Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

mamině

(Píďa, 2. 2. 2008 13:30)

takže nemusím začít marodit do těch sedmi dnů? když jsem těhotná ukončila prac.poměr, stačí to , abych začala marodit do půl roku? a kdo pak bude uvedený na neschopence jako zaměstnavatel? ten bývalý zaměstnavatel a vyplácet mě bude sociálka? byla to malá org. Vůbec nevím, jak bych měla správně postupovat, děkuji za odpověď

paní Píďo,

(mamina, 1. 2. 2008 18:10)

Nedokáži Vám odpovědět, jestli Vám doktor automaticky napíše neschopenku.Běžná ochranná lhůta je opravdu 7 dennní, ale u žen , které při ukončení pracovního poměru byly těhotné je 6 měsíční....

paní Evi,

(mamina, 1. 2. 2008 17:47)

dle údajů, které udvádíte by Vám nárok na PPM měl vyjít....

ještě...

(Píďa, 31. 1. 2008 18:38)

a to musím začít marodit do 7 dnů? nebo až po nich?

nemocenská

(Píďa, 31. 1. 2008 15:38)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když jsem ukončila prac. poměr, jsem těhotná, a zajdu si k lékaři, aby mi napsal marodění. Mám mu říct rovnou, že jsem ukončila poměr, aby mi to napsal. Nebo mám říct, že mi není dobře, a neříkat, že jsem poměr ukončila? Nevím, jak jsou v tomto ohledu doktoři ochotní. Díky za odpověď

Děkuji paní mamině,

(evča, 31. 1. 2008 9:43)

a doplním informace.V 06/06 jsem ukončila studium a pracovala jsem od 1.9.-30.11.06.Od 12/06 do 14.3.07 jsem byla na UP.

Děkuji paní mamině,

(evča, 31. 1. 2008 9:41)

a doplním informace.V 06/06 jsem ukončila studium a pracovala jsem od 1.9.-30.11.06.Od 12/06 do 14.3.07 jsem byla UP.

paní Gábi,

(mamina, 30. 1. 2008 18:38)

jestliže bude Vaše PPM nižší než 7600,-můžete po porodu zažádat o dorovnání.Nejste-li s otcem dítěte partnery a budete samoživitelka, máte nárok na výživné na dítě i na sebe od otce uvedeného v rodném listě a dle Vaší životní situace si můžete zažádat o soc. příspěvky(zde se zjišťují Vaše majetkové poměry apod.)Žijete-li však ve stejné domácnosti(přestože máte každy jiný trvalý pobyt a nejste manželé) budete posuzování jako partneři a při žádosti např. o dětské přídavky se bude přihlížet i na příjem otce dítěte apod...

paní Evi,

(mamina, 30. 1. 2008 18:01)

marodit ještě klidně jít můžete a budete stále v ochranné 6 měsíční lhůtě , jelikož v době, kdy jste otěhotněla ,jste byla zaměstnaná.Zůstanete zaevidovaná na ÚP, ale nemocenskou Vám bude vyplácet Váš bývalý zaměstnavatel.Jestli budete mít nárok na PPM z Vašich informací nepoznám, pokud jste pracovala pouze od 15.3.2007 do 30.11.2007, tak jste nesplnila podmínku 270 dní , ale jestli jste pracovala u jiného zaměstnavatele již před tímto termínem pak by Vám nárok na ní náležel....

paní Teri,

(mamina, 30. 1. 2008 17:51)

ano PPM je mateřská(peněžitá pomoc v mateřství)....

Hezký den přeju,

(Terka, 30. 1. 2008 11:00)

už jsem z těch změn celá zmatená,možná se ptám hloupě,ale chápu to dobře,že PPM = mateřská??

Dotaz

(evča, 29. 1. 2008 22:20)

Dobrý večer,chtěla bych moc poděkovat za cenné informace,které mám možnost díky těmto stránkám získat a také bych měla dotaz-měla jsem pracovní poměr na dobu určitou(pracovala jsem od 15.3.07 do 30.11.07). V prosinci jsem se zaevidovala na UP.Nyní jsem ve 3.měsíci těhotenství a zajímalo by mě,zda jsem i tak v 6-měsíční ochranné lhůtě a mám nárok na PPM.Bojím se,že jsem udělala chybu a neměla jít po skončení prac.poměru raději na marodit.Moc díky za odpověď!

jak řešit MD s podnikáním

(Gábi, 29. 1. 2008 13:30)

Hezký den, ráda by jsem věděla jak nejlepším způsobem řešit mateřství a podnikání. Platím si jako OSVČ nemocenskou, ale obávám se, že nebude moc vysoká. Čekáme miminko v září. Poradíte mě? Další moje otázka, že nejsme s partnerem svoji a nesdílíme stejné bydliště, z hlediska finančního má to vliv na MD a finance, když nebudeme spolu manželé a nebo nemá? Velmi děkuji za odpověď. Gábi

paní Petro,

(mamina, 26. 1. 2008 17:17)

u situace, kterou popisujete Vám nevznikne nárok na PPM ( nárok vzniká až po splnění 270 dní v zaměstnaneckém poměru), takže zde možnost výběru délky RoP není možný...

upřesnění

(Petra, 26. 1. 2008 11:50)

Děkuji za odpovědi, ještě by mě zajímalo, jak by to bylo v případě, že během MD nebyla žena zaměstnaná, jelikož bývalý prac. poměr je ukončený. Tudíž během MD je nezaměstnaná, nastoupí do zam. po skončení mateřské a pak pracuje jeden měsíc a prac. poměr po dohodě ukončí. Vzniká jí i tehdy možnost výběru, co se týče, jak dlouho může být na MD? Děkujeme.

paní Dito,

(mamina, 25. 1. 2008 19:21)

jestliže Vám trvá pracovní poměr a mezi dvěma RoP jste pobírala i PPM, pak máte možnost volby, ale jestliže jste přešla z jednoho RoP na druhý, pak můžete pobírat RoP pouze v pomalé variantě(do 21 měsíců dítěte 7600,-Kč a po té do jeho 48 měsíců 3800,-Kč).

paní Petro,

(mamina, 25. 1. 2008 19:12)

jestliže jste pracovala, otěhotněla, šla na mateřskou a po té na rodičovskou, stále Vám trval pracovní poměr, během toho rodičáku otěhotněla-rodičák jste ukončila, nastoupila opět do zaměstnání, po měsíci rozvázala pracovní poměr, pak Vám náleží 6 měsíční ochranná lhůta od již bývalého zaměstnavatele a ten Vám bude platit nemocenskou a po té i mateřskou(PPM) a tím máte nárok na pozdější volbu Vámi zvoleného RoP...

rodicovsky prispevek

(dita, 25. 1. 2008 13:36)

dobry den 21.8.2006 jsem nastoupila na materskou dovolenou z predchozi ctyrlete materske a chci vedet jestli mam narok pobirat 3 roky 7500 kc.mesicne dekuji.

Poděkování pro maminu!!!

(Helena, 25. 1. 2008 9:39)

Děkuji moc za odpověď. Ještě, že Vás tady máme a poradíte nám. Na úřadech někdy ani sami nevědí co a jak. Ještě jednou moc DÍKY za rady!!! Zdravím a přeju pohodové dny. Helena

ještě dotaz

(Petra, 25. 1. 2008 8:24)

Děkuji vám za odpověďi, ještě by mě zajímalo, jestli pak budu mít také možnost volby si vybrat, jak dlouho budu na MD, když budu mít odpracovaný jeden měsíc.?Díky


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104

následující »