Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

nárok na příspěvky

(Veronika, 22. 12. 2008 9:57)

dobrý den, chtěla jsem porpsoit o radu ohledně pobírání nemocenské. Studuji vysokou školu a jsem zaměstnaná od září na poloviční úvazek. Před tím jsem měla tři měsíce smlouvu na dohodu. Mám teď v těhotenství nárok pobírat nějaké dávky když pracuji tak krátkou dobu? Kdybych nastupovala v červnu na rodičkovskou dovolenou(to budu promovat, ale pracovat jen do dubna, porod přelom července a srpna),jaká by byla její výše?

prosím poraďte

(Andrea, 21. 12. 2008 23:15)

Dobrý den,prosím o radu.Mám syna,kterému byly v listopadu 3 roky.Nárok na mateřskou mám 4 roky.Ale našla jsem si práci a nastupuji od ledna.Chci,ale nadále pobírat i tu mateřskou.Jaké podmínky musím splňovat?Může syn chodit do školky na 4h denně?A ještě kdo za mě bude platit zdravotní a socialní pojištění?Zaměstnavatel nebo dále sociálka.A musím to sociálce nahlásit,že nastupuji do práce a zaměstnavateli zase,že budu pobírat dále ještě rok mateřskou?Děkuji za odpověď.

OSVČ, prosba o radu

(Ilona, 20. 12. 2008 20:31)

Dobry den, jsem OSVČ, platim si zakladni socialni a zdravotni. Kdybych měla ditě, z čeho se počítá mateřská a mám na ni nárok, když si nedoplácím nic k zdravotnímu poj.? A na ten RP má nárok každý? Je to nějaká částka, kterou pobírám měsíčně?

výpočet

(lucie, 20. 12. 2008 12:30)

jsem samoživitelka mám 3 děti 10l,8l,12m.jaká bude výše příspěvku od 1.1.2009.předtím na up

prosim poradit

(nikola, 19. 12. 2008 20:29)

pres rok neplatim zdravotni a socialni budu myt narok na nake penize kdyz pujdu na materskou dovolenou

mateřská a rodičák

(Vlasta, 18. 12. 2008 14:14)

dobrý den ,chtěla jsem se zeptat v listopadu byly synovy 2 roky.Nyní by jsme chtěli ještě 2 dítě.V prvním těhotenství jsem byly na ryzikovém a jistě budu i při dalším,když se nám to povede.....
budu pobírat stále jen rodočovský příspěvek 7.580,nebo budu dostávat i k rodičáku za rizikové nemocenskou?????předem děkuji za odpověd Vlasti

prosim poradte

(Jana, 16. 12. 2008 7:00)

Dobry den....Chtěla bych se zeptat:slyšela jsem, že od 1.1.2009 jse zmenil zakon....a to,že slovenky pracujici v česke republice nemaji pravo na porodne a ani na mateřskou dovolenou.....Prosim Vas co je na tom pravda??????? Jsem slovenka na přechodnom pobyte,pracuji tady jeden rok a mam smlouvu na dobu neurčitu...Děkuji

prosím moc o pomoc

(adélka, 15. 12. 2008 15:32)

Dobrý den jsem OSVC poslední ctyri mesice jsem si neplatila zdravotní ani sociální,predtim dva roky ano,bohuzel me vyhodily z pracovního uradu chci se tedy zeptat jestli budu do 6 tydnu neco pobírat. Zatím pracuju ale chystám se od tretího mesice zustat doma.Bude pro me lepsi doplatit poslední tri mesice hned nebo uz je to ted jedno a stejne nic nedostanu?Hlasit zpatky na pracovní úřad se muzu az za tri mesice(5mesici tehotenstvi)

pro Andreu

(radka, 13. 12. 2008 13:52)

nejpozději v měsíci kdy bude mít vaše dítě 21.měsíců(doporučuji raději dříve) ukončete vy (matka)pobírání RoP a hned ať o něj požádá otec dítěte-bude potřebovat občanský průkaz, rodný list dítěte, novou žádost o RoP, formulář o typu změny,tiskopis o volbě RoP a musí si nechat na účtárně svého zaměstnavatele potvrdit zda v době kdy se vaše dítě narodilo by měl nárok na PPM a v jaké výši. na základě tohoto potvrzení ať provede volbu(musí ON, když vy nemáte možnost) a hned další měsíc si můžete opět převést tento RoP na vás(matku).Na ÚP se hlásit jít nemusíte, soc.pojištění také platit nemusíte, ale určitě si zajděte na vaší zdravotní pojišťovnu a tyto přepisy RoP tam nahlaste!

pro milenu

(radka, 13. 12. 2008 13:37)

ano můžete pobírat plat v plné výši a máte nárok i na RoP

pro marketu

(radka, 13. 12. 2008 13:29)

nepletete se

souběh rodičovského příspěvku a platu

(Milena, 12. 12. 2008 22:16)

Dobrý den, prosím o radu: dcera má v dubnu 2009 2 roky, mateřskou jsem sice nahlásila na 3 roky, ale chci se vrátit na plný úvazek do práce. Dceru bude hlídat babička. Je možno pobírat zároveň plat a celou výši rodičovského příspěvku, nebo došlo k nějaké změně? Na některých internetových stránkách jsem se totiž dočetla, že přivýdělek k rodičovskému příspěvku, aniž bych o něj přišla, je možný jen do výše 150 hodin za rok. Děkuji za zodpovězení dotazu.

DOTAZ

(ANDREA, 12. 12. 2008 20:43)

Prosím o radu,jsem na mateřské dovolené a jelikož ji beru bez výběru do 4 let tak jsme to chtěli přepsat na muže.Jak se to bude brát u něj a za které období se to bude počítat ta mateřská?On tedy bude mít pak možnost volby do 3 let dítětě za 7.600kč.A jelikož dítě má už 6 měsícu bude brát hned rodičovský přís.a nebo bude brát nejdříve PPM?A pak.kdyby jsme to po těch 6 měs.pokud bude mít nárok na PPM,přepsatli zpět na mě budu mít pak možnost volby abych mohla zůstal doma do3let za 7.600kč?A budu muset platit zdrav.a soc.poj.když i tak budu s dítětem doma a muž bude pracovat a budu se muset jít někam nahlásit?Prosím moc za odpověď na dotaz pokud někdo ví.Můžete i na můj mail andilek67@email.cz

výše mateřské

(Anna, 12. 12. 2008 6:16)

Dobrý den chtěla jsem se zeptat kolik asi přibližně budu pobírat mateřskou v roce 2009, pořádně se v tom nemůžu vyznat.už 2 roky jsem zaměstnaná na hpp u stejného zaměstnavatele, v červnu letošního roku jsem zjistila že jsem těhotná, bohužel nastaly komplikace a jsem od 07/2008 na nemocenské, termín porodu mám v 02/2009.Jak se vypočítá výše mateřské?dřív jsem brala 11-13000 hrubého ted´co jsem na nemocenské je to méně asi 10 000 počítás e nějaký průměr za celý rok nebo jen z platu nebo jen nemocenské?děkuji za odpověd´.anickavalentova@seznam.cz

dotaz 1

(michaela, 11. 12. 2008 9:48)

dobrý den,měla bych takový dotaz.Termín porodu mám psaný na 4.3.2009 a nevím podle čeho mám počítat mateřskou v praci můj hruhý plat od roku 1.1.2008 se pohyboval mezi 12 000-16 000,- od srpna jsem doma na rizikovým a moje marodni se pohybuje mezi 9600-9900,-podle čeho se mi bude počítat mateřká podle marodní nebo podle hrube mzdy. A druhý dotaz kde bych si mohla vypočíta svoji mateřskou.Děkuji Michaela

dotaz

(monika, 10. 12. 2008 22:33)

Dorbý den, mám dotaz, jsem osvč a nemocenskou si neplatím, takže dnem porodu nastupuji na rodičovskou 21-7600 a následně 3800, ale otec dítěte by chtěl využít možnosti mateřské, tak nevím jak o to můžeme zažádat a jak je to přesně s termíny nástupu. Dle Vašeho článku jsem nepochopila dva odstavce "Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale jen do 6 týdnů věku dítěte. a Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte." Můžete mi tedy odpovědět, jak to ti otcové mají??? Děkuji MOnika

dotaz

(Marketas, 10. 12. 2008 22:12)

Radko, díky za odpověď. No a jak to bude od nového roku? četla jsem, že i manžel bude mít nárok na PPm v mateřství, tím pádem, by nemohl mít mzdu, tzn. být zaměstnán, nebo se pletu? Díky za vysvětlení.

Dotaz

(MONIKA C., 10. 12. 2008 20:00)

Dobrý den, jsem zaměstnána a dle pracovní smlouvy, zaměstavatel za zaměstnance odvádí sociální a zdravotní pojištění. Nyní jsem zjistila, že nám včas toto pojištění neplatí a vznikl dluh. Mám nastoupit v květnu 09 na mateřskou dovolenou, mám se obávat případného problému při vyplácení PPM a pozdějšího rodičovského příspěvku? Moc děkuji za odpověď

dobry den

(jana, 10. 12. 2008 17:19)

prosim o radu kolik bude porodne od 1.1.2009dekuji

pro marketu

(radka, 10. 12. 2008 12:22)

jestliže jste pobírala PPM v ochranné lhůtě, tak nyní jste asi již bez zaměstnavatele a proto jestliže nebudete před porodem druhého dítěte v zaměstnaneckém poměru a nebudete mít splněnou podmínku pro nárok na PPM, bude vám od měsíce porodu druhého dítěte vyplácen RoP v pomalé variantě(21 měsíců 7600,-Kč a do 48 měsíců dítěte 3800,-Kč)v případě, že budete mít zájem o čerpání jiné varianty a podmínky bude splňovat otec dítěte, může si o RoP zažádat on a po provedení volby napsat na vás.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »