Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Prosím o radu

(Hanka, 3. 12. 2008 17:27)

Prosím poraďte. V současnosti jsem na rodičovské s dcerkou. V únoru jí budou 3 roky. Snažíme se o druhé,ale bohužel se nám zatím nedaří. Vím, že den poté, co bude mít 3 roky, mi může zaměstnavatel dát výpověď - tedy pokud už v té době nebudu těhotná. Zajímá mne, kdyby mne opravdu propustili a já otěhotněla třeba měsíc po výpovědi - vstahuje se i na mne 180 denní ochranná lhůta? Vyplácel by mi mateřskou opět zaměstnavatel? Nebo bych u druhého dítěte měla nárok jen na rodičák (4-letou variantu)? Jak to je? Mám u zaměstnavatele žádat o neplacené volno do 4 let věku dcerky? Nevzali mi ji do školky, takže v únoru zpět do práce bohužel nemohu. Poradíte někdo prosím? Děkuji

pro míšu

(radka, 3. 12. 2008 16:21)

mateřská se vám bude vypočítávat z příjmů, které jste měla než jste nastoupila na nemocenskou a bude ve stejné výši jako tato nemocenská

mateřská, která následuje po nemocenské

(Míša, 3. 12. 2008 12:35)

Zdravím, můžete mi prosím poradit, z jaké částky se mi bude vypočítávat mateřská, když jsem téměř celé těhotenství pobírala nemocenskou. Je tedy nemocenská součástí základu pro výpočet? Moc díky

Ukončení pracovního poměru

(Radka, 2. 12. 2008 23:04)

Dobrý den,mému synovi budou v únoru 2009 čtyři roky.Pobírám rodičovský příspěvek a jsem znovu těhotná.Termín porodu je 25.4.2009.Zaměstnavatel mi nyní navrhuje ukončit pracovní poměr dohodou ke dni 31.12.2008 z důvodu,že jsem nesplnila oznamovací povinnost dle §46 ZNP.Pracovní poměr chce ukončit výpovědí pro porušení pracovních povinností podle §52 písm.g)ZP.Jaké mám nyní možnosti?A kolik mi po skončení rodičovského příspěvku bude vypláceno peněz a kým? Děkuji za odpověď.

neskušenost

(lenka, 2. 12. 2008 10:55)

Prosím o radu.jsem těhotna na nemocenske.co si mám vše zařídit před porodem a po něm,aby moje miminko o nic nepřišlo.nevym na co mám vše nárok a kde si o to zažádat.sem svobodna maminka.nepotřebuju žádný luksus ale chci aby sme se ja i mimi měli dobře.

svobodná maminka

(lenka, 2. 12. 2008 10:51)

nezavidím,jen mi to připadá nefer,já teda s 6900kč nevýdu ani prosebe natož ještě pečovat o mimčo.jsem svobodná maminka a mám hypoteku musim platit měsíčne 5000kč,a to nepočítam jídlo atd.

Mateřská na 2 roky

(Mirka, 2. 12. 2008 7:40)

Dobrý den, chci se zeptat, kdybych si zvolila Mateř. dovolenou na 2 roky, ale chtěla bych zůstat doma do 3 let věku dítěte, držel by mi zaměstnavatel místo do 3 let? Počítám s tím, že bych si musela platit nejspíš soc. a zdrav. pojištění.Vím, že bych třetí rok byla bez peněz, ale našla bych si na ten rok brigádu u jiného zaměstnavatele, bylo by to možné? Nebo jak by to bylo v tomto případě? Děkuji

pro lucii

(radka, 1. 12. 2008 17:10)

změny platí až od 1.1.2009

pro elišku

(radka, 1. 12. 2008 17:08)

čtvrtý rok rodičovské dovolené opravdu není ze zákona pro zaměstnavatele povinný, proto jestliže vám nechce vyhovět a poskytnout vám neplacené volno, může vám když po 3 letech nenastoupíte zpět do zaměstnání, dát výpověď

pro gabrielu

(radka , 1. 12. 2008 17:02)

ano je to tak jak píšete

pro janu

(radka, 1. 12. 2008 17:00)

mateřskou si vyjednáte u vašeho zaměstnavatele, ale rodičovský příspěvek a porodné vám opravdu bude vyřízeno pokud si zažádáte na ÚP-sociálním odboru podle vašeho trvalého bydliště.

Nespravedlnost?

(Bára, 1. 12. 2008 14:25)

Netuším Mamiku, co vám na tom příjde nespravedlivé. Vždyť všechny maminky budou od nového roku dostávat 70% mzdy. Naopak teď to bude konečně spravedlnější. Předpokládám, že to, že maminky s vyššími příjmy odvádějí více na daních a na sociálním a zdravotním vám nespravedlivé nikdy nepřišlo......... Já si myslím, že je správné, že byl "strop" mzdy zrušen. Takhle se jim to alespoň částečně vrátí. Vždyť svými odvody ze mzdy přispívají na fungování celého systému nejvíc!

Re: nespravedlonost

(Martina , 1. 12. 2008 9:57)

Nechápu co Vám na tom připadá nespravedlivého?!?! Maminky, které vydělávaly větší peníze, taky zároveň platily větší daně, takže do státního rozpočtu odváděly víc peněz. Myslím, že si zaslouží, když se role obrátí, aby zase o něco víc dostaly. Připadá mi, že spíš jenom závidíte...

nespravedlnost

(mamik11@seznam.cz, 1. 12. 2008 9:03)

Myslim si ze je nefer,rozlišovat mateřskou podle toho jak kdo vyděláva.Miminko stoji přece všechny maminky stejně.Když máte 10tisic a mín,je nefer dostak takovou almužnu pak se kazdý divý že chodí ženy na potrat nebo dítě po porodu někde odloží.mě samotne by stačilo 10-15tisíc měsíčne.

pobyt v UK

(Lenka, 29. 11. 2008 22:36)

Dobry den, uz dva roky ziji v Anglii a pracuji zde legalne (plati mi tu dane i pojisteni, proto si pojisteni v cesku neplatim). Ted jsem tehotna, termin porodu v cervnu a tak v breznu nebo dubnu bysme se chteli s pritelem vratit do Ceska. A tak by nas zajimalo, co bude potom. Kdyz se nahlasim na urad prace, budu mit narok na materskou? A nebo je nejak mozne treba nastoupit na nemocenskou, kdyby to bylo vyhodnejsi? Dekuji moc za odpoved!

Nevim si rady

(Monča, 29. 11. 2008 12:04)

Dobry den,mam maleho chlapecka 6mesicu,jsme v Angliji a chci se vratit,ale nevim zda si zivot v CR muzeme dovvolit,malej ma anglicky rodny list a nemecky pas,ja jsem ceska a zde nemam narok na zadne prizpevky,Mam narok na neck v cesku,jsem odhlasena ze zdravotniho pojisteni .Mohu si maleho alespon v cesku zdravotne pojistit ??

Porodné,mateřská dovolená

(Jana, 28. 11. 2008 17:06)

Ahoj,mám trvalé bydliště asi 500km od mého nynějšího bydliště. musím si mateřskou a porodné vyjednávat na úřadě v místě trvalého bydliště?Děkuji za odpověď.

mateřskoa

(GABRIELA, 28. 11. 2008 15:25)

Dobrý den,mám mateřskou do 3let.a chtěla bych ještě jedno dítě.a jestli jsem dobře pochopila tak.jestli budu mit druhé neš bude mit prvni 3 roky tak zaměstnavatel mi bude platít znová pul roku.a pak nastup na mateřskou.děkují

Moje práva na 4 rok rodičovské dovolené

(Eliška, 28. 11. 2008 15:15)

Dobrý den,zaměstnavatel chce, abych nastoupila po dovršení třetího roku dítěte do práce. Já však chci zůstat doma do 4 let věku dítěte. Nechce mi dát neplacené volno a chce abych podala výpověď. Na co mám právo a musím dát výpověď? Děkuji za odpověď.

nástup na mateřskou týden před 1.1.2009

(Lucie, 28. 11. 2008 14:32)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pro koho platí ta změna vyplácení MD. Na mateřskou mám nastopit cca týden před koncem roku a tak bych chtěla vědět, jestli se ta změna týká i mě nebo jen těch, které nastoupí MD až po Novém roce. Děkuji za odpověď.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »