenku pro rizikovou práci z lihem.Zajímalo by mě jak se v tomto případě počítá víše nemocenské a pak mateřské.A ještě mě napsali,že jsem neschopná práce a tak se mnou končí pracovní poměr,ale já nevím od kdy budu jako nezaměstnaná a zda mohu žádat o nějaký příspěvek nebo něco podobého.Moc se v tom nevyznám.Každý říká něco jiného.Byla bych moc ráda za pomoc a vysvětlení.Děkuji moc.Posílejte prosím odpověd na imeil.HanaPavelova@seznam.cz

Dotaz

(Petra, 3. 9. 2007 18:24)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat pracuji jako OSVČ a zajímalo by mne jak to bude po porodu s placením /sociální,zdravotní pojištění,daně/ a jestli se má po dobu Mateřské pozastavit Živnostenský list! mám v tom trochu zmatek,potřebovala bych nějaké věci objasnit :-) předem díky!Odpověď na Petise21@seznam.cz

materska

(J.P.B.Chejab, 3. 9. 2007 13:00)

Dobry den, chtela jsem se zeptat, jestli nevite jak to bude probihat v mem pripade. V Anglii ziju pres 6 let, kde pracuji a studuji Vysokou skolu. Tu z dovudu tehotenstvi prerusuji, vracim se do CR v listopadu a do te doby stale pracuju v Anglii. Jsem v rozvodovem rizeni a otcem meho ditete je pritel zijici v CR. Predem dekuji

pár odpovědí

(Lenka, 3. 9. 2007 11:14)

Dášo a Marcelo - obě budete do 3 let dětí pobírat 7600. Obě už máte "starší" děti takže ty automaticky spadají do této skupiny.

Lucie,
PPM je sociální dávka a ty lze vybírat pouze 3 měsíce zpětně. Obejít to nelze. Dřívě to bylo časově neomezené, ale protože to jistá skupina obyvatel zneužívala, nastavil se limit 3 měsíce a dost. Takže lituji, víc než 3 měsíce zpět vám neproplatí.

Majo,
mateřská se vám bude vypočítávat podle příjmů z doby než jste nastoupila na nemocenskou. Zaměstnavatel vás teď propustit nemůže, ale vzhledem k tomu, že máte smlouvu na dobu určitou, tak na její platnosti se nic nemění. Váš pracovní poměr končí k 31.12.2007

nemocenská a mateřská

(maja, 3. 9. 2007 10:31)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, momentálně jsem ve 14. týdnu těhotenství a od října budu nastupovat na nemocenskou /pro zdravotní potíže/, takže na neschopence zůstanu až do konce těhotenství. Termín porodu začátek března 2008. Chtěla bych vědet, kolik budu brát nemocenskou a kolik pak mateřskou /jak se to vypočítává/. Zda tedy nebude mateřská nižší, když jsem na nemocenské, jak kdybych pracovala.
A ještě jeden dotaz:
Do 31. 12. 2007 mám prac. smlouvu na dobu určitou, můžou mě propustit, když jsem těhotná?
Děkuji za odpověď.

změny

(Patt, 30. 8. 2007 19:06)

změny v čerpání rodičovské dovolené najdete v samostatném článku - viz. odkaz výše.

Rodičovský příspěvek

(Romana H., 30. 8. 2007 17:52)

Slysela jsem,ze maji byt nejake zmeny s příspěvky,který je 7600 nyní.Co je na tom pravdy?A jak se dlouho pobira?Dekuji.Odpoved na hekelova2@seznam.cz

Rodičovský příspěvek

(Romana Beránková, 29. 8. 2007 17:47)

dobrý den,jaký bude rodičovský příspěvek v roce 2008.Bude to ještě těch 7600.- nebo ne? Děkuji.Prosím odpověd na berinka4@seznam.cz

zpětné proplacení rodičovkého příspěvku

(Lucie, 28. 8. 2007 6:36)

Dobrý den, pozdě jsem zažádala o rodičovský příspěvek a nyní mám nárok na vyplacení pouze za 3 poslední měsíce. Poradíte mi prosím, jestli je nějaká možnost k vyplacení celé částky na kterou mám nárok? Děkuji za odpověď nejpépe na pokornalucie@volny.cz

rodičovský příspěvek

(Marcela, 23. 8. 2007 17:42)

Dobrý den chtěla bych se vás zeptat od nového roku 1.1.2008,by měla nastat změna v rodičovském příspěvku .Dcera se narodila v loni v červnu a nerozumím těm novým zákonům co maj být od nového roku jestli se zmenší nebo zůstane stejny rodičovský příspěvek mockrát děkuji za informaci.

rodičovský příspěvek

(Dáša, 22. 8. 2007 19:55)

dobrý den v novelyzacích tohoto státu se vážně nevyznám. prosím vás o radu ohledně změn rodičovského přízpěvku od 1.1.2008.jestly se vastahují i na narozené děti. v květnu 2008 budou mému synovi 2 roky a nevím jestly budu moci nadále pobírat částku 7600 kč i od 1.1.2008.
jak vlastně bude dlouhá rodičovská dovolená? děkuji za odpověď přeji hezký den.

CIZINKA NA MATEŘSKÉ

(Michala, 20. 8. 2007 18:26)

Prosím moc o radu. Trvalé bydliště mám na Slovensku. Déle než rok pracuji v České republice. Se zaměstnavatelem mám uzavřenou pracovní smlouvu. Nyní jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství na nemocenské. Žiju s přítelem v Čechách. Mám nárok na pěněžitou pomoc v mateřství, porodné a rodičovský příspěvěk? Pokud ano, na jaký úřad se mám obrátit? Děkuji za odpověď

Rodičovský příspěvek a mateřská

(Gabča, 20. 8. 2007 12:46)

Dobrý den, chtěla jsme se zeptat, od 1.9.07 nastupuji na mateřskou dovolenou. Dostala se ke me informace, že v měsíci kdy začnu pobírat penežitou podporu v mateřství mám i nárok na pobírání rodičovského příspěvku (syn 3,5 roku) jen za měsíc září. Jinak je mi jasné, že od října budu pobírat pouze PPM. Zajímalo by mě tedy zda je toto možné.
Děkuji.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »