Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

pro lenku

(radka, 10. 12. 2008 12:12)

ano můžete mít příjmy z pronájmu a zároveň pobírat PPM

pro andreu

(radka, 10. 12. 2008 12:11)

za listopad

Prosím o radu

(MonikaA, 9. 12. 2008 19:07)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na věc s kterou nevím na koho se obrátit: Dotazů mám několik:pobírám rodičovský příspěvek do věku tří let dítěte,synovi budou tři roky na konci října 2009.A já se chci od září vrátit do školy na denní studium,a nadále pracovat na smlouvu o dílo nebo na zkrácený úvazek. Je v tom nějaký problém ohledně zdravotního a sociálního pojištění? a nevíte prosím jak je to se statusem studenta?Naposledy jsem školu navštěvovala v roce 2005 a nevím zda je status studenta možné opět získat,a za jakých podmínek? Může můj synek po dovršení věku tří let navštěvovat celodenně mateřskou školu? Je nějaký problém v tom že budu při mateřské 2 měsíce denně studovat? Děkuji za odpověd´.

Příjmy z pronájmu a PPM (28 týdnů)

(Lenka, 9. 12. 2008 16:45)

Dobrý den, mohu mít příjmy z pronájmu bytu (daním) a zároveň pobírat peněžitou pomoc v mateřství? U rodičovského příspěvku tam omezení není, ale nevím, co ta PPM. Děkuji moc za odpověď.

dotaz ohledně mateřsk

(marketas, 8. 12. 2008 23:56)

Dobrý den, chci se zeptat, PPM jsem pobírala v ochranné lhůtě. Syn bude mít 3 roky v červenci roku 2011. Když bych do té doby porodila druhé dítě, budu mít nárok na PPM v mateřství?díky Markta

DOTAZ

(ANDREA, 8. 12. 2008 20:32)

DOBRÝ DEN CHTĚLA JSEM SE ZEPTAT JAK SE RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK BERE JE TO ZPĚTNĚ NEBO ZA TEN MĚSÍC PŘÍKLAD:DOSTALA JSEM RP V PROSINCI A JE TO ZA LISTOPAD NEBO ZA PROSINEC DĚKUJI ANDREA

Z jedné mateřské na druhou

(Eva, 8. 12. 2008 17:04)

prosím mám dotaz mám syna 2roky a 3 měsíce ,chtěli by jsme s manželem druhé mimčo do 3 let věku prvního syna porodit už nestihnu maximálně otěhotnět bych stihla,do práce mě doktor nepustí jako těhotnou takže bych byla na nemocenské,chtěla jsem se zeptat kolik bych pobírala peněz ,když budu těhotná a synovi už budou 3 roky ted pobírám 7600kč mateřskou jsem zvolila 3 roky ,děkuji za odpověd Evča misa1409@seznam.cz

Výpočet PPM 2008/2009

(Hanka, 8. 12. 2008 13:31)

Bohužel vás nepotěším, ale i kdybyste nastoupila na PPM později, bude se pořád vypočítávat ke dni nároku, tj. 6 týdnů před termínem porodu, takže podle výpočtu v roce 2008. I dávky, které budou přecházet z roku 2008 do 2009, se budou zvyšovat (dojde ke zvýšení redukčních hranic pro jejich výpočet), ale zvýšení nebude až tak razantní jako u nových dávek pro rok 2009. Pokud si chcete jejich výši vypočítat, podívejte se na kalkulačku na http://www.mpsv.cz/cs/5743

Výpočet PPM

(Markéta, 8. 12. 2008 13:18)

Dobrý den můžete mi prosím poradit? Na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit 21.12.2008. Kvůli zvyšování PPM od 1.1.2009 bych však chtěla nastoupit až 1.1.2009. Vyplatí se mi to? Můj hrubý měsíční je cca 25 000 Kč. Mo děkuji za odpověď.

druhé dítě

(Katka, 7. 12. 2008 20:28)

Dobrý den můžete mi prosím poradit? Nějak se neorietuji v zákonech a potřebovala bych to přeložit v řeči pro "nechápájící". Mám syna a 14.6.2009 mu budou 3 roky,chtěli bychom ještě jedno dítě bez nástupu do práce, jelikož mám náročnější zaměstnání a bude mi asi rok trvat než se zapracuji a vypracuji na "dostačující" výplatu. Je jasné že nástup na mateřskou nestihnu do tří let věku dítěte tak bych jen chtěla vědět kolik peněz budu mít měsíčně další tři roky, nerada bych zůstala úplně bez... Zaměstnavatel mi místo podrží i po dobu druhé mateřské. Moc děkuji za odpověď.

z rodičovké na mateřskou

(tana, 7. 12. 2008 11:05)

Dobrý den!!! Chtěla bych se zeptat!!! V současné době jsem na rodičovské dovolené, která končí 27.2.2009. čekáme druhé dítě.Jsem stále v pracovním poměru. Nástup na druhou mateřskou dovolenou vychází na 28.2.2009. Proto se chci zeptat, jestli budu mít nárok na PPM. Někde jsem četla, že musím nastoupit na druhou mateřskou do 3 let věku dítěte. Datumy na sebe přesně navazují. Kdyžtak nastoupím na MD ne v 6 týdnu před datumem porodu, ale třeba v 7 týdnu.

Mílo,

(Bára, 7. 12. 2008 9:53)

systém vyplácení se bude od ledna měnit i těm maminkám, které na mateřskou nastoupí ještě letos. Jak velký rozdíl to bude přímo ve vašem případě záleží od výše základu, ze kterého se bude PPM počítat. Nicméně pokud budete nastupovat v prosinci, bude se vám podle současného systému počítat jen 1 týden a od ledna pak "nově". Myslím, že na těch 7 dnů nebude až tak zásadních.

pro mílu

(radka, 6. 12. 2008 17:31)

záleží na tom jaké jste měla příjmy-podívejte se na této stránce NAHORU na tabulku a porovnejte si výši PPM z letoška a výši PPM, která bude platit od 1.1.2009

přepočet po 1.1.2009

(míla, 6. 12. 2008 16:41)

Dobrý den, nastupuji na mateřskou 25.12.2008 a chtěla bych vědět, jak se mi po 1.1.2009 bude mateřská přepočítávat.Je velký rozdíl, kdybych nastoupila až po 1.1.2009?

pro andreu

(radka, 6. 12. 2008 14:25)

rodičovský příspěvek vám po podání žádosti bude vyplácet ÚP-sociální odbor, jestliže jste si neplatila nemocenské pojištění-bude vám od měsíce porodu vyplácen v pomalé variantě(21.měsíců 7600,-Kč a po té do 48 měsíců dítěte3800,.Kč)platíte-li si pojištění- bude vám náležet 28týdnů mateřská,kterou vám bude platit ČSSZ a po té si můžete zažádat o RoP ve vámi zvolené variantě(pozor-splňujete-li podmínky pro čerpání zrychlené varianty a máte zájem o její čerpání, musíte o ní zažádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy dítě dosáhlo 22týdnů života.)

rodičovský příspěvek

(Andrea, 6. 12. 2008 8:51)

Jsem OSVČ a chtěla jsem se zeptat,že v případě že nastoupím na mateřskou dovolevou a následně pak na rodičovskou dovolenou, kdo mi bude vyplácet rodičovský příspěvek a jestli záleží na tom zda jsem si platila nemocenské pojištění, či nikoliv

ano

(Lenka, 5. 12. 2008 16:02)

Ano, pochopila jste to správně. Mateřská i nemocenská se vypočítávají stejně - 69% denního vyměřovacího základu a protože se vaše mateřská bude počítat z platu, který jste měla před nástupem na nemocenskou, bude to stejná částka.

nemocenská a nastupuji na mateřskou

(Ptáčková, 5. 12. 2008 15:50)

Dobrý den,mám stejný problém jako Míša ze dne 3.12..Odpovědi rozumým,že se mi mateřská bude počítat z příjmu před nemocenskou,ale nepochopila sem jak ste tam odpověděli,že bude stejná jako nemocenská.To znamená že budu pobírat stejnou částku jako při nemocenské?
rozumým tomu správně?

pro kamilu

(radka, 4. 12. 2008 16:18)

jesliže vám trvá pracovní poměr a otěhotníte, jak píšete, třeba až v lednu 2010, budete muset(pokud nedáte nebo nedostanete výpověď) nastoupit po rodičovské dovolené do práce(v případě nemoci samozřejmě můžete čerpat nemocenskou a bude-li to nutné až do mateřské), než budete moci opět jít 6 týdnů před porodem na mateřskou(na kterou vám tímto vznikne nárok). jestliže nyní, kdy jste na rodičovské-žádný pracovní poměr nemáte a po ukončení této dovolené budete těhotná, ale do žádné práce již nenastoupíte, můžete se nahlásit na ty 4 měsíce na ÚP, kdy za vás bude zdr.pojištění platit stát a vy budete mít nárok na podporu. zde ovšem nárok na mateřskou mít nebudete, ale od měsíce porodu vám vznikne nárok na pomalou variantu RoP(v případě, že budete chtít opět zvolit 3 letou variantu a podmínky by splňoval otec dítěte, může si o RoP zažádat on a po volbě varianty, která vám bude vyhovovat jej přepsat na vás.

mateřska a druhe ditě

(Kamila, 4. 12. 2008 13:40)

Dobry den ctěla bych se prosim zeptat mame 20 měs.dceru, zvolili jsme si zakladni vyměru to je do 3 let věku ditěte, planujeme ještě jedno ditě, chtěli bychom navazat abych mezi dětmi nemusela do prace.Dcera bude mit 3 roky v dubnu 2010, kdyby se mi podařilo otěhotnět až např.v lednu 2010 jak by to pak bylo finančně když v dubnu mateřska skonči a na druhe ditě naskoči mateřska 6 nebo 8 tydnu před porodem co ty 4 měs.před porodem musel by nas živit manžel nebo bych musela do prace?moc děkuji za odpověd


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »