Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

vyplácení 2mateřských!

(Monika, 12. 3. 2007 18:57)

Dobrý den,
tak bych se ráda podělila o informace, které jsem získala na úřadech. Opravdu nárok na 2 mateřské mám a to jako zaměstnanec i jako OSVČ /nikdo na sociálním úřadě v tom neviděl problém, prý je to jako pobírání např. 2neschopenek!Jediné, co samozřejmě nelze pobírat k mateřské je rodičovský příspěvek na syna, kterému jsou 3roky a nevštěvuje mateřskou školu na 4hod. denně.
Na mateřskou jsem oficiálně nastoupila 4.3.2007. Co mě mile překvapilo je ta skutečnost, že za měsíc březen obdržím nejenom 2mateřské, ale i rodičovský příspěvek na syna, to prý je ze zákona nějaká vyjímka, že měsíc, ve kterém nastupujete na mateřskou dovolenou Vám je vyplacena i tato dávka. Od dubna tedy budu dostávat "jen 2 mateřské" a syn může chodit do školky neomezeně!
Děkuji a hezký den!
Monika

vyplácení 2 mateřských

(Lucie, 8. 3. 2007 17:28)

ze zákona máte nárok na pobírání pouze jedné PPM - otázka je, zda se její výše bude odvíjet od součtu vašich příjmů - tím si nejsem jistá, logicky by se měl stanovit váš celkový příjem - protože z něj jste odváděla dávky státu, ale dvě nezávislé mateřské vám nikdo nedá - už proto, že existuje strop pro PPM a vy byste ho takto mohla překročit. Každopádně pokud vám to úřednice tvrdily, můžete to zkusit (nejlépe si to od nich nechte potvrdit písemně) - kdyby vás zpětně někdo popotahoval, mohla byste mít ošklivé trable. To se stalo mé kamarádce, které úřednice řekla, že může mít souběh PPM a rodičáku, převzala od ní všechny formuláře, 5 měsíců jí to vypláceli a pak ji zažalovali za neoprávněné pobírání dávek, napařili jí penále a udělali z ní největšíhou padoucha - úřednice samozřejmě popřela, že by jí kdy povolila souběh dávek. Proto radím, nechte si dát vše písemně - a dejte pak prosím vědět, jak jste dopadla.

výplacení 2mateřských?

(Monika, 8. 3. 2007 16:58)

Dobrý den,
akorát řeším otázku pobírání dvou mateřských!Jsem OSVČ a zároveň zaměstnanec/VPP/, mám řádně uhrazené zálohy na sociálním pojištění/platila jsem si schválně kvůli mateřské vyšší dávky/.Akorát mně byly na gynekologií ukončeny 2 neschopenky /za OSVČ i VPP/, ale vystavena jen jedna žádost o peněžitou pomoc v mateřství!Dle sestřičky mám podle zákona nárok jen na jednu mateřskou, ale na sociálním úřadě /hovořila jsem nezávisle na sobě se třemi úřednicemi/nevidí problém ve vyplácení dvou mateřských!
Takže bych nerada nějak obešla zákon, můžu poprosit o radu, mám-li na 2mateřské nárok a opravdu věřit úředníkům?
Děkuji, Monika

výplata mateřské

(Patt, 8. 3. 2007 14:16)

Petro,
stejně jako výplata, chodí i mateřská zpětně za uplynulý měsíc - takže pokud nastupujete na mateřskou v březnu, první mateřská vám bude vyplacena až v dubnu. Pokud jste nastoupila už koncem února, měla byste první dny mateřské dostat vyplacené během první poloviny března (termín výplaty se většinou liší dle úřadu)

Mateřská

(Petra, 8. 3. 2007 13:53)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat od kolikátého měsíce se bere mateřska.Jsem hlášena na ÚP a tam mi řekli že ve 36.týdnu.Termín mám 11.4.07 a ještě mi žádná nepřišla.Poraďte mi pište na e-mail:vondrakova.petra@seznam.cz děkuji

porodné

(Petra, 2. 3. 2007 16:00)

Piště na mail Petulka.f@seznam.cz. Předem děkuji za odpověd.

porodné

(Petra, 2. 3. 2007 15:59)

Dobrý den, zajímalo by mě kde mi vyplatí porodné. Je to podle trvalého bydliště nebo mi ho vyplatí kterákoli sociálka?

Mateřská dovolená

(petra, 2. 3. 2007 12:33)

pište prosím na mail:kachnilicka@seznam.cz děkuji

Mateřská dovolená

(petra, 2. 3. 2007 12:31)

Dobrý den,mám dotaz.Jsem těhotná a termín porodu mám 3.5.2007 a od 7.3.jdu na mateřskou.Jsem vedená na ÚP a ze sociálky jsem dostávala podporu do ledna 2007 a dnes mi došlo rozhodnutí,že nemám nárok na příspěvek na živobytí a ani na bydlení.Poraďte mi,kde si mám zažádat o mateřskou a z čeho mi ji vypočítají!Děkuji

Rodičovská dovolená

(Martina, 1. 3. 2007 10:43)

Dobrý den, mám dotaz. Jsem osamělou matkou a v březnu mé dítě dovrší 3 let věku. Sama jsem kontaktovala zaměstnavatele, že bych chtěla od 1.5 nastoupit do práci a ten mi nabídl práci na 4 hodiny denně, s tím jsem nejdříve souhlasila, ale teď se vyskytly na mé straně překážky, pro které bych mohla tak nejvýše 1x týdně chodit do práce. Proto jsem požádala o prodloužení rodičovské ještě o 1 rok, ale zaměstnavatel mi nevyhověl. chce mi dát výpověď dohodou k 31.3. Můžu se nějak bránit, nebo to musím podepsat.Děkuji za odpověď

Z rodičáku na mateřskou

(Jana +3, 25. 2. 2007 20:55)

Vše se děje pro naše úřady aneb člověče běhej od jednoho k druhému a vše si vyřiď sám, takže radím HLÍDAT si a řádně hlásit nástup na novou mateřskou jak zaměstnavateli tak HLAVNĚ sociálce a žádat u ní o zrušení rodičovského příspěvku jinak vám to pobírání dvou souběžných dávek nedarují a vracíte penízky! Po ukončení mateřské máte opět nárok na proplacení poměrné části dovolené zaměstnavatelem - tak to využívejte! Taky se mi vyplatilo aspoň telefonicky si ověřit termín výplaty PPM (OSSZ vyplácí až kolem 23.dne v měsíci), to se divily i úřednice,že jsem jim vypadla ze seznamu a málem tak byla jeden měsíc bez dávky- co si člověk neudělá....
Tak hodně zdaru a pevné nervíky

Dotaz

(Helena, 22. 2. 2007 20:26)


Dobrý den - mám malounko nejasno v mé situaci a chtěla by jsem Vás poprosit zda bude ve Vašich silách mi poradit - Jsem na rizikovém těhotenství, ale na neschopenku jsem nastupovala v době kdy jsem byla ve výpovědi - to znamená, že do chvíle než jsem nastoupila na neschopnost za mě zaměstnavatel platil - nemocenské pojištění, což bylo zcela určitě déle než 270 dnů - chtěla jsem se zeptat jak to bude v mém případě až mi lékař 6 neděl před porodem ukončí neschopenku, budu mít nárok na PPM a pokud ne budu mít hned nárok na rodičovský příspěvek? Děkuji za jakoukoliv informaci.

přivýdělek při rodič.příspěvku

(Dana, 22. 2. 2007 9:52)

Když bych chtěla si jít přivydělat při "rodičáku" kolik mohu vydělat a co kde musím nahlásit a jak mi bude zaměstnanvatel srážet zdr., soc.pojišťění a daň. Děkuji

PPM

(Aranka Doffková, 20. 2. 2007 22:04)

Dobrý den,kamarádka by měla porodit koncem března.V únoru dovršila 18let,a do konce měsíce června 2007 musí navštěvovat učňovské středisko.Z jakého základu,nebo zhruba na kolik Kč má nárok po dobu mateřské/28 týdnů/.
Děkuji za odpověď na a.doffkova@seznam.cz

rodičovská doolená

(Miroslava, 18. 2. 2007 13:06)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli po ukončení věku dítěte 3 let musím znova zažádat o rodičovský příspěvek do 4. roku, nebo je to automatické do 4 let. A když je na to nějaký tiskopis? Děkuji.

Veroniko,

(Patt, 18. 2. 2007 12:39)

o RP si musíte zažádat - současně musíte na sociálce nahlásit ukončení PPM. Datum ukončení PPM zjistíte buď z formulářů, které jste vyplňovala pro zaměstnavatele před nástuperm na PPM - pokud nemáte doma kopie, tak si zavolejte mzdové účetní a nebo si přičtěte 28 týdnů od nástupu. Ke dni ukončení PPM tedy musíte nahlásit ukončení PPM, nástup na RD (obojí na sociálce) a u zaměstnavatele si zažádejte o proplacení řádné dovolené.

Rodičák

(21.veja@seznam.cz, 18. 2. 2007 12:37)

Dobrý den mám na Vás takový dotaz.Jsem na MD od 3.9.06 pobírám ppm ale nevím zda si mám zažádat o rp nebo mi naváže na ten mp a kdy si mám o něj zažádat.Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Rodičák

(Veronika, 18. 2. 2007 12:25)

Dobrý den chtěla bych se Vás zeptat.Na MD jsem nastoupila 3.9.06 zatím pobírám PPM ale nevím kdy si mám zažádat o RP a zda si mám o něj zažádat sama nebo mi to sami změní?Děkuji a přeji hezký den

z nízké nemocenské PPM a jak po porodu?

(Šárka, 16. 2. 2007 19:21)

Dobrý den, pracovala jsem papírově za minimální mzdu./anebo být nezaměstnaná/. Teď když jsem těhotná a na neschopence, tak mi dost peněz chybí. Neschopenku mám teď kolem 5 000,- plus minus, jak je dlouhý měsíc. Jak vysoká bude tedy PPM a jak to bude po porodu? Dá se to nějak dorovnat do výše rodičovského příspěvku /7 582,-/ ?
Děkuji za odpověď.
Moc děkuji za odpověď.

z nemocenské na mateřskou

(smerges, 15. 2. 2007 18:01)

omlouvám se,ale nějak si nedokáži spočítat výši mateřské,když jsem od počátku těhotenstvý na neschopence.Neschopenku mám tak kolem 9500 kč a tak bych chtěla vědět kolik asi budu brát po nástupu na mateřskou,děkuji


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »