Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Mateřská dovolená

(Dáša (paternovi@seznam.cz), 15. 2. 2009 8:48)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli bych měla na výběr ze tří variant když bych na druhou mateřskou nastoupila ještě dřív než by mi skončila první (březen 2010).Pokud ne, kolik bych pobírala a jak dlouho?Díky za vysvětlení

mateřská

(Martina, 14. 2. 2009 11:49)

dobrý dem, jsem samoživitelka a chtěla bych si jít vydělat do zahraničí, může za mě nastoupit na mateřskou moje máma

konec mateřské dovolené

(jeřábková, 13. 2. 2009 11:10)

dobrý den, chci se zeptat.dceři budou ted 3.března 4 roky a nastupuji do zaměstnání po ukončení mateřské dovolené.chci se zeptat jestli dostanu mateřskou za celej březen,nebo jen za ty tři dny a jestli pak budu muset jít někam nahlásit ukončení mateřské dovolené

mateřská

(Martina, 12. 2. 2009 9:50)

dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to je když bych šla na "mateřskou" dříve bere se to jako nemocenská nebo jak to je mám velmi namáhavé zaměstnání jak fyzicky tak psychicky. martina.mala.kaj@seznam.cz

mateřská

(izi, 11. 2. 2009 13:01)

Dobrý den,chci se zeptat, v červnu 2008 jsem otěhotněla. Do srpna jsem byla vedena jako student,zaří jsem byla evidovana na pracovním úřadě a od října jsem nezaměstnaná jako samoplátce zdravotního pojištění. Mám nárok na mateřskou ?, děkuji za odpověď izi.nove@seznam.cz

Nemocenská

(Kateřina, 9. 2. 2009 23:51)

Dobrý večer, dne 31.3.09 dovrší můj syn věku 3 let a já nastupuji zpět do zaměstnání. Nárok na rodičovskou dovolenou mám do 4 let jeho věku, kdy mi bude náležet snížená sazba ze 7600 kč na 3800 kč/měs., při splnění daných podmínek. Dnes jsem se dozvěděla, že 22.4.09 nastupuji do nemocnice, kde budu muset podstoupit operaci. Zajímá mě tudíž,zda za dny od 22.4.09 - ...... budu mít nárok od zaměstnavatele na nemocenskou nebo to bude hrazeno jakoby rodičovským příspěvkem, který budu nadále pobírat? Tak mi to alespoň tvrdí známá, já si však myslím, že RP s tím nijak nesouvisí, pokud nastupuji do zaměstnání. Děkuji za odpověď nebo případně radu, kam dotaz směřovat.

prosím o radu

(simona, 9. 2. 2009 15:23)

jsem na meteř.a jsem samoživ.dcerka bude mít 15.4.2009 3 roky a tak bych měla nasp´toupit do zamětnání ale čekám druhé dítě a to se narodí 8-11.7.2009a bylo mi řečeno že mi v zaměstn.dají odstupné.Jenomže já teď nevím zda to vzít a jít na tu chvíli na prac.úřad nebo jít na neschopenku protože mám rizik.těh.Jestli si tím nějak nepohorším když budu na prac.úřadě zda nepřijdu a mateřskou...prostě co mám dělat abych na tom nebyla húře.V zaměstn.jsem měla na den 256,- korun na den.Ještě jsem slyšela něco o ochrané lhůtě ale už nevím jak se to řeší dál.moc vás prosím o radu co dělat,protože jsem bezradná a nechci si pohoršit ,každá koruna je dobrá :) Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den .Sima....email-simacermak@seznam.cz

Dotaz k PPM

(hana, 9. 2. 2009 14:00)

Dobrý den,
dovolila bych si využít vašeho portálu. Měla bych dotaz týkající se výplaty mateřské dovolené a rodičovské dovolené. K 31.12.2008 mi skončila výpovědní lhůta v zaměstnání, kde jsem měla smlouvu na dobu neurčitou od 1.6.2007. V lednu mi bylo vyplacené tří měsiční odstupné. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mám tedy podle zákona až od 1.4.2009. V lednu 2009 jsem však otěhotněla a ráda bych se zeptala zda-li mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství? Ve výkladu zákona, je dáno, že žena má nárok na PPM pokud splňuje následující podmínky: žena musí být zaměstnaná před porodem alespoň 270 kalendářních dnů a v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci. Mohu tuto podmínku brát za splněnou, když jsem dostala tříměsíční odstupné? Bude mi tedy vyplacena peněžitá pomoc v mateřství?
nebo se na mě vztahuje druhá podmínka - kdy žena žena nesplňuje oněch 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.
Předem děkuji za odpověď.

mateřská

(kristina, 8. 2. 2009 15:46)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jsem na rodičovské dovolené do 15.4.09, kdy bude mít syn 3 roky.Jsem těhotná a termín porodu je 9.5.09.Před otěhotněním jsem ukončila prac.poměr na dohodu. Během roda ičovské dovolené jsem byla zaměstnaná na prac.dohodu od 6.08 do 12.08. na 6 h denně.nyní jsem na brigádě u jiné zaměstnavatele také prac.dohodu na celkem 150 h. Je tedy odprac.dny možné počítat do mateřské nebo budu muset od porodu hned nastoupit na rodičovskou dovolenou? a v mezidobí než se druhé dítě narodí je možnost nastoupit na úřad práce? děkuji moc za odpověď na mail:polochova.kristina@seznam.cz

rozdíl mezi osmi a čtyřmi hodiny denně?

(O.Fisch, 7. 2. 2009 23:49)

Dobrý den, chci se zeptat jestli těch 270 dnů kdy jsem musela odvádět szp jestli je rozdíl mezi tím když pracuje osm hodin nebo jen čtyři hodiny denně...díky

navrat z ciziny a materska

(Petra, 7. 2. 2009 13:29)

dobry den,chtela bych se zeptat,jsem v patem mesici tehotenstvi a uz 3 roky ziju ve Velke Britanii.V Cr jsem stale prihlasene ale neplatila jsem si tu zdravotni pojisteni.Uvazuji o tom ze bych se vratila do cech a porodila tady.Zajimalo by me jestli mam narok na materskou nebo na nejake prispevky.Budu moc vdecna za vasi odpoved. Muj email je Petra_dova@hotmail.com

mateřská

(Lucie, 6. 2. 2009 15:10)

Dobrý den,v roce 2007 a do 31.7.2008 jsem v ČR nepracovala a platila jsem si zde měsíčně jen zdravotní pojištění.Od 1.8.2008 jsem byla v ČR zaměstnaná na brigádnickou smlouvu.Od 1.11.2008 jsem na neschopence.Termín porodu mám začátkem května.Chtěla bych se zeptat podle čeho se mi bude vypočítávat MD? Mockrát děkuji za odpověď,pěkný den Lucie rozsypalova.lucie@seznam.cz

druhé dítě

(Hana L., 5. 2. 2009 11:52)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jsem na mateřské, tj. pobírám rodičovský příspěvek na dceeu, dcera bude mít 5. dubna 4 roky, jsem těhotná a narodit se nám má druhé dítě v červenci, bývalý zaměstnavatel mě, když byly malé 3roky propustil, to znamená, že se budu muset od dubna jít nahlásit na pracák, kolik budu pobírat od pracáku měsíčně peněz? a co pak? na mateřskou asi nebudu mít nárok,že? Budu mít možnost výběru varianty být doma 3, nebo 4 roky s dítětem? Vyhovovala by mi varianta na 3 roky! Mohl by jít otec dítěte na rodičovskou dovolenou? a zvolit variantu on? a dá se třeba za měsíc, po zvolení varianty, převést rodičovská dovolená z otce zpátky na matku?
Předem děkuji za odpověď!! Pěkný den!!H.L.

živnost k rodičovskému příspěvku

(Libuše, 3. 2. 2009 13:04)

Dobrý den, vzhledem k tomu, že se mi od října sníží rodičák na 3800,- chtěla bych si přivydělávat na živnost jako vedlejší prac.poměr prodáváním zboží na internetu, jde to? A jak je to se sociálním a zdravotním poj.? děkuji L.P.

mateřská

(Hana, 30. 1. 2009 13:31)

Dobrý den, ja bych potřebovala vědět, jak se mně bude vypočítávat mateřská. V listopadu jsem pracovala jako brigádník a od 1.12. jsem nastoupila na hlavní prac.poměr. Zjistila jsem, že jsem těhotná a oni mě propustili. Teď jsem na neschopence a co bude dál? Děkuji za odpověď.

Cerpani materske dovolene ze zahranici

(Sona, 29. 1. 2009 13:30)

Dobry den,
rada bych se informovala o tom zda je mozne cerpat materskou dovolenou ze zahranici. Jsem vdana v Italii, ale mam statni obcanstvi CR a budu mit i Italske... chtela bych vedet jestli je mozne obdrzet rodicovsky prispevek z cz v pripade ze v Italii bych na nej nemela narok (priklad. kdybych zustala bez prace)...

inventura

(Lenka, 29. 1. 2009 11:47)

Dobrý den potřebuji radu Jsem na mateřske dovolene a jdu na inventuru do Kauflandu si něco přividělat na dva dny musím to jit nahlasit na socialku Děkuji s pozdravem Lenka

mateřská

(Jana, 29. 1. 2009 10:59)

Přeji hezký den.Prosím o radu co by měla udělat moje dcera.Studuje druhý rok nástavbové studium a v květnu bude maturovat.Nyní zjistila že 6neděl čeká s přítelem miminko,které se narodí koncem září-začátkem října.Na sociálce mi řekli že nemá žádný(!) nárok,protožě už nebude studentka,podporu ani nemocenskou jí nikdo nezaplatí jelikož nepracovala a neplatila sociální a zdravotní pojištění.Prý jen možná dostane 21týdnů sociální podporu 3 600,-Kč.Za odpověď budu moc vděčná.(můj meil- janka.kozlu@centrum cz.

mateřská

(Monca, 28. 1. 2009 14:39)

Dobrý den chtěla bych se zeptat,syn bude mít v srpnu 4 roky a ted v květnu mám porodit.Na sociálním ůřadu mi řekli že žádat o mateřskou (7600kč)mohu až po narození dítěte a budu ji pobírat jen 21 měsíců,a pak mi hned půjde jen 3600kč,před nynější mateřskou jsem chodila do práce ale dali mi výpověd dohodou.Kdy mám tedy požádat o mateřskou a kolik vlastně dostanu?děkuji za odpověd můj mail Pusicek123@seznam.cz

mateřská

(markéta, 28. 1. 2009 11:51)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Ted v červnu mam porodit,kolik se bude dostávat mateřská,mám jedno 4leté dítko.děkuji


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »