Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

dovolená

(Hela N., 19. 4. 2010 15:29)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak to je když mám 32 dní dovolené končím mateřskou a nastupuji na rodičak jestli mi ho začnou vyplácet až po té dovolené co vyberu nebo hned a tím tu dovolenou budu mít k dobru.Děkuji

dotaz

(Petra M., 19. 4. 2010 14:33)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jsem na rodičáku na 2 roky,bude mi končit příští rok v dubnu,kdyby jsem se mi narodilo druhé dítě do konce první rodičáku,budu mít zase možnost volby? a kdyby se narodilo až po skončení,tak jak to potom,je? předem děkuji za odpověď,Petra M.

otázky

(majka, 16. 4. 2010 22:54)

Dobrý večer,zajímalo by mě,zda má manžel nárok na paragraf po mém příjezdu z porodnice nebo jen během mého pobytu v porodnici./máme už 2děti/ A ještě bych se chtěla zeptat na řádnou dovolenou. 15.března jsem nastoupila na mateřskou a před tím jsem měla nemocenku,Zajímá mě,jestli mám během té nemocenské od 1.1.do 14.3.2010 a dále pak během půlroční mateřské nárok na řádnou dovolenou. m.svacinova@atlas.cz

PARAGRAF?

(Dalibor Seidl, 16. 4. 2010 17:27)

Dobrý den, chtěl jsem se jen zeptat. Když moje přítelkyně porodí miminko, zda mám jako otec díťěte nárok podle zákona na nějaké volno hned po porodu?
daliborkv@seznam.cz

paragraf

(Dalibor Seidl, 16. 4. 2010 17:25)

Dobrý den, chtěl jsem se jen zeptat. Když moje přítelkyně porodí miminko, zda mám jako otec díťěte nárok podle zákona na nějaké volno hned po porodu?

otázka

(nováková petra, 16. 4. 2010 11:55)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda mám nárok na mateřskou dovolenou a kolik by asi tak činila? Když jsem evidována na úřadě práce od 24.2.2009.Prosim odpovězte na emailovou adresu petulkanovak007@seznam.cz předem děkuji nováková

dotaz

(Jana, 15. 4. 2010 14:00)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat V červnu mi končí 3letá rod.dovolená je možné zažádat ještě o jeden rok navíc bez peněžité pomoci.Díky za odpověd na adresu horak.kamil@seznam.cz

dotaz

(Janina, 14. 4. 2010 22:14)

Dobrý den,synovi bude 9.7 3roky je možné nastoupit do práce až v záři až syn nastoupí do školky?nemám přes prázdniny hlídání můžete mi poradit jak mám postupovat,plánujeme miminko pokud se mi v této době podaří otěhotnět z čeho se mi bude počitat mateřská a nemocenská děkuji janakoubkova@email.cz

Andreo,

(Radka, 14. 4. 2010 15:36)

ne, jednou zvolená délka rodičovské je již neměnná. Snad byste se mohla domluvit se zaměstnavatelem na 1 roku neplaceného volna, ale nebudete už dostávat žádnou rodičovskou, protože jste si vybrala tříleté čerpání a celková částka vám byla (bude) vyplacena v průběhu 3 let.

Dotaz

(Andrea Marková, 14. 4. 2010 15:29)

Dobrý den, synoj budou tři roky 6.9.2010 a mateřskou dovolenou mám stanovenou na tři roky. Chtěla bych se optat jestli je možnost si mateřskou prodloužit na čtyři roky tedy ještě na rok. Děkuji. sulerovaa@seznam.cz

dotaz

(Alena, 14. 4. 2010 14:52)

Dobrý den,synovi budou 9.7.2010 3 roky.Chceme další dítě.Chci se zeptat,pokud bych nebyla v jiném stavu,kdy musím nastoupit do zaměstnání a z čeho by se mi pak v případě nemoci počítala nemocenská?Děkuji.alenabohacova@seznam.cz

Zadost o rodičovský příspěvek

(Iva, 13. 4. 2010 20:29)

Dobrý den, mam dotaz ... Kdy si mam zazadat o rodičovský přispevek, kdyz jsem vedena na UP? Před porodem nebo az po? Nyní jsem v 5. měsíci. Předem děkuji za odpoved na muj mail ivona.skalicka@seznam.cz

narok na materskou?

(Lenka, 13. 4. 2010 18:06)

Dobry den, rada bych se zeptala, zda mam narok na materskou dovolenou.Nepracuji,pouze si platim povinne zdravotni pojisteni, ktere cini 1080kc uz delsi dobu tzn.par let.Staci to, abych mela narok nebo musim platit jeste neco?Pro presnost dobrovolne duchodove pojisteni si platim taky uz 3roky se zakladem 10000kc, ale s tim to asi nema nic spolecne.Dekuji za vasi odpoved.Muj email:lencie1@seznam.cz

nárok na mateřskou

(Hájková, 12. 4. 2010 14:30)

dobrý den, jsem těhotná a pobírám příspěvek na péči. Mám nárok na mateřskou a v jaké výši? Děkuji za odpověď. ren.hajkova@seznam.cz

nárok na mateřskou

(Hájková, 12. 4. 2010 14:23)

dobrý den,jsem těhotná a pobírám příspěvek na péči.Mám nárok na mateřskou a v jaké výši? Děkuji za odpověď.

email

(tomankova, 11. 4. 2010 17:30)

prosim odpovezte na myskamyska21@seznam.cz

kolik budu pobirat

(tomankova, 11. 4. 2010 17:28)

dobry den mam doma maleho chlapce u ktereho mi koncila materska dovolena v rijnu 2009 ted jsem otehotnela jsem asi v sedmem tydnu tak bych se chtela zeptat kolik a z ceho se mi bude vyplacet materska.dekuji za odpoved

konec rodičovské dovolené

(Machajdíková, 7. 4. 2010 20:43)

Dobrý den, 4.září mi končí 3 letá rod. dovolená.A čekám další , ale to bude až koncem prosince, v zaměstnání jsem během rodič.dov. dala výpoved a šla jsem pracovat jinam, ale am jsem takky skončila , ale je to déle než rok . Můžu jít na ty 3 měsíce na úřad práce? A z čeho se mi bude vypočítávat podpora, děkuji.Odpověd na Machajdikova@seznam.cz

s rizikovým těhotenstvím do zahraničí

(kateřina, 6. 4. 2010 17:48)

dobrý den, jsem ve 4 týdnu těhotenství a nastupuji ho jako rizikové (vzhledem k věku, je mi 40 let a faktu ýe jsem podstoupila IVF). Můj muž byl ve svém zaměstnání přeložen do firmy v USA. Ráda bych s ním po celou dobu těhotenství pobývala v zahraničí. Na porod se pak vrátila zpět do ČR.
Můj dotaz se týká pojištění. Jaké pojištění mám mít uzavřené, abych v USA mohla absolvovat všechna nutná vyšetření (včetně amniocentézy) a mohla si je v Čechách nechat proplatit? Umožňuje česká legislativa být s rizikovým těhotenstvím v zahraničí?
Děkuji Vám,
Kateřina
PŘIDÁVÁM E-MAILOVOU ADRESU: k.kvac2@seznam.cz

s rizikovým těhotenstvím do zahraničí

(kateřina, 6. 4. 2010 17:46)

dobrý den, jsem ve 4 týdnu těhotenství a nastupuji ho jako rizikové (vzhledem k věku, je mi 40 let a faktu ýe jsem podstoupila IVF). Můj muž byl ve svém zaměstnání přeložen do firmy v USA. Ráda bych s ním po celou dobu těhotenství pobývala v zahraničí. Na porod se pak vrátila zpět do ČR.
Můj dotaz se týká pojištění. Jaké pojištění mám mít uzavřené, abych v USA mohla absolvovat všechna nutná vyšetření (včetně amniocentézy) a mohla si je v Čechách nechat proplatit? Umožňuje česká legislativa být s rizikovým těhotenstvím v zahraničí?
Děkuji Vám,
Kateřina


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »