Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Dotaz

(Radka, 9. 5. 2007 23:56)

Dobrý večer,
začátkem října mám termín porodu. Od konce dubna jsem na neschopence - rizikové těhotenství, pracovní smlouvu mám na dobu určitou a končí mi 30.6.07 Na mateřskou bych měla jít koncem srpna. Kdo mi bude platit nesch. v červenci a srpnu, kdy budu vlastně nezaměstnaná? Mám se hlásit v té době na úřadu práce?
Díky za odpověď.

Dotaz

(Verča, 9. 5. 2007 9:36)

Dobrý den, slyšela jsem něco o tom, že když maminka porodí, tak manžel má nárok ze zákona na pár dní volna. Je to pravda? Pokud ano, týká se to jen manželů nebo i partnerů nesezdaných? Mockrát děkuji za odpověď

Materska a porodne

(Lucie, 3. 5. 2007 15:50)

Dobry den,chtela bych se zeptat jestli mam narok na porodne kdyz cekam treti dite za sebou posledni materska mi zanika 18.9.2007 a rodit mam 12.9.2007 a jestli muzu zadat o prispevek na vybavicku.Dekuji za odpoved.email-Pu10@seznam.cz

materska

(jirina.hej@seznam.cz, 3. 5. 2007 9:18)

Dobry den, chtela jsem se zaptat, zda mam narok na matersku, trvaly pobyt mam v cecach,ale ziji v zahranici dekuji za odpoved Jirina.hej@seznam.cz

Dotaz

(Mertina Hrnčířová, 30. 4. 2007 12:06)

Dobrý den.
Chtěla bch se zeptat na jakou částku PPM mám nárok
pokud jsem na PÚ.
Děkuji!

Přivýdělek na mateřské

(Iva, 26. 4. 2007 13:03)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zdali si mohu přivydělat, pokud jsem ještě na mateřské dovolené? Pokud ano, je to nějak omezené?
Děkuji

Doplněk k Lucce

(Zuzana, 24. 4. 2007 15:50)

Lucko, ještě jeden moment, až vám bude dobíhat lhůta 28 týdnů - půjdete na ČSSZ nebo zaměstnavatele (u malé organizace se s nimi musíte dohodnout) zažádat o ukončení MD (vyplací se z dávek nemocenského pojištění, tj. jako kdybyste měla neschopenku)a na Místním úřadě odboru sociální péče si půjdete zažádat o rodičovký příspěvek (sociální dávka), tak zároveň ALE NEZAPOMEŇTE v tento moment požádat zaměstnavatele o dočerpání řádné dovolené (po dobu MD vám totiž dále běží nárok, ale naopak pokud nastoupíte na RD bez vyčerpání dovolené, tak se vám nárok krátí). Čerpat řádnou dovolenou a nastoupit rodičovkou dovolenou můžete současně. Na MD jste tedy 28 týdnů(37 kdybyste měla dvojčata a více), pak čerpejte řádnou dovolenou a souběžně nastupte rodičovskou. Na rodičovské jste do 3 let dítěte, resp. 4 (ale to se již musíte ze zaměstnavatelem dohodnout na "neplaceném volnu" - nicméně dávky rodičovského příspěvku pobíráte dál). Systém se má skutečně ještě změnit, ale o tom teď nemá cenu diskutovat. Hodně štěstí!

Lucko,

(Patt, 24. 4. 2007 14:29)

vy zaměňujete dva rozdílné pojmy - mateřskou a rodičovskou. Ta první - mateřská - je odvislá od výše vašeho platu. Nahoře v článku je orientační tabulka - dle které si můžete alespoň přibližně vypočítat výši vaší mateřské - na základě vaší hrubé mzdy. Před nástupem na mateřskou vám váš gynekolog vystaví papír, na kterém bude vyznačena doba trvání MD - ten odevzdáte v práci. Mateřskou ve vašem případě bude vyplácet sociálka - a to po dobu 28 týdnů. Začnete ji brát 6 týdnů před porodem. Po jejím ukončení si zajdete na sociálku, nahlásíte ukončení mateřské a zároveň si zažádáte o pobírání rodičovského příspěvku. Ten od ledna 2007 činí 7 582.- (vyplácí sociálka) Do budoucna jeho výše bude pravděpodobně záviset od délky rodičovské dovolené, ale v současné době platí oněch 7 582,- měsíčně. Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohla se zorientovat. Hodně štěstí.

mateřská a první miminko

(Lucka, 24. 4. 2007 13:18)

Dobrý den. Za tři měsíce čekáme první miminko a bohužel mi nikdo není schopný říci, jak to bude s mateřskou nebo s rodičovským příspěvkem. Chtěla bych získat všechny informace spojené s vyplácením peněz pro prvorodičky. Na mateřskou musím nastoupit nejpozději šest týdnů před plánovaným dnem porodu. Až na ní nastoupím, tak papír od lékaře odevzdám zaměstnavateli. Jelikož jsme ovšem malá firma (tedy do 25 zamestnanců), kdo mi bude vyplácet mateřskou a co pro to, abych jí dostávala musím udělat? Dále by mě zajímalo, když na mateřskou nastoupím šest týdnů před plánovaným porodem, kolik budu pobírat a od koho peněz a na čem tato částka závisí a jak se k cílové částce dostanu? Dočetla jsem se někde, že mateřská je cca 7.500, tyto peníze pobírá matka od té doby šest týdnů před porodem až do tří let života dítěte a nebo se částka v průběhu nějak mění a na jakém základě? Pokud za mě firma platí sociální pojištění a za uplynulé dva roky mám odpracováno minimálně těch 270 dní, tak mám k mateřské právo také na rodičovský příspěvek či nikoliv? Jaký je rozdíl mezi mateřskou (7.500 KČ) a rodičovským příspěvkem? Oběhala jsem si sociální úřady, ale nikdo mi nedokáže dát přesné informace a naše firma, která je malá a funguje chvíli, mi také nedokáže na mé dotazy odpovědět, a to ani naše účetní... Dal by mi někdo odpovědi či vyčerpávající informace? Předem velice děkuji. Jsme mladá rodina, koupili jsme si byt na hypotéku a každá koruna je dobrá a obáváme se, že zcela přijdeme o můj plat a peníze za mateřské budou v nedohlednu, protože mi nikdo není schpen říci, jak to s nima bude a jak to funguje :o( Prosím pomozte....

Rodičovský příspěvek

(Eva, 23. 4. 2007 23:43)

Dobrý den,
v dubnu měl syn tři roky.Jsem OSVČ a druhé plánujem na srpen 2OO8.Před narozením syna jsem si platila zdrav.i soc.pojištění základ.Dostávala bych rovnou PPM,nebo kdy nelépe porodit abych navázala na PPM?Děkuji

Rodicovsky prispevek

(Pavla, 23. 4. 2007 16:20)

dobry den, chtela bych se zeptat, zda mam narok na rodicovsky prispevek v CR, kdyz ziji v Uk. Dite se narodilo v CR a mame tam i trvale bydiste. Ve Velke Britanii nepracuji. dekuji

studentka

(Lucie, 19. 4. 2007 18:31)

Dobrýden,
moc jsem nepochopila jak je tomu s příspěvkem u studentek. Chtěla bych se zeptat kde mám žádat, a jak se vypočítává výška?
Děkuji moc

Nicoletta + Nero

(www.deti-psi.estranky.cz, 11. 4. 2007 16:39)

Nově otevřená diskuse .

Rodičovská dovolená (Martina 1.3.2007)

(Lucie, 11. 4. 2007 11:00)

Dobrý den Martino,
Váš zaměstnavatel má v tomto případě pravdu. Dle platné legislativy trvá Rodičovská dovolená maximálně do 3 let věku dítěte. Poté je zaměstnankyně / zaměstnanec povinen nastoupit zpět do zaměstnání. Pokud tak neučiní, může s ní/m zaměstnavatel ukončit pracovní poměr. Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel umožnit čerpat neplacené volno až do věku 4 let - případně po jinou dobu, ne které se dohodnou, to už však nemá nic společného s rodičovskou dovolenou a není to povinností zaměstnavatele.
Hezký den

Re. Proplacení Dovolené ( Jana 6.4.2007)

(Lucie, 11. 4. 2007 10:41)

Dobrý den Jano,
pravděpodobně nesprávně chápete konání Vašeho zaměstnavatele. Proplacení dovolené je dle platné legislativy možné pouze v případě ukončení pracovního poměru. Ve všech ostatních případech je zaměstnanec povinen si dovolenou vyčerpat (včetně matek na Mateřské dovolené - MD). Do loňského roku platilo, že pokud si matka na MD / Rodičovské dovolené - RD dovolenou nevyčerpala ztratila na ni nárok po uplynutí doby, po kterou je možno dovolenou čerpat (tedy následující kalendářní rok po jejím vzniku), nyní je možné u matek na MD a RD vyčerpat dovolenou až po skončení MD/RD.
Pokud Vám zaměstnavatel nabízí možnost čerpat dovolenou tak, aby bezprostředně navazovala na skončení MD, využijte toho. Je to pro Vás výhodné, obzvlášť v této části roku. V případě, že tak učiníte, bude se doba, po kterou poté budete na RD započítávat jako doba odpracovaná a za podmínky, že Vám již vznikl nárok na dovolenou za tento kalendářní rok ( tj. že jste v tomto kalendářním roce odpracovala více než 60 dní - do této doby se započítává jak doba MD tak doba čerpání dovolené na zotavenou ), Vám za tuto dobu vzniká nárok na dovolenou. V praxi to pak znamená, že přestože budete větší část tohoto roku na RD, za kterou nárok na dovolenou nevzniká, pokud budete čerpat dovolenopu tak aby bezprostředně navazeovala na MD, vznikne Vám nárok na dovolenou i za tento kalendářní rok.
Omlouvám se dlouhý a možná složitý příspěvek, nicméně tato problematika poměrně složitá je.
Hezký den

Dotaz na MD

(JitkaMacajova@seznam.cz, 11. 4. 2007 10:32)

Jsem UŽ 2ROKEM v PID pokud bych otěhitněla měla bych nárok na Mateřskou děkuji

výplata nemoc. dávek a mateřské

(Kamila, 11. 4. 2007 9:45)

Dcera ukončila k 30.11.2006 studium na střední škole po 3 letech. Od 1.12.2006 je evidována na úřadu práce.
Od 2.1.2007 je na neschopence má rizikové těhotenství. Nepobírá,ale žádné nemocenské dávky - pry na ně nemá jako bývalá studentka nárok. Kdo jí bude platit a od kdy mateřskou. Skutečně nemá nárok na nemocenské dávky - je to divné. Od l. dubna žije sama ve vlastním bytě. Je naprosto bez finančních prostředků. Poraďte nám prosím.

Proplacení dovolené

(Jana, 6. 4. 2007 23:52)

Můj zaměstnavatel mě nutí k vyčerpání dovolené, jakmile mi skončí mateřská dovolená a nastoupím na rodičovskou dovolenou. Já bych raději
volila její proplacení, ale o tom nechtějí ani slyšet.
Mám na proplacení nárok? Díky za radu.

Dotaz

(Cao Van Manh, 27. 3. 2007 21:55)

Moje netez narodila holčičku v Den 20/03/2007 v Brně Ona je VIETNAMKA má Trvalé pobýt v republice manžel je občany čr.netez je soukromé podníkatelka a zaplatila ossz,a vzp neplatila nemocenské, nebrala žádné peníze.od roku 2006 nepodníkat.
Muzů zeptát že ona má nárok žádat o Rodičovský přispěvek.má 1 děti.nebo co muze žádat :Porodné,rodičovský přispěvek,Přidavek na dítě.
Prosím kontakní na E-MAIL manycao@seznam.cz
Děkuji a
pozdrav

Dotaz

(Cao Van Manh, 27. 3. 2007 21:45)

moje netez narodila holčičku v Den 20/03/2007 v Brně Ona je VIETNAMKA má Trvalé pobýt v republice manžel je občany čr.netez je soukromé podníkatelka a zaplatila ossz,a vzp neplatila nemocenské, nebrala žádné peníze.od roku 2006 nepodníkat.
Muzů zeptát že ona má nárok žádat o Rodičovský přispěvek.má 1 děti.
Děkuju a
pozdrav


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »