Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

PPM

(Gábina, 6. 1. 2008 12:30)

Dobrý den, teď od nového roku se snižuje výpočet nemocenské na 60%. Jak to bude tedy s PPM? Zůstává 69% a nebo se taky výpočet snižuje.Účetní mi teď trvdila, že se to snižuje, ale všude se uvádí 69%? Děkuji za odpověď.

paní Andreo,

(mamina, 4. 1. 2008 19:09)

pracovní poměr máte buďto na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.U určité doby znáte délku Vašeho pracovního poměru(víte konkrétní datum ukončení pracovního poměru- bez vlivu MD či RD), ale u doby neurčité Vám trvá pracovní poměr i při pobírání PPm a po podání žádosti o rodičovskou dovolenou i během ní( až do věku 3 let dítěte, kdy je zaměstnavatel povinen Vám držet místo, budete-li chtít zůstat doma i čtvrtý rok, musíte jej požádat o neplacené volno, které vám však již nemusí poskytnout)...

Pracovní poměr

(Addrea, 3. 1. 2008 12:44)

Dobrý den,
jsem tohno času již na mateřské dovolené a není mi jasné, do kdy trvá můj pracovní poměr u zaměstnavatele..Zda do ukončení PPM, nebo až do konce rodičovské dovolené?... děkuji.

paní Veroniko,

(mamina, 30. 12. 2007 18:02)

mateřská odpovídá výši nemocenské, takže budete mít po dobu mateřské dovolené stejný příjem jako nyní na nemocenské....

Dotaz

(Veronika, 30. 12. 2007 15:21)

Jsem na rizikovém těhotenství-tedy pobírám plat jako na nemocenské.Chtěla bych vědět jaký plat budu pobírat po nástupu na mateřskou.Děkuji za odpověď.

paní Milko,

(mamina, 29. 12. 2007 15:54)

jestliže se Vám narodilo jedno miminko bude Vaše Mateřská dovolená v délce 28 týdnů(u vícerčat 37 týdnů).Až Vám bude končit mateřská dovolená,tak si u zaměstnavatele zažádejte nejdříve o čerpání řádné dovolené(v tuto dobu si již můžete na ÚP odboru SSP zažádat o RoP- takže budete pobírat peníze za dovolenou a zároveň i RoP)a až Vám bude končit ŘD zažádejte si u zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou.

paní Dášo,

(mamina, 29. 12. 2007 15:44)

jak píšete prac.smolouva Vám skončila již v roce 2004 a pokud jste ani jiný prac.poměr neměla na PPM opravdu nárok nemáte.Myslíte to dobře- až se Vám narodí miminko, přejděte z jednoho rodičáku na druhý....

Dotaz

(Dáša, 26. 12. 2007 22:00)

Dobrý den chtěla bych poradit mám syna narodil se v listopadu 2004,teď čekáme druhé dítě termín mám 14února 08 na gynekologii jsem dostala papír na nástup mat.dovolené od 3.ledna,pracovní smlouva mi skončila na konci roku 2004,tak si myslím že na to nemám nárok,mám tedy až se mimi narodí přejít z prvního rodičovkého příspěvku na druhý?Prosím odpovězte mockrát děkuji.Dáša

Dotaz

(Milka, 24. 12. 2007 16:20)

Dobry den,
Chtěla jsem se zeptat když jsem nastoupila 8.11.2007 na mateřskou kdy mi konči kdy záčina rodičovská. Dále bych chtěla vědět mam 26 dni dovolené, jestli se vybira mez mateřskou a rodičovskou nebo současně nastoupím na dovolenou a rodičovskou? Kdy mám žádat o rodičovsky příspěvek? Předem děkují za odpověď
paní Mali,

pro Vladimir Ondruch

(Terri, 19. 12. 2007 10:48)

Registrace narozeni se bezne dela v nemocnici, kde se mimco narodi. Pokud tak neprobehlo satci aby jeden z rodicu zasel na registry office. myslim, ze neni treba zadnych specialnich dokumentu - snad asi jen pasy rodicu nebo neco takoveho. Asi to bude jako kdyz se zenite - nic moc neni potreba vse se jen nadiktuje urednici. Link je tady:
http://www.gro.gov.uk/gro/content/births/registeringabirth/index.asp#0

Pro Terri

(Vladimir Ondruch, 19. 12. 2007 0:42)

Super diky moc! Jeste jsem se dozvedel neco o Income Tax, coz ma byt vlastne prispevek po materske pro matku, ktera nenastoupila zpet do zamestnani. Sure Start Maternity Grand mam formulare doma, stejne tak na child benefit a couple tax credit jsem zmenil na child tax credit. Mozna budes vedet, jake papiry mam donest na Registry Office kvuli Birth Certifikate pro maleho.

pokrac 2

(terri, 18. 12. 2007 11:11)

Child Benefit
Child Benefit helps with the costs of bringing up children and is paid in addition to any Child Tax Credit you may receive. It is paid for each child and is not affected by income or savings. Don’t forget to claim as soon as your baby is born as Child Benefit can only be backdated for 3 months.

To apply or for more information click here or call 0845 302 1444 if you live in Great Britain and 0845 603 2000 if you live in Northern Ireland.
http://www.hmrc.gov.uk/childbenefit/

£250 Child Trust Fund voucher
Within a month of receiving Child Benefit you will automatically be sent a voucher for £250 which you should use to open a Child Trust Fund account for your child. The money in the account belongs to the child and can't be taken out until they turn 18, to ensure they have a financial head start to their adult life. The sooner you open a Child Trust Fund account, the sooner your child’s money could start to grow.

Consider your childcare options
Using formal childcare for children of all ages may not be as expensive as you thought. Many families can receive help with the costs through the childcare element of Working Tax Credit. And did you know that all 3 and 4 year-olds are entitled to 12 and a half hours free nursery education per week in lots of different settings, for 38 weeks a year?

Co se tyce benifitu v UK, je asi uplne nejlepsi navstivit nejblizsi JobCenter a tam s vama projdou veskere papiry a presne vam reknou na co mate narok.
Link kde si muzete najit svuj nejblizsi job center.
http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Aboutus/Ouroffices/Search/LocalOfficeSearch.aspx?type=1&name=Local%20Office

Omlouvam se, ze jsem nektere casti nechala v anj.
Snad to aspon trosku pomuze.

pokracovani

(terri, 18. 12. 2007 11:10)

Link na ambasadu ohledne zapisu narozeni:
http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ido=20956&idj=1&amb=153&ParentIDO=15424
Tady jsou formulare pro ambasadu ktere jim musite dodat:
http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ido=20959&idj=1&amb=153&ParentIDO=15424
Tel na ambasadu v Londyne Tel.: (+44) 20 7243 1115, ale dovolat se na konzularni oddeleni je hruza - chce to volat rano kolem 9-10.


Bud si muzete nechat vse zaridit pres amabasadu, kde dostanete rodny list pro maleho cca za 2 mesice - doporuciji po mesici zavolat na zvlastni matriku do Brna a preptat se zda dostali vasi zadost. Budou vam rikat, ze toho maji hodne, ale zakona lhuta je 30dni do ktere musi vasi zadost zpracovat od obdrzeni.

S ceskym rodnym listem muzete zazadat v CR o porodne - na vyrizeni je 1 rok od narozeni ditete. Link na formular: https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=Porod080101105&SSID=8358
Info o porodnem a kdo muze zadat: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708?POSTUP_ID=524&PRVEK_ID=437

Tax Credits
If you are responsible for any child under 1 year old and your household income is less than £65,965 per year, you could receive Child Tax Credit.
And even when your children reach their first birthdays, if your household income is less than £57,785, you could continue to receive Child Tax Credit.
The extra income will be paid directly to the person who is mainly responsible for your new child.
If you are working you may be eligible for Working Tax Credit, including help with childcare costs.
HM Revenue & Customs want to make sure you receive what you are entitled to so please keep us informed of any changes in your circumstances which could affect the amount you receive.
http://taxcredits.direct.gov.uk/

re:vladimir ondruch

(Terri, 18. 12. 2007 11:09)

Moc gratuluji k Matyskovi:-))) Ja si jeste musim na potomka nejaky ten patek pockat.
Nez zacnate zarizovat cesky rodny list pro maleho, musite mit ten anglicky opatreny apostilou:
http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029391440
To se zaridi v Londyne osobne (je to hned u metra modra line) na Legalisation Foreign and Commonwealth Office. Jsou tam vzdy fronty, doporuciji tam byt min 30min pred otevreni, aby clovek dostal nizke cislo a nestravil legalizaci 4hodiny. Tam vlastne jen overi, ze anglicky rodny list je platny a daji na jeho zadni stranu nalepku. Samozrejmne muzete dokumenty take poslat postou pokud to mate do Londyna daleko, ale pak se dost ceka na obdrzeni zpet. Jakmile mate toto muzete vyrazit na ambasadu kde vam overi podpisy na par papirech co se pak pres ambasadu a min vnitra CR posilaji na zvlastni matriku do Brna, kde se zapisuji narozeni mimo CR.

Vzkaz pro Terri

(Vladimir Ondruch, 17. 12. 2007 15:32)

Dekuji moc, vcera se nam narodil Matysek. Urcite ti budu vdecny za linky, nektere urady jsem uz obvolal a pozmenil (couple tax credit na child tax credit)...Na ceskou ambasadu se zatim neumim dovolat...Takze dekuji moc za pomoc.

paní Radko,

(mamina, 13. 12. 2007 23:15)

jestliže při narození Vašeho miminka budete chtít pobírat PPM(mateřskou)a taky v případě, že by jste měla rizikové těhotenství a potřebovala pobírat nemocenskou, musíte si platit nemocenské pojištění(jak píšete chcete miminko za rok a proto musíte začít platit co nejdříve, ať splníte podmínku 270dní). Pokud platit toto pojištění nebudete ode dne porodu Vám vznikne nárok na pobírání RP v pomalé variantě( do 21 měsíců 7600,-Kč a po zbytek tedy do 48měsíců dítěte 3800,-Kč).Samozřejmě budete mít nárok i na porodné a podle výše příjmů Vašich a otce dítěte možná i nárok na dětské přídavky...

Moni,

(mamina, 13. 12. 2007 22:59)

na gynekologii dostanete papíry ohledně PPMky.
K 5.lednu si necháte ukončit nemocenskou a 6.ledna hned "navážete" mateřskou (jedná se o stejnou výši peněz), takže o žádné peníze nepřijdete. Nyní se více vyřídit nedá (nevycházely by Vám datumy).

re: odpoved - Vladimir Ondruch

(Terri, 13. 12. 2007 13:51)

Vladimire jsem ve stejne situaci jako Vase partnerka, ziju v UK a ceka miminko. Podle toho jsem zjistovala na uradech v CR. Pokud se dite narodi v UK musite si zaridit zapis narozeni do zvlastni matriku v Brne (zarizuje se pres ambasadu v Londyne). Na zaklade ceskeho rodneho listu muzete v CR pozadat o porodne (zada se do 1 roku po porodu, takze mate cas protoze vyridit cesky rodny list trva cca 2 mesice).
Co se tyce materske tu Vase partnerka dostava v UK, takze nema narok na materskou v CR. Ale pokud by jste se z UK prestehovali do CR (po ukonceni materske v UK) a dolozili jste formularem E104 z UK ze uz nemate narok na zadne davky muzete pobirat rodicovsky prispevek, ovsem jeho nejpomalejsi verzi 3800Kc mesicne.
Pokud ale chcete zustat v UK - tak byste mel vedet ze soucasne se Maternity Pay si hned po narozeni muzete pozadat o Child Benefit - tento prispevek se vypaci az do 15let veku (dele pokud dite studuje) a v soucasne dobe cinni £18 tydne. Musi se o nej pozadat hned po narozeni jak mate rodny list z UK. Narok se da back date max 3 mesice. Narok na tento prispevek neni vazan na vysi prijmu. Dale si muzete pozdat o Child Benefit - toho uz se vaze k vysi prijmu (pokud jako rodina mate mene nez £65,965 (dite pod jeden rok) nebo £57,785 (nad jeden rok). Vyse prispevku zavisi na Vasem prijmu a musise se kazdy rok prokazovat kolik jste meli v predchozim roce (posila se P60). Dale pokud davate dite do jesli/skolky co je approvnuta tak muzete dostavat £150liber tydne na financovani tohoto; penize jsou posilany primo skolce (ale v podstate kryji veskere naklady) - podminkou je, ze pokud jste manzele musi aspon aspon jeden z partneru pracovat myslim min part-time.
Take pokud vase spolecne prijmy nejsou vyssi nez myslim £30,000 (napr partnerka zustane doma a do prace chodi jen partner) mate narok na Income Tax Credit, ktere dorovnavaji vas plat do minima.
Dalsi penize se pak daji claimovat u mistni councilu - napr council tax credits, pripevek na bydleni. Urcite by stalo za to dojit na nejblizsi Job Centre - tam Vam pomohou s vyplnenim formularu a take Vam presne reknou na co mate narok a v jake vysi.
Dejte vedet jestli chcete intenet links na podporu po narozeni ditete poskytovanou v UK.
Hezky den

Mladší nebo starší?

(Stana.S., 13. 12. 2007 12:47)

Prosim o radu,jelikož se mi syn narodil 1.dubna 2006 a tedy 1.ledna 2008 mu bude přesně 21.měsísů-nevím jestli pro rozhodování o čerpání rodičovskeho příspěvku bude brán jako mladší 21.měsíců a nebo jako starší 21.měsíců?Předem děkuji.

Děkuji za odpovědi

(Monika R., 13. 12. 2007 12:23)

Moc Vám děkuji za odpovědi které mi pomohly,,jsem hrozně ráda že jsem tyto stránky našla a že jsem měla možnost počíst si otázky a odpovědi...Jen ještě jestli mohu se zeptám,,dnes je 13.12 na mateřskou nastupuji 6.1 a nyní tedy nic ještě vyřizovat nemám???Mám jen čekat na papír o PPM u mé gynekoložky a až ho budu mít tak teprve mám vše řešit?Snad to tak chápu dobře,velmi nerada bych totiž něco udělala špatně abych o peníze přišla nebo něco podobného...Moc děkuji a přeji pěkný den


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104

následující »