Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Mateřská

(Lenka V., 15. 9. 2008 14:39)

Dobrý den, chtěla bych se jen zeptat, jaká je výše
mateřské dovolené, pokud nastoupím 8.měsíc příští rok,průměrná hrubá mzda za poslední rok je cca
24000,-Kč.
Děkuji mockrát za odpověď

PPM A OCHRANNÁ LHŮTA

(Petra, 15. 9. 2008 12:41)

Dobrý den,
prošla jsem si tady hodně příspěvků, ale co by mne zajímalo, je to, zda se mi (jak to nazvat) "nezpřetrhala" ochranná lhůta (jako studenta), když jsem se zaevidovala na úp, ale teď si platím již pojištění sama...vím, že mi ochr.lhůta běžela, znám všechny podrobnosti, spíš mi jde o tu evidenci a následné placení jako "samoplátce" ... jestli jsem si to tak nepokazila ... vím, že kdyby mě někdo zaměstnal, lhůta by trvala, ale je ve stejné rovině to, že už si pojištění platím sama? Moc prosím o odpověď. Nejlépe na e-mail Strangerka@seznam.cz... děkuji

OTÁZKY OHLEDNĚ MATEŘSKÉ

(Andrea - andruska.pit@seznam.cz, 11. 9. 2008 9:53)

Dobrý den, obracím se na Vás, jelikož mám dosti otázek kolem mateřské, rodičovský příspěvek atd.
Plánuji otěhotnět až příští rok v létě 09. Je mi 21 let(v listopadu 22). Pracuji teprve od září 2007 (jinak jsem studovala střední školu a pak jeden rok na VŠ). NYNÍ PRACUJI JEN NA ZKRÁCENOU PRACOVNÍ DOBU 5h denně, plat hrubý 7000 Kč. Mám dotaz jak to pak budu mít s platem při mateřské atd? JELIKOŽ MÁ PRACOVNÍ SMLOUVA JE SEPSANA NA DOBU URČITOU TEDY od 5.9.08 do 5.9.09. Když otěhotním např. červen 09, nemůže mě zaměstnavatel vyhodit? Kdy se vůbec oznámí zaměstnavateli, že jsem těhotná a od kdy se nastupuje na mateřskou (že jsem doma)? Do kdy je mateřská do porodu a pak je rodičovský příspěvek? Kolik by mě činila mateřská plat (zaměstnavatel má jen zaměstnance jednoho, tedy mě). Kdo by mi vyplatil mateřskou a do jaké výše? Jak je to pak s rodičovský příspěvkem, když budu chtít být s dítětem doma 2 roky nebo 3 roky? Jaký bych měla ten plat?

Dále se chci zeptat, co když ještě do toho budu mít živnost na provoz eshop prodej zboží přes internet? Odvíjí se z toho pak výše mateřské či rodičovský příspěvek jak? Lze vůbec mi pak něco vyplatit? Nemůžou mi během mateřské či po porodu tu živnost během 2-3 let (co bych byla doma) pozastavit? Jaký bych teda měla tu mateřskou plat a rodičovský příspěvek v tomto případě? Nebo raději aby byla ta živnost na přítele? Nejsem zatím vdaná. Plánujeme svatbu během mého těhotenství či po porodu (změní to nějak ty peníze z mateřské a rodičovského?)? Prosím o zodpovězení otázek, abych věděla na co se připravit. Děkuji za brzkou odpověď.

P.S. Může si žena na mateřské (po porodu) nějak přivydělávat či i mít tu živnost na eshop aniž by byl vliv na nějaký soc. a zdrav. poj či plat z mateřské a rodič. příspěvek? Děkuji

Mateřská

(Markéta, 10. 9. 2008 18:40)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaký budu mít nárok na mateřskou na druhé mimčo? Mám syna, v březnu mu budou 4 roky,když jsem nastupovala na MD se synem, tak jsem byla vedená na ÚP, pobírala jsem PPM, pak RP. Z čeho se mi popřípadně bude vypočítávat a co musím splňovat, abych vůbec něco dostala. Předem děkuji za odpověď. Můj email: markéta.martinek&seznam.cz

Materska

(Radule, 8. 9. 2008 17:22)

Dobry den,vratili jsme se s pritelem z ciziny protoze cekame miminko na leden.ted od zari jsem si nasla jeste praci a mam smlouvu na dobu urcitou do konce roku.vi nekdo z ceho se mi presne bude vypocitavat materska a zda budu nejakou pobirat kdyz zde v Cechach to necini pul roku odpracovanych pred porodem??dekuji za odpoved na radule3@seznam.cz

pro Katku

(Renata, 8. 9. 2008 9:10)

Dobrý den, kamarádka žije v UK a nárok na RD jí při trvalém pobytu v ČR vzniká. Ten pobyt zde je důležitý.

zbývá hodně dovolené

(Renata, 4. 9. 2008 12:46)

Dobrý den, termín porodu mám 19.12. a stále mi zbývá 44 dní dovolené (firma dává 25 dní/rok). Mohu si tento počet dovolené nechat a vyčerpat po mateřské nebo jí mám hodně a musím si před mateřskou ještě část vybrat? Kolik mi smí zbýt maximálně?

Rodicovska dovolena v zahranici

(Katka, 3. 9. 2008 23:45)

Dobry den, rada bych se zeptala, jestli je mozne pobirat rodicovskou dovolenou pri pobytu v zahranici pri trvalem pobytu v CR.

PRO LUCI

(Gabrilla@seznam.cz, 22. 8. 2008 2:29)

Ahojky.myslím si že by v tom neměl být problém,Já tedy chodím do práce na plný úvazek a pobírám i rodičovskou 7600 plus plat.Záleží hlavně na tom jak máš postavenou smlouvu, nejspíš by jsi to musela mít jako druhé zaměstnání, a nebo jen brigádu. A v nejkrajněší nouzi třeba ukončit pracovní poměr s tou danou firmou.Propočítat peníze a zvážit prosperitu do budoucna.která firma se vyplatí lépe.ale o rodičovskou nepřijdeš.

nevím jak dál

(mirka, 20. 8. 2008 22:36)

dobrý den,teď v září mi končí podpora v nezaměstnanost a termín porodu mám až v prosinci.Do porodu jsem sice vedena na prac.úřadu,ale nevím zda budu pobírat nějaké peníze.A jestli si mohu zažádat o rodičovský příspěvek místo mateřské.A kdy mohu nastoupit na mateřskou.
Moc děkuji

Žádost

(Hana, 8. 8. 2008 21:49)

dobrý den,jak mám přesně napsat žádost zaměstnavatelovi o tom,že si budu prodlužovat RD do 4let dítěte.Co by v této žádosti nemělo chybět,a jak tuto žádost přesně nazvat.Moc děkuji

pro Hanku, jak jsem to udělala já,

(Lenka, 5. 8. 2008 15:37)

PRODLOUŽENÍ MATEŘSKÉ DO 4 LET -Do konce tří let věku malého, do jeho narozenin, musíte podat písemnou žádost zaměstnavateli o neplacené volno do dovršení čtyř let dítěte. Pokud jste tak učinila, měl by vám zaměstnanec bud vyhovět a to pak máte právo se po čtyřech letech vrátit na své místo, nebo vám může navrhnout něco jiného (ať nastoupíte hned do práce nebo z reorganizačních důvodů vám může dát výpověd pokud pro vás nemá okamžitě práci a to pak máte právo na odstupné).

Rodičovský příspěvek a zaměstnaní

(Luci, 31. 7. 2008 18:03)

Dobrý den, řeším zřejmě neřešitelný problém :-) Pobírám rodičovský příspěvek 7600 po dobu tří let. Dcerce byl nedávno rok a nyní mám možnost dostat zaměstnaneckou klasickou smlouvu a přivydělat si. Je to možné, aniž bych příšla o rodičovský příspěvek? Makat na plný úvazek ale ne u firmy u které jsem vedená na mateřské dovolené, ale u zcela jiné. Děkuji za rady

Rodičovský příspěvek a zaměstnaní

(Luci, 31. 7. 2008 18:03)

Dobrý den, řeším zřejmě neřešitelný problém :-) Pobírám rodičovský příspěvek 7600 po dobu tří let. Dcerce byl nedávno rok a nyní mám možnost dostat zaměstnaneckou klasickou smlouvu a přivydělat si. Je to možné, aniž bych příšla o rodičovský příspěvek? Makat na plný úvazek ale ne u firmy u které jsem vedená na mateřské dovolené, ale u zcela jiné. Děkuji za rady

Prodloužení RD do 4let dítěte.

(Hanča, 28. 7. 2008 14:49)

Dobrý den,prodlužuji si RD do 4let dítěte.Syn bude chodit do školky na 20hodin týdně.Jak mám vyřešit situaci v zaměstnání-dostanu výpověď,mám toto nahlásit na sociálku,nebo nastoupit na úřad práce atd.Děkuji

návrat po MD

(jana, 18. 7. 2008 19:09)

dobrý den,mám dotaz,nedávno jsem se dozvěděla od bývalé kolegyně,že mě nechtějí vzít zpět na mé místo,ač jsem samoživitelka se třemi dětmi..chtěla jsem se vrátit po třech letech a proto jsem i tak vyplnila onen papír,který se musel v lednu odevzdat na úřadě..zajímalo by mě,zda můžu pokud by mě skutečně zpátky nevzali,požádat o prodloužení MD do čtyř let věku dcery??moc děkuji za odpověď

Májo,

(Patt, 15. 7. 2008 14:35)

děkuji za upozornění. Článek nebyl dlouho aktualizovaný a to omezení už neplatí, děkuji za upozornění, opravím to.

dotaz

(Petra, 12. 7. 2008 12:11)

Dobrý den, nedávno jsem zjístila, že jsem těhotná. Ovšem s otcem nemohu v žádném případě do budoucna počítat. Tzn.,že zůstanu s dítětem sama.Jeho jméno nechci nikde uvádět ani v rodném listě dítěte. Slyšela jsem,že v případě neuvedení otce ztrátím nárok na pobírání sociálních dávek nebo na rodičovský příspěvek. Prosím o informaci jak to tedy je. Bez příspěvků to prostě nezvládnu. Mám odpracováno 17 let, řádně platím nemocenskou a jsem těhotná poprvé. Děkuji moc za odpověď.

Výše mateřské

(Mája, 11. 7. 2008 20:40)

Cituji článek: Výše mateřské za kalendářní den činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Horní hranice mateřské je 12570,-Kč.
Musím oponovat, horní hranice není 12570. MOje mateřská byla 479Kč na den, čili skoro 15 000.-

Mateřská

(Ivana, 3. 7. 2008 22:16)

Dobrý den chtěla bych se zeptat nedávno jsem zjistila,že jsem těhotná je mi 19 a ještě studuji teda v září už budu mít po závěrečných zkouškách ale nikde jsem přesně rok nebyla a když už tak jen přes léto na brigádách na smlouvu ale jde o to že nevim zda až porodim budu něco pobírat nebo ne..měla jsem jednou přerušený studium a to na 2měsíse ale od září jsem šla zase na novou školu mockrát děkuji za Vaši odpověd


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »