Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Přivýdělěk

(Eva, 19. 3. 2008 12:07)

Dobrý den .Chci se zeptat jestli když se rozhodnu přivydělat si počas rodičovské dovolené jestli to musím někam nahlásit.A kdo za mně platí pojištění?Děkuji Eva

Mateřská -evydence úřad práce

(Veronika, 18. 3. 2008 9:46)

Mám nárok na rodičovský příspěvek když sem na úřadu práce v evydenci?

Když skončí 2letá rod. dovolená?

(Dana, 17. 3. 2008 19:08)

Dobrý den, mám dotaz: Co by pro mě znamenalo, kdybych po ukončení 2leté rod. dovolené nenastoupila ihned do práce (ale např. až za další 3 měsíce)? Musím si platit za tu dobu platit sama zdr. a soc. pojištění? Co zaměstnavatel - musím ho nějak žádat o povolení nastoupit později než po ukončení 2leté RD? Ze zákona je povinný mě přijmout zpět do 3 let věku dítěte, že ano? Jaký bych vlastně měla status? To, že bych už nepobírala žádnou soc. dávku je mi jasné :-).
Moc děkuji za odpověď.

dotaz

(michaela, 17. 3. 2008 11:18)

dobrý den,od 19.3.2008 mám nastoupit na mateřskou ale chybí mí 8 dnů do odpracovaných 270 prědtím než jsem nastoupila do zaměstnání jsem studovala.podnik mi zdělil,že nárok na mateřskou od nich nemám.kam se mám obrátit???děkuji

Anno,

(Patt, 9. 3. 2008 17:36)

ani váš dotaz nikdo nesmazal. Také jste jej napsala pod článek o změnách v čerpání rodičovské dovolené - proto jste ho zde nemohla najít.

Marcelo,

(Patt, 9. 3. 2008 17:32)

váš dotaz nikdo nesmazal. (mažu jen vulgární komentáře, což nebyl váš případ) Vy jste svůj první dotaz napsala pod článek o změnách v čerpání rodičovské dovolené - proto jste ho pod tímto článkem nenašla. Na pobírání mateřské dovolené - která zde trvá 28 týdnů) nárok nemáte, protože nesplňujete podmínky pro čerpání PPM. Pokud jde o rodičovskou dovolenou - která zde na mateřskou navazuje, tak bohužel nevím nač vám vznikl nárok. Snad vám paní Mamina (která se v dané problematice vyzná, a která byla tak hodná, že se ujala odpovídání na dotazy maminek) odpoví.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

(Petra, 8. 3. 2008 14:37)

Dobrý den, chtěla bych poradit. Před narozením dítěte jsem pět let pracovala. asi v polovině těhotenství jsem ze zdravotních důvodů musela nastoupit na nemocenskou. Po třech letech mi zaměstnavatel dal výpověď neboď jsem chtěla zustat doma až do čtyř let věku dítěte. kvůli řešení bydlení jsme plánování druhého dítěte odkládali. teď se snažím otěhotnět, ale dceři už budou v květnu čtyři roky.Vím, že když otěhotním nebudu mít nárok na nemocenskou. Bojím se ale zda mě jako těhotnou někdo zaměstná. Tak se chci zeptat zda mám nárok aspoň na nějakou podporu v nezaměstnanosti když teď pujdu na pracák. Děkuji mi

materska

(Marcela, 6. 3. 2008 17:26)

Mam narok na materskou pokud pracuji a ziji v Anglii?? Jestli ano co potrebuji k vyrizeni.

diky

super

(Marcela, 6. 3. 2008 17:24)

taky mne tu nekdo vymazal dotaz a neodpovedel ;o(

Mateřská dovolená

(Zlatka, 2. 3. 2008 20:53)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jak to budu mít,jelikož jsem od 1.2.2007 na MD a letos v květnu se nám má narodit další dítě.Před nástupem jsem pracovala a zaměstnanecký poměr mi stále trvá a rozhodla jsem se pro 3letou dobu na MD.A ještě by mne zajímalo,zda si musím zaměstnavateli nahlásit termín nástupu na MD (6-8 týdnů před porodem) podle gynekologa.

matřská

(marie, 29. 2. 2008 20:06)

Dobrý den.Zajímalo by mě, jestli budu mít nárok na mateřskou když mám jen sezonní práci od dubna do října.Dělám tam už 3.rok.Děkuji

nárok na mateřskou

(Lenka, 28. 2. 2008 19:49)

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli se do nároku na mateřskou tj. 270 odpracovaných dní počítá i nemocenská?

nárok na mateřskou

(Lenka, 28. 2. 2008 19:47)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli se do nároku na mateřskou tj. 270 odpracovaných dní i nemocenská? Děkuji

PPM

(Lenka M, 28. 2. 2008 8:53)

Dobrý den,měla bych dotaz!Mám syna který se narodil 21.10.2005,Jaká je nejlepší varianta pro další dítě?Otěhotnět co nejdříve nebo během třetího roku dítětě?Předem děkuji za odpověd a přeji hezký den!

PPM

(Zdeňka, 26. 2. 2008 21:19)

Dobrý den, 26.8.2005 se mi narodil syn, na kterého jsem pobírala PPM a poté rodičovský příspěvek (pobírám stále). V únoru 2007 jsem dohodou rozvázala se zaměstnavatelem PP a v současné době si přivydělávám jako OSVČ. Jsem těhotná a termín porodu vychází na 30.9.2008. Budu mít nárok na PPM nebo jen na rodičovský příspěvek?
Děkuji

nemocenská v těhotenství

(Kamila, 21. 2. 2008 15:24)

Dobrý den chtěla bych se zeptat, jsem ve třetím měsíci těhotenství a budu nastupovat na nemocenskou. Bude se mi počítat průměr na mateřskou i z této nemocenské nebo do doby kdy jsem na ni nastoupila. Děkuji

super

(Anna, 17. 2. 2008 15:54)

diky,ze jste neodpovedeli na muj dotaz a jeste jste ho vymazali.

paní Jani,

(mamina, 14. 2. 2008 14:13)

Ano, můžete současně pobírat RoP a být na ŘD.Až budete končit mateřskou(28týdnů), zažádejte svého zaměstnavatele o ŘD a již si můžete zároveň podat žádost o čerpání RoP(na ÚP).po vyčerpání ŘD požádejte i o čerpání rodičovské dovolené( u zaměstnavatele)....

dotázek

(Jana, 13. 2. 2008 17:06)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat po vypršení mateřské dovolené (28 týdnů) se začíná vyplácet rodičovský příspěvek - když mám ze zaměstnání nárok na dovolenou, můžu pobírat zároveň rodičovský i dovolenou? nebo po mateřské dovolené nastoupím na dovolenou a pak zažádat o rodičovský příspěvek? Děkuji. Pracuji ve školství (státní org.)
Děkuji za odpověď

paní Píďo,

(mamina, 3. 2. 2008 11:44)

ano-stačí, aby jste začala marodit do půl roku a pokud v té době i porodíte máte nárok i na PPMku od již bývalého zaměstnavatele.Píšete, že jste pracovala v malé organizaci(do 25 zaměstnanců), takže Vám bude nemocenskou i následnou PPM vyplácet příslušná SSZ v místě vašeho zaměstnavatele.Otázka je, když do 3 dnů( po výpovědi) nenastoupíte na marodku( na neschopence bude uveden bývalý zaměstnavatel), jestli si sama začnete platit zdravotní pojištění a nebo se zaregistrujete , alespoň na ÚP???...


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104

následující »