Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zdravotní pojštění

(Andrea, 14. 1. 2009 14:49)

Dobrý den, za týden budou mému synovi 4 roky, zaměstnavatel pro mne bohužel nemá práci, tudíž jsme se dohodli na zrušení prac. poměru. Syna mi navíc nevzali v loňském roce při zápisu do školky, takže jsem s ním doma. Stanu se tedy nezaměstnanou, mám se evidovat na úřadu práce ohledně placení zdrav. poj. i když práci nehledám a nechci ještě do září než nastoupí syn do školky přijmout? Nebo se mám nahlásit na VZP a oznámit že pečuji o dítě do 7 let a oni si vyřídí že za mne bude pojištění platit stát? Děkuji A.

Nástup na mateřsku v evidenci ÚP

(Konečná Vlasta, 14. 1. 2009 11:37)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat.Jsem vedená na ÚP a zajímalo by mě,kdy mám náro nastoupit na mateřskou dovolenou.Termín porodu mám 2.3.2009.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem Konečná V.

Ivano,

(Radka, 13. 1. 2009 21:29)

Ze zákona má manžel (druh) nárok pouze na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy za účelem odvozu manželky resp.družky do zdravotnického zařízení k porodu a zpět. Po dobu samotného porodu však automaticky nárok na pracovní volno nemá, nicméně zaměstnavatel mu může vyjít vstříc a i po tuto dobu porodu mu pracovní volno bez náhrady mzdy poskytnout. Pokud jde o dobu po porodu jediné řešení je klasická dovolená a nebo pokud se manžel musí v době hospitalizace maminky v porodnici starat o starší dítě, pak má nárok na paragraf na ošetřování člena rodiny. Příslušný tiskopis vydává lékař v porodnici.

Volno muže po porodu ženy

(Ivana Križova, 13. 1. 2009 21:16)

Chci se zeptat, na jake volno ma muž narok po porodu ženy v šestinedeli?

Otěhotnění po ukončení pracovního poměru

(anna.par@seznam.cz, 12. 1. 2009 20:22)

Prosím o radu jak má postupovat svobodná dcera, které skončil pracovní poměr 31.12.2008, přihlásila se na pracovním úřadě a v prvním týdnu roku 2009 zjistila, že je těhotná.
Děkuji.
Anna Partyková

Materska dovolena

(Katerina, 12. 1. 2009 14:37)

Dobry den mam jeden dotaz ted cekam s pritelem miminko ale jeste nikde sem nepracovala chtela jsem se eptat jak to bude s penezmi kolik vlastne budu dostavat ? dekuji

Materska dovolena

(Jita, 12. 1. 2009 13:32)

Dobry den chtela bych se zeptat jsem na na materske potpore tedka beru 7500kc mesicne do 3trich let dcery a pak ctvrty rok uz jen 3500kc.
Zajimalo by my jesly az my zkonci materska mam narok na potporu z uradu prace nez najdu praci? nevite jeste kolik dekuji

Přechod z RD na MD

(Renýsek, 11. 1. 2009 16:27)

Dobrý den.Jsem na RD s 3,5 dítětem a v dubnu mám termín porodu.Chci se zeptat jak je to s přechodem z RD na MD?Kolik budu brát na MD a jak se MD na druhé dítě dá vypočítává?Děkuji za odpovědˇ.

rodičovská dovolená pro otce

(martina, 10. 1. 2009 20:03)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda může otec mého dítěte nastoupit na rodičovskou dovolenou když já jako matka pobírám mateřkou? Prý je zase nový zákon od 01.01.2009 který to nedovoluje. Předem moc děkuji za odpověď.Martikut@seznam.cz

MD v Čechách, práce na Slovensku

(Lucie Osvaldová, 10. 1. 2009 19:15)

Dobrý den,
jsem Češka a poslední 2,5 roku pracuji na Slovensku, kde platím daně i všechna pojištění. Rodit chci doma v Čechách, kde chci být na MD a čerpat český PPM. Je to možné?
děkuji za odpověď
lucie.osvald@seznam.cz

z rodičovské na MD nebo na RD

(Nada Vávrová, 10. 1. 2009 17:39)

Dobrá den chtěla jsem se zeptat nyní jsem na mateřské dovolené a malé budou v květnu 3 roky a nyní jsem znova těhotná a mám nastoupit na mateřskou od února jakou bodu nasputovat na Md nebo na RD která se mě týká nemůžu se v tom vyznat.Děkuji za odpověd

Přechod z MD na RD

(Jana, 10. 1. 2009 11:35)

22.2. mi bude končit mateřská dovolená a budu si žádat o rodičovský příspěvek - zrychlenou variantu na dva roky. Chtěla bych se zeptat, zda v měsíci únoru dostanu jen mateřskou a rodičovský příspěvek až od března, či nějakou poměrnou část nebo mi půjdou dávky obě. Děkuji za odpověď. JWIKI@seznam.cz

kdy zažádat o rodičovský příspěvek

(Petra Z., 9. 1. 2009 21:23)

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, jaké datum mám uvést na žádosti o rodičovský příspěvek, od kdy ho chci čerpat, když mám ještě nárok na "řádnou dovolenou". Jestli následující po mateřské dovolené nebo až po "řádné". Děkuji za odpověď. petrazvol@seznam.cz

z rodičovské zpátky na mateřskou

(Veronika P., 8. 1. 2009 21:57)

dobrý večer, dočetla jsem se, že mám nárok na mateřskou u druhého dítěte do 3let věku prvního dítěte od svého zaměstnavatele..Chtěla jsem se zeptat zde musím porodit do 3let věku dítěte nebo zda stačí, že jen otěhotním a nebo musím aspoň nastoupit na mateřskou?jek je to prosím, moc děkuji za radu.Verik.cica@seznam.cz

z rodičovské spátky na mateřskou

(martina, 8. 1. 2009 18:18)

dobrý den,výše jsem se dočetla že mám nárok na mateřskou u druhého dítěte jen do 3let prvního dítěte,tak jsem se chtěla zeptat jestli na ní budu mít nárok když malá bude mít 3 roky 19.1. a na mateřskou bych měla nastoupit o týden později.děkuji předem za odpověd
email:martas.ma@seznam.cz

Přivýdělek na mateřské

(Denisa Burešová, 8. 1. 2009 13:30)

Dobrý den. Řeším dilema. Mám možnost přivydělat si zároveň při pobírání rodičovského příspěvku. Synovi je rok a půl a asi za půl roku by jsme chtěli další miminko. Nevím jak to mám udělat aby se mi mateřská na další dítě vypočítávála z vyměřévacího základu mého původního platu který byl samozrejmě mnohem vyšší než možný přivýdělek nyní. Pokud někdo víte jak na to dejte mi budu vděčná za každou radu. předem děkuji. Denisa e-mail denisa.spetlova tiscali.cz

jak tedy?

(Petra, 7. 1. 2009 20:31)

Omlouvám se můj email je petra.blinova@seznam.cz

jak tedy?

(Petra, 7. 1. 2009 20:24)

Dobrý den mám 10 měsíčního syna předtím než jsem otěhotněla jsem nepracovala a byla na ÚP po porodu jsem podepsala ze po dobu 3let budu pobírat 7600,-a rok 3800,- teď mi každý říká,že mateřskou mi vezmou po 21měsících a budu brát těch 3800kč- dítě,ale do školky nemůže pokud mu nejsou 3 roky,tak jak to tedy je?neměla by mi dát vědět sociální pracovnice ke které chodím o změnách? děkuji za odpověď.

Výše PPm při nižším příjmu

(Michaela, 7. 1. 2009 20:16)

Chci se zeptat v jaké výši mi bude vyplacena PPM pokud mám příjem nižší než 10000,-kč?

Nárok na MD?

(Dana, 7. 1. 2009 9:07)

Dobrý den, byla jsem dva roky v Anglii ale neplatila jsem žádné socialní dávky, za to jsem platila daně a pojištění. Chtěla jsem se zeptat jestli bych měla nárok na mateřskou dovolenou kdybych ted otěhotněla? Vrátila jsem se z UK 13,12,08?
Děkuji za odpověď.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »