Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

join our facebook page!

(RodneySET, 23. 12. 2019 10:18)

Hi there!

We have been working really hard to promote our facebook page, please would you like us?

https://tinyurl.com/ryhdl8v

We want to grow our community!

Thank you for all!

Детективное бюро Чекист

(VincentGes, 23. 12. 2019 9:46)

Профессиональное объединение детективов "Чекист"
Хотим предложить Вам широкий ассортимент детективных услуг для физ. и юр. лиц.
В нашей команде работают профессионалы самого высокого уровня, самые приятные цены, оперативность.

Поиск абсолютно любой информации на физических и юридических лиц;
Определение фактического местонахождения, детализация телефонных переговоров;
Извлечение архива переписок социальных сетей, электронных почт и мессенджеров;
Розыск людей;
Удаление компромата в интернете;
Удаленная служба безопасности Вашей фирмы;
Конкурентная разведка
Телефон: +7(985)-915-78-48 WhatsApp, Telegram, Вайбер

Безопасный способ связи с ДА Чекист - мессенджеры Вотсапп и Telegram - для нас важна Ваша безопасность.

Пожалуйста не отвечайте на это сообщение. Используйте контакты Агентства

Детективное агентство Chekist

(Josephvor, 22. 12. 2019 22:05)

Детективное агентство "Чекист"
Хотим предложить Вам широкий ассортимент детективных услуг для физических и юридических лиц.
В нашем агентстве работают профессионалы самого высокого уровня, приятный ценник, оперативность на высоте.

Поиск абсолютно любой информации на частных лиц и компании;
Поиск физического места нахождения, распечатка звонков и смс;
Извлечение переписок социальных сетей, e-mail и Вацап, Телеграм;
Поиск лиц;
Удаление компромата в интернете;
Аутсорсинг службы безопасности для Вашего бизнеса;
Коммерческий шпионаж
Контактный телефон: +7(985)-915-78-48 WhatsApp, Телеграм, Вайбер

Предпочитаемый способ связи с нами - мессенджеры WhatsApp и Telegram - мы ценим Вашу безопасность.

Не стоит отвечать в этом диалоге. Используйте указанные контакты агентства

New,s 2020

(CecilTeM, 22. 12. 2019 12:22)

How to win a heart of Ukrainian girl? Hot women https://beautygirl.online/ Hot Girls, Sexy girls. Your Love On-line

News 2020

(ToneySpany, 22. 12. 2019 5:00)

Лучший фриланс https://freelancehunt.com/r/O4LX

Happy New Year! 2020

(DennisQuady, 22. 12. 2019 2:48)

Предлагаю украшения из серебра. Ручная гравировка https://www.giftformotivation.com Это особенный подарок

Детективное бюро Chekist

(VincentGes, 21. 12. 2019 18:36)

Частное детективное агентство "Чекист"
Предлагаем широкий ассортимент услуг детективного агентства для частных лиц и компаний.
В нашем агентстве работают только профессионалы, самые приятные цены, оперативность на высоте.

Сбор и анализ информации на физических и юридических лиц;
Установление физического местонахождения, распечатка звонков и смс;
Получение переписок социальных сетей, e-mail и мессенджеров;
Розыск людей;
Уничтожение компромата и клеветы в сети интернет;
Удаленная СБ для Вашего предприятия;
Коммерческий шпионаж
Телефон: 8(985)9157848 Вотсапп, Telegram, Viber

Предпочитаемый способ связи с нами - мессенджеры WhatsApp или Telegram - для нас важна Ваша безопасность.

Пожалуйста не отвечайте в текущем диалоге. Используйте указанные контакты агентства

Где найти удаленную работу для молодых мам

(#uristonline, 21. 12. 2019 6:01)

Только для молодых мам
Нашла статтейку как заработать и открыть бизнес, для ознакомления врачам или учителям
неплохой вариант обучают работе и бизнесу
вот ссылка https://moneymams.blogspot.com/

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(Michaelvob, 21. 12. 2019 3:35)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

Auto, vaz

(Davidsmuct, 20. 12. 2019 21:10)

АКБ
Как правильно выбрать аккумулятор для вашего автомобиля или грузовика?
Зарядные устройства для аккумуляторов и процессу зарядки.
Подробная информация: https://www.avtoakkumulyator.blogspot.com/2019/12/battery.html

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(Keithlor, 20. 12. 2019 14:19)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器


https://mic-shop.com/

Частное детективное агентсво "Chekist"

(VincentGes, 20. 12. 2019 4:26)

Профессиональное объединение детективов <<Чекист>>
Предлагаем широкий спектр услуг детективного агентства для физических и юридических лиц.
У нас в агентстве работают только профессионалы, приятный ценник, оперативность.

Сбор любой информации на физ. и юр. лиц;
Определение точного места нахождения, распечатка операторов сотовой связи;
Получение переписок социальных сетей, электронных почт и Вацап, Телеграм;
Поиск лиц;
Уничтожение компромата и клеветы в сети интернет;
Удаленная СБ для Вашего предприятия;
Конкурентная разведка
Моб телефон: +79859157848 Вацап, Телеграм, Viber

Безопасный способ связи с ДА Чекист - мессенджеры WhatsApp , Телеграм - Кониденциальность данных - превыше всего.

Пожалуйста не отвечайте на это сообщение. Используйте прямые контакты детективного агентства

第一借錢網

(Dannycrugh, 20. 12. 2019 3:48)

第一借錢網


https://168cash.com.tw/adv/area

Детективное агентство "Чекист"

(VincentGes, 20. 12. 2019 2:57)

Профессиональное объединение детективов <Чекист>
Осуществляем полный ассортимент детективных услуг для физ. и юр. лиц.
В нашей команде работают профессионалы самого высокого уровня, приятные цены, оперативность на высоте.

Поиск любой информации на физических и юридических лиц;
Поиск точного местоположения, детализации операторов сотовой связи;
Извлечение архива переписок соцсетей, e-mail и Вацап, Телеграм;
Поиск людей;
Удаление компромата и клеветы в сети интернет;
Аутсорсинг службы безопасности для Вашего бизнеса;
Конкурентная разведка
Телефон для связи: 8(985)915-78-48 Вотсапп, Telegram, Viber

Предпочтительный способ связи с нами - мессенджеры Вацап и Telegram - мы ценим Вашу безопасность.

Пожалуйста не отвечайте на данное сообщение. Используйте указанные контакты агентства

Vaz, lada, niva

(Jamesgaulk, 20. 12. 2019 0:16)

АКПП или МКПП? Что выбрать?
https://www.frggvrgg.blogspot.com/2019/12/transmission.html

Частное детективное агентсво Чекист

(VincentGes, 19. 12. 2019 23:52)

Профессиональное объединение детективов "Чекист"
Предлагаем полный спектр услуг детективного агентства для физ. и юр. лиц.
У нас в команде работают только профессионалы, приятный ценник, оперативность.

Поиск абсолютно любой информации на физ. и юр. лиц;
Поиск фактического местонахождения, распечатки звонков и смс;
Переписки соцсетей, почт и Вацап, Телеграм;
Поиск лиц;
Уничтожение компромата и клеветы в интернете;
Удаленная СБ для Вашего предприятия;
Конкурентная разведка
Телефон для связи: 7(985)9157848 WhatsApp, Telegram, Viber

Предпочитаемый способ связи с нами - мессенджеры WhatsApp и Телеграм - для нас важна Ваша безопасность.

Не нужно отвечать на это сообщение. Используйте указанные контакты агентства

Детективное агентство "Чекист"

(VincentGes, 19. 12. 2019 20:10)

Профессиональное объединение детективов <<Чекист>>
Предлагаем Вам широкий ассортимент услуг частного детективного агентства для частных лиц и компаний.
В нашей команде работают профессионалы самого высокого уровня, приятный ценник, оперативность на высоте.

Сбор информации на частных лиц и компании;
Установление фактического местонахождения, детализация мобильных операторов;
Получение переписок соцсетей, e-mail и Вацап, Телеграм;
Розыск людей;
Удаление компромата и клеветы в сети интернет;
Удаленная служба безопасности для Вашего предприятия;
Конкурентная разведка
Моб телефон: (985)9157848 Вотсапп, Telegram, Вайбер

Предпочитаемый способ связи с нами - мессенджеры Вацап и Telegram - мы ценим безопасность Ваших данных.

Не стоит отвечать на это сообщение. Используйте указанные контакты агентства

TV program

(Derrickmeeli, 19. 12. 2019 11:58)

мини форекс
https://medtravelsovet.ru/
поздравления к свадьбе
https://russiamedtravel.ru/en/
rent
https://russdoc.ru/

Sol Casino

(JosephSlone, 18. 12. 2019 20:11)

онлайн казино сол официальный сайт https://sol-casino777.xyz/

Частное детективное агентсво "Chekist"

(VincentGes, 18. 12. 2019 18:42)

Детективное агентство "Чекист"
Осуществляем широкий спектр детективных услуг для физических и юридических лиц.
У нас в команде работают только профессионалы, приятный ценник, оперативность.

Сбор абсолютно любой информации на физ. и юр. лиц;
Поиск физического местоположения, распечатка операторов сотовой связи;
Извлечение переписок социальных сетей, почт и Вацап, Телеграм;
Поиск лиц;
Удаление компромата в сети интернет;
Аутсорсинг службы безопасности для Вашего предприятия;
Коммерческий шпионаж
Телефон: (985)9157848 WhatsApp, Telegram, Вайбер

Безопасный способ связи с нами - мессенджеры WhatsApp и Telegram - для нас важна Ваша безопасность.

Не нужно отвечать на это сообщение. Используйте контакты Агентства


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »