Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

nemocenská v těhotenství

(Petra Ch, 15. 2. 2007 13:30)

Dobrý den.Moc vás prosím o radu.Pracovala jsem na trvalý pracovní úvazek a ve zkušební době jsem otěhotněla.Z důvodu nové pracovnice,se dne 5.1.2007 sepsal dodatek ke smlouvě s účinností od 9.1.2007,že pracovní poměr končí k tomuto datu.Dne 8.1.2007 mě pan doktor nechal na nemocenské.Nemocenský lístek jsem předala účetní a také lístek na peníze.Mám pouze dotaz zda budu pobírat nemocenské dávky od sociálního úřadu a zda je vše v pořádku a týká se mě ochraná lhůta.Děkuji a přeji hezký den

rodičovský příspěvek

(Veronika, 14. 2. 2007 14:49)

Dobrý den,od letošního roku se zvýšil rodičovský příspěvek na cca 7500kč,v měsíci srpnu tohoto roku mám termín porodu a zajímalo by mne od kdy mám na tento příspěvek nárok.Ještě upřesním,že jsem od srpna 06 registrovaná na úřadu práce.A předtím jsem byla od roku 2002 na mateřské dovolené,tudíž nemám nárok na žádné příspěvky od zaměstnavatele.

příspěvek v mateřství

(Vendula, 11. 2. 2007 19:57)

Dobrý den, mám takové nesrovnalosti kdy vlastně začnu pobírat mateřskou. Byla jsem totiž nahlášená na pracovním úřadě takže teď pobírám jakýsi příspěvek v mateřství. Na mateřskou jsem nastoupila v srpnu na pobírám něco kolem 4000,-, ale nevím jestli mi platí pracák nebo sociálka. Kdy bych měla začít brát novou mateřskou schválenou od ledna? Bude to teď nebo až po uplynutí 28 týdnů? A musím se jít někam přihlásit ohledně mateřské? Děkuji

opdověd na přivýdělek - katka

(jana, 10. 2. 2007 19:47)

Na tenhle dotaz jsm obdržela odpověd od pracovnice ze sociálního oboru, rodičovský příspěvěk se pobírá i v případě, že oba rodiče mají trvalý pracovní poměr a v práci jsou neomezený počet hodin, nezjišťuje se ani výše příjmu. Důležité je, aby dítě nepřekročilo stanovený počet hodin ve školce, nebo v jeslích, které jsou zřizované a garantované státem. Další podmínka je, že je řádně postaráno o celodenní péči nezletilého jinou dospělou osobou. Tohle je odpověd, kterou jsem získala v lednu 2007.

dobrý den

(jana, 10. 2. 2007 19:40)

Děkuji za souhrnné a přehledně sepsané informace, i když mě nepotěšilo omezení výše příspěvku mateřské dovolené, já jsem naivně doufala, že dostanu 69% ze své hrubé mzdy. Na MD nastupuji od 25.2.2007, nemocenskou jsem nečerpala a stejně mi příjem klesně výrazně.

Dotaz

(Helena, 10. 2. 2007 19:24)

Dobrý den - mám malounko nejasno v mé situaci a chtěla by jsem Vás poprosit zda bude ve Vašich silách mi poradit - Jsem na rizikovém těhotenství, ale na neschopenku jsem nastupovala v době kdy jsem byla ve výpovědi - to znamená, že do chvíle než jsem nastoupila na neschopnost za mě zaměstnavatel platil - nemocenské pojištění, což bylo zcela určitě déle než 270 dnů - chtěla jsem se zeptat jak to bude v mém případě až mi lékař 6 neděl před porodem ukončí neschopenku, budu mít nárok na PPM a pokud ne budu mít hned nárok na rodičovský příspěvek? Děkuji za jakoukoliv informaci.

DOtaz

(Lucie, 10. 2. 2007 11:59)

Dobry den, chtela jsem se vas zeptat, jestli mam narok na materskou dovolenou pokud se nachazim mimo hranice Ceske republiky. moj email: ilteam2002@yahoo.com

dotaz

(Lenka Weihsová, 3. 2. 2007 19:12)

Chtěla bych se zeptat,malýmu budou 3 roky a chtěla bych být s ním doma i ten 4 rok jak dlouho před si musím zažadat zaměstnavatele o prodloužení mateřské. Předem děkuji

KDO PORADI

(Andrea, 1. 2. 2007 9:20)

Dobry den,MAm takovy dotaz,mam 20 mesiscni mimco a 15 . 2 nastupuji opet na materskou.Muj problem je ,ze byvaly zamestnavatel prodal firmu uz pred rokem a me se do ted nikdo neozval.Ani byvaly,ani nynejsi zamestnavatel.Tak bych se chtela zeptat,kam mam dorucit papir od doktora,ze nastupuji na materskou,jestli nekomu ze zamestnavatelu,nebo na socialku.Dekuji

návrat na pracoviště

(Marie, 31. 1. 2007 11:56)

Dobrý den,
zajímá mě, jak dlouho mi musí zaměstnavatel držet místo na stejném pracovništi. Pracuji u velké firmy, ale vykonávám velmi specifickou práci.
Dle šéfa je to pouze po dobu mateřské dovolené a pak mě může přeřadit? Zatím se všechny kolegyně vždy vracely hned po vyčerpání mateřské dovolené na poloviční úvazek, ale já nemám žadné hlídaní a tak to nepřipadá v úvahu.

adopce

(Patt, 31. 1. 2007 11:39)

Martino,
je mi líto, ale jak je to s dávkami v případě adopcí netuším. Předpokládám, že po uplynutí té 3-měsíční lhůty budete mít stejné nároky jako biologičtí rodiče - nicméně je to jen má doměnka, proto bych radila asi obrátit se přímo na někoho, kdo pracuje v oboru a má s adopcemi zkušenost. Každopádně přeji moc štěstí a ať vám vše výjde.

adopce

(Martina, 30. 1. 2007 21:11)

Dobrý den,
možná již letos dostaneme dítě do adopce a tak se snažím připravit. Tyto stránky jsou mi v tom velkou pomocí, jsou skvělé.
Můžete mi prosím poradit, jak je to s příspěvky v případě náhradního rodičovství?
Vím, že první 3 měsíce nemáme na nic nárok a o dítě se budeme starat z našich úspor. A co dál?

Mám s úřednicemi hořko-sladké zkušenosti, proto prosím o radu i zde.

Děkuji Martina


Blanko,

(Patt, 26. 1. 2007 23:14)

Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské a dítě, na které nyní berete rodičák ještě nemá 3 roky - což je váš případ, máte znovu nárok na mateřskou dovolenou. Takže se musíte na sociálku zajít nahlásit, že nastupujete na mateřskou a zároveň ukončit rodičovskou na první dítě. Pozor souběh dávek není možný - je potřeba rodičák na vlastní žádost ukončit, jinak vás budou popotahovat.

Jak to tedy je?

(Blanka, 26. 1. 2007 22:07)

Dobrý večer.Stále nějak nerozumím,kolik vlastně budu pobírat,když jsem nyní na rodič.dovolené s 21měsíčním dítětem a od 5.února nastupuji na mateřs.dovolenou s druhým dítětem.Týká se mě rodičovský,či mateřský příspěvek?Bohužel se v tom neorientuji a budu Vám vděčná za objasnění.Předem děkuji.

Jak to tedy je?

(Blanka, 26. 1. 2007 22:07)

Dobrý večer.Stále nějak nerozumím,kolik vlastně budu pobírat,když jsem nyní na rodič.dovolené s 21měsíčním dítětem a od 5.února nastupuji na mateřs.dovolenou s druhým dítětem.Týká se mě rodičovský,či mateřský příspěvek?Bohužel se v tom neorientuji a budu Vám vděčná za objasnění.Předem děkuji.

mateřská

(Nikola, 26. 1. 2007 14:21)

Mam dotaz. Jsem v šestém měsíci,od třetího měsíce jsem na nemocenské. Bude ze mne matka samoživitelka,přítel mě bude dávat jen 2.000kč měsíčně,mateřskou jsem si vypočetla 4.800kč. Což je dohromady 6.800kč měsíčně a já mam měsíční nájem 5.000kč. Jsou ještě nějaké příspěvky pro svobodné matky? Z tohodle přeci nemůžu vyžít. Dekuji za odpoved.

Přivýdělek

(Katka, 24. 1. 2007 21:12)

Dobrý večer, chci se zeptat, jestli můžu při rodičovském příspěvku nastoupit zpět do svého zaměstnání na HPP, nebo to musí být jiný druh pracovního poměru. Děkuji.

Petro,

(Patt, 24. 1. 2007 12:36)

pokusila jsem se dopátrat odpověď a podle všeho máte nárok na pobírání rodičovského přídavku počínaje porodem - tedy ne oněch 6 týdnů před porodem, nicméně podle toho, co jsem našla, osobám, které nesplňují nárok na pobírání PPM dnem porodu vzniká nárok na rodičovský příspěvek.

Zpětné vyplácení rodičovského příspěvku

(Patt, 23. 1. 2007 19:10)

Sylvie,
v současné době lze žádat proplacení rodičovského příspěvku 3 měsíce zpětně.

Rodičovský příspěvěk

(Sylvie, 23. 1. 2007 18:26)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zapoměla jsem si požádat po mateřské dovolené o rodičovský příspěvek a tento měsíc mi nepřísli žádné peníze. Mohu žádat tyto dávky zpětně. Děkuji


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »