Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Práce

(LUCIE, 3. 6. 2007 14:10)

ahoj,hledám prácipři MD,našla jsem tohle,nemáte s tím někdo zkušenost?jde o prohlížení letáků co přijdou mailem
http://www.efektmail.cz/pages/index.php?refid=luciehol

RE: Omw

(Petra, 30. 5. 2007 9:37)

a co takhle zkusit hledat porodné ve článku s nadpisem "Porodné"? to je asi příliš jednoduché. Máte pravdu, mnohem lepší je hledat ho ve článku o mateřské dovolené a pak se tady hloupě rozčilovat.

Osobně bych chtěla autorce moc poděkovat, protože takhle přehledné a srozumitelné shrnutí je přesně to, co jsem hledala - a ušetřila mi spoustu práce a času, takže DÍKY.

omw

( nhmv, 30. 5. 2007 8:02)

kde mate to porodne !!!!!!!!!!!!!!!!!§
no to je bordel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PPM

(Cherry, 28. 5. 2007 11:44)

Dobrý den, mám rizikové těhotenství, jsem na neschopence, o přízpěvek PPM si mám zažádat KDE? Na sociálce? Potřebuji k tomu nějaký papír od zaměstnavatele? děkuji

Mateřská

(Ilona vejsová, 28. 5. 2007 8:53)

Přeji hezký den.Chtěla bych se zeptat.Jsem studentka 2. ročníku na střední škole.Čekám miminko 11.10.2007 a proto bych se chtěla zeptat,zda musim přerušit školu,nebo jestli se nějak dá udělat to,že bych byla na mateřské a zároven bych také dostudovala ještě i ten poslední rok?Také se chci zeptat,kolik bych dostávala mateřskou a kolik je ted porodné?prosím o odpověd na mů e-mail:ilonavejsova@seznam.cz

rizikové pracoviště.

(Petra, 26. 5. 2007 22:27)

Dobrý den, Chceme již s přítelem založit rodinu jsou, ale otázky na které neznám odpověď tak snad někdo bude vědět. Pracuji na rizikovém pracovišti již při nástupu mi řekli, že bych musela v případě, že bych byla těhotná odejít na neschopenku. Chtěla bych se zeptat jak je to s vycházkami v případě rizikového pracoviště? Někdo říká, že jsou klasické 4h denně a jiný lékař zase tvrdí neomezeně, je tam myslím jen hranice do 19h. Nyní mám jeden hlavní a vedlejší pracovní poměr. Z obou odvádím jak já tak zaměstnavatel, zdravotní, sociální a daň. Chtěla bych se zeptat, jak by to bylo v případě, že bych otěhotněla a nastupovala na nemocenskou? Bude se mi výše dávek vypočítávat z hrubého celkového příjmu za uplynulých 12 měsíců. Mám dodat výši hrubého přijmu z vedlejší činnosti do zaměstnání a tam to vše zašlou na sociální? Předem děkuji za odpověď
p.s.hradec@email.cz

Nárok na vybrání dovolené na zotav

( Hanka, 24. 5. 2007 14:26)

Dobrý den, moc bych chtěla poprosit o radu, týkající se vybrání dovolené na zotavenou. Jsem v šestém měsíci těhotenství,pracuji v obchodě,začínám mít problém vše zvládnou tak jak mám,zaměstnavatel by byl rád,kdybych nastoupila na neschopenku.Mohu si před tím vybrat dovolenou? Tento rok mám odpracovaných pět měsíců od 1.1.07-31.5.07 mám tedy nárok na vybrání 7,5 dne dovolené? a zbytek si mohu vybrat na rodičovské dovolené? Moc děkuji za odpověď Hanka Říhová hankarihova@gmail.com

Výše mateřské

(Elena, 24. 5. 2007 9:16)

Dobrý den,jsem na mateřské dovolené do 23.6.2007.Nez jsem šla na mateřskou,byla jsem zamestnaná na dobu určitou jednoho roku.Ted jsem opět v jiném stavu tři měsíce a nevím kam se mám hlásit,zda na pracovní úřad nebo OUSZ a z čeho mě bude vypočítaná výše mateřské.Můj lékař považuje mé těhotenství za rizikové.Děkuju,s pozdravem Elena Vachková,elenvachkova@seznam.cz

ohledně čerpání dovolené

(Pavla, 23. 5. 2007 21:13)

Ještě jedna informace co se týče čerpání dovolené. Můj zaměstnavatel mi dokonce řekl, že můžu po ukončení mateřské dovolené souběžně s rodičovskou čerpat zároveň i dovolenou. Ještě si to zítra v práci ověřím a dám Vám vědět. (v práci máme super vztahy, takže jim věřím)

Děkuji za info

(Pavla, 23. 5. 2007 21:09)

Ahojky, moc děkuji za komplexní info. Snažila jsem se najít někde info o tom, jak a kde žádat o mateřkou a rodičovskou resp. příspěvky a jsem moc vděčná za to, že je to tady všechno pěkně pohoromadě. Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli se o porodné žádá taky na sociálce. Moc děkuji!!!

Re: Proplácení dovolené (16.5. v 16:22)

(Blanka, 23. 5. 2007 10:59)

Taky to teď všechno studuji. Dočetla jsem se na jiných diskusích a právních poradnách že v zákoníku je psáno, že proplácení dovolené je možné pouze při ukončení pracovního poměru. Pokud nekončíte u Vašeho zaměstnavatele, musíte si dovolenou vybrat, protože při přechodu na rodičovskou dovolenou se Vám nárok na dovolenou krátí! Takže zaměstnavatel je ještě hodný, že Vám toto radí, můj zaměstnavatel mě neinformoval a tak bych o dovolenou mohla přijít, kdybych si to sama nezjistila. Bohužel né každý je tak slušný...

materska

(Dominika, 21. 5. 2007 13:08)

Dobry den,chtela jsem se zeptat,jsem na nemocenske a nastupuji ted na materskou,ale nevim kam zajit aby me vyplacely materskou a kam dat ukoncenou neschopenku. Dekuji za odpoved

Proplácení dovolené

(Martina, 16. 5. 2007 16:22)

Hezký den, chtěla jsem se zeptat, jsem na mateřské dovolené a nestihla jsem si vybrat u zaměstnavatele zbytek dovolené a on mi nabídl,že než půjdu žádat o rodičovský příspěvek,že si mám nejdřív u něho vybrat zbytek té dovolené. Má na to nárok? Neměl by mi proplatit tu dovolenou? Děkuji za odpověď.

Poděkování

(Alena Benzlová, 15. 5. 2007 22:16)

Děkuji za Vaše stránky, konečně jsem se srozumitelnou formou dověděla,co jsem se snažila vyčíst z úředních vyhlášek.

Materska

(Wilczek Andrea, 15. 5. 2007 19:36)

Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda mam narok na materskou, trvaly pobyt mam v cechach,ale ziji v zahranici dekuji za odpoved
a.m.wilczek@web.de

mateřská

(Iny, 11. 5. 2007 18:52)

Hezký den,prosím o radu.Čerpám 4 rok rodičovské dovolené,po domluvě se zaměstnavatelem.Pobírám příspěvek-mateřskou.Pokud bych začala pracovat a ukončila tento 4 rok,přestala bych pobírat mateřskou.Pokud bych ale zjistila,že v zaměstnání nemůžu setrvat,je možné znovu požádat o dočerpání 4 roku s nárokem na mateřskou?Děkuji.I.G.

mateřska

(Anna, 11. 5. 2007 16:13)

Dobry den chtěla bych se zeptat pracovala jsem necele 3 měsíce a pak jsem otěhotněla mela jsem dvě zaměstnaní jedno na vpp kvuli rizikovemu těh.jsem byla na nemocenske pobírala jsem dvě nemocenske a nyni i dvě mateřske od zaří bych se chtěla vratit na vpp je povinny me zaměstnavatel vzít zpatky?

mateřská

(Janishavlikova@seznam.cz, 11. 5. 2007 14:35)

Dobrý den,k 31.12 2006 mi skončila pracovní smlouva.V září tohotéž roku jsem nastoupila na nemocenskou.Na čssz mi řekli že jsem v 6 měsíční ochranné době,k 7.5 2007 mi gynekolog stanovil mateřskou dovolenou,řekli mi že se mi bude vypočitávat mateřská půl roku s platu zaměstnavatele,bojím se že to bude málo a chtěla jsem se zeptat,jestli musím požádat s nějakým formulářem o doplatek do životního minima.Další prozba je,že bydlím u přítele a trvalý pobyt mám u rodičů,s listem na mateřskou jsem byla požádat v místě kde teď bydlím a kde mi doteď vyplácejí nemocenskou,do konce června jsem v ochranné době a pak musím žádat o mat. v místě trvalého bydliště? prosím o radu....jsem stoho zmatená..Předem děkuji

mateřská a rodič. přís. 2009

(Misa, 11. 5. 2007 9:59)

Vím, že hodně předbíhám, ale čím dál víc přemýšlím o mimču a zajímalo by mě, jak hodně se zkrouhne mateřská a rodičovský příspěvek v roce 2009? Víte to někdo alespoň výhledově?
Předem moc díky za odpověď

Mateřská po návratu z ciziny

(Blanka, 10. 5. 2007 0:01)

Dobrý den,
s přítelem jsem momentálně v zahraničí. Tak zhruba za rok se chceme vracet a rádi bychom rodinu. Pokud přijedu zpět do Čech těhotná, mám nárok na mateřskou a na rodičovský příspěvek, když jsem v Čechách poslední tři roky nežila? Děkuju za odpověď


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »