Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Lenko,

(Radka, 16. 6. 2009 20:36)

pokud jste měla u prvního dítěte nárok na PPM a jste stále v zaměstnaneckém poměru, vzniká vám nárok na mateřskou i u druhého dítěte a následně budete mít možnost volby délky rodičovské dovolené. Pokud jste u prvního na mateřskou nárok neměla nebo vám v průběhu rodičovské dovolené zanikl pracovní poměr, pak u druhého dítěte budete pobírat rovnou rodičovskou dovolenou a to bez možnosti volby - v její pomalé verzi čerpání.

Mám dotaz

(Veronika, 16. 6. 2009 14:06)

Jsem na rodičovské dovolené mám 2 letého syna a mateřskou jsem si dala na 3 roky.Nyní chodím do zaměstnání syna mám u babiček a od září nás vzali do školky,ale ve školce mi zdělili, ze se musím vzdát mateřske.Když chci aby mi nastoupil.Jestli to dobře chápu tak se ji vzdát nemusím pokud bude chodit jen na dopoledne a nebo na 5 dní v měsíci a ješte by mne zajimalo je nejak omezena castka kterou si mohu prividelat k materske?Děkuji za odpoved Veronika

Mateřská dovolená

(Jana, 15. 6. 2009 15:29)

Dobrý den, jsem v 6. měsíci těhotenství. V květnu jsem byla 17 dní na neschopence a tím pádem mám malou hrubou mzdu. Jak se bude počítat DVZ za květen? Jen za zbývajících 14 odpracovných dní nebo za 31 dní? Ještě se chci zeptat, pokud nastoupím na neschopenku (z důvodů nadbytečnosti v práci)- částka mateřské se bude počítat rok zpětně do začátku pracovní neschopnosti nebo do termínu oficiálního nástupu na mateřskou (6 týdnů před termínem porodu)?Děkuji moc. Jana

z rodičovské na mateřskou

(Lenka, 15. 6. 2009 11:29)

Dobrý den.Jsem na rodičovské dovolené.Během ní bychom chtěli s manželem další dítě.Pod to dobře chápu tak nebudu pobírat mateřskou ale rovnou rodičovský příspěvěk.Který si mohu stanovitna jak dlouho chci (ovšem jen do 4let)takže když si zvolím do 3let budu pobírat 7600kč měsíčně nebo jak??Předem děkuji Lenka

Petro,

(Radka, 11. 6. 2009 18:05)

lituji, ale nárok na PPM vám u druhého dítěte nevzniká. Po porodu vám bude vyplácen rovnou rodičovský příspěvek - v pomalé verzi.

mateřská

(Petra, 11. 6. 2009 17:58)

Dobrý den, ráda bych se zeptala. Byla jsem zaměstnaná na dobu určitou. V té době jsem otěhotněla, potom jsem nastoupila na nemocensku a z té jsem přešla na PPM. Variantu rodičovského příspěvku jsem si vybrala na 3 roky. Teď 27.6. 2009 bude mít syn 3 roky tím pádem mi končí RD. Čekáme druhé dítě termín porodu mám na konci září. Mám nárok na PPM ?

jsem v domácnosti

(Hana, 9. 6. 2009 15:24)

Dobrý den, chci se zeptat...před dvěmi lety jsem odstudovala, půl roku po té byla v domácnosti, dalšího půlroku v zaměstnání a nyní jsem opět půl roku v domácnosti. platím si zdravotní pojištění a s přítelem chystáme založit rodinu, nevím však na co mám od státu nárok. známá mne informovala, že si ženy často pletou mateřskou dovolenou s příspěvkem na dítě. Na mateřskou nárok nemám, ale o příspěvek zažádát budu muset? A další věc co mě trápí je, že mi údajně nevezmou dítě do školky, pokud nebudu vykazovat nějaký příjem? je to jen nějaký nesmysl, nebo je to možné? děkuji předem za odpověď

Stepo,

(Radka, 8. 6. 2009 13:35)

děti mohou chodit do školky buď pouze na dopoledne a nebo 5x v měsíci na celý den - pokud splníte tyto podmínky, pokud to dodržíte, máte dál nárok na rodičák.

skolka

(Stepa, 6. 6. 2009 12:07)

Dobry den,
mela bych dotaz ohledne nastupu do skolky.Deti nam ku podivu vzali do skolky takze od zari mohou nastoupit,rodicovska dovolena nam ale konci 2.listopadu mohou tam chodit aspon na par hodit mam v umyslu jit pracovat aspon na castecni uvazek nez nam MD skonci.Ale zaroven nechci prijit o rodicovsky prispevek kluci jsou dvojcata takze kazda koruna dobra take me zajima pokud bych nemela do listopadu zadnou praci muzou chodit do skolky aspon na tech par hodin?Dekuji za odpoved Stepa

Rodičovský příspěvek

(Jitka K., 5. 6. 2009 14:36)

Dobrý den, teď jsem s dcerou doma a pobírám rodičovský příspěvek. Jsem znovu těhotná a termín porodu mám v říjnu 2009. Ze sociálky vím, že budu muset ukončit v září 2009 rodičovský příspěvek na první dítě a zažádat si o rodičovský příspěvek na druhé dítě, jelikož na PPM nárok nemam (zaměstnavatel mi neprodloužil smlouvu). Teď se ale rozhoduji jestli zůstat doma 3 roky nebo 4 roky s tím, že by se mi RD zkrátil po 21 měsících na 3800,-. Kdybych doma zůstala jen 3 roky a pak nenašla práci měla bych vůbec nárok na podporu v nezaměstnanosti, kolik a z čeho by se to vypočítalo? Děkuji za odpověď:jsuranyiova@seznam.cz

PPM nebo RP nezletilé

(Petr, 3. 6. 2009 21:25)

Dcera je nezletilá termín porodu má 2 měsíce před dovršením zletilosti.Je studentka odborního učiliště
Od září žádá o přerušení studia.Prosím o radu jak
a o co žádat,na co má nárok.

PPM

(Jana Mikačová, 3. 6. 2009 10:50)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat. Mám rizikové těhotenství, u zaměstbavatele jsem pracovala rok a 2 a půl měsíce. Zajímalo by mě z čeho se mi bude počítat mateřská dovolená nebo PPM a jak se od sebe tyto typy liší?
díky: sperant@seznam.cz

Nikol,

(Radka, 1. 6. 2009 19:41)

to znamená, že vám RD bude vyplácena dle pomalé (čtyřleté verze). Pokud budete chtít jít po 2 letech do práce, tak samozřejmě můžete. (pokud nebudete dítě dávat do jeslí ani školky, ale máte možnost třeba hlídací babičky, tak můžete i při práci dále pobírat rodičovský příspěvěk) Nemáte ale nárok na to, abyste čerpala rychlou verzi RD(tj. ne dva roky měsíčně 11400,-) Tuto verzi si mohou zvolit jen maminky, kterým vznikl nárok na PPM minimálně 11400,- Je to logické, protože odváděly státu vyšší daně a sociální)

Radko,

(Nikol, 1. 6. 2009 19:27)

Takže jestli jsem to dobře pochopila, tak to znamená, že můžu jít na rodičovskou dovolenou, ale pouze na čtyři roky???Já jsem měla totiž v úmyslu jít pouze na dva...

materska

(janik, 1. 6. 2009 13:08)

z kolika vyplat za sebou.nez nastoupite na materskou se materska pocita a co kdyz ste od 4 mesice na nemocenske.materska se pocita z nemocenske?

Nikol,

(Radka, 1. 6. 2009 12:41)

pokud jste před prvním porodem byla vedena na ÚP, nárok na PPM vám u druhého dítěte nevznikne. V září nastoupíte rovnou na rodičovskou dovolenou a to v její pomalé verzi. Možnost volby rychlé (2)a klasické (3)verze RD mají jen rodiče, kteří splňují nárok na vznik PPM (tedy 270 dnů odváděného nemocenského pojištění)

Marcelo,

(Radka, 1. 6. 2009 12:37)

protože vám nevzniká nárok na PPM, týká se vás pouze pomalá verze čerpání rodičovského příspěvku. (7 600 je vypláceno od porodu do 21 měsíců a pak se snižuje na 3800.)

Týnno,

(Radka, 1. 6. 2009 12:34)

pokud jste porodila předčasně, převádí se vám nevyčerpané předporodní týdny na dobu po porodu. Takže vašem případě bude Mateřská začínat dnem porodu a trvat následujících 28 týdnů.

radko,

(Nikol, 1. 6. 2009 12:23)

TAK já jsem před prvním porodem byla na UP, takžerovnou nastupuju na rodičovskou dovolenou kterou si zvolim, např na dva roky¨???

Předčasný porod - MD+PPM

(Týnna, 1. 6. 2009 9:34)

Dobrý den, chtěla bych se optat na nástup na mateřskou dovolenou a s ní související peněžitou pomoc v mateřství, když jsem rodila předčasně císařským řezem ve 30 týdnu těhotenství. Netuším jak ani od kterého dne to počítat, proto moc děkuju za radu. Týnna.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104

následující »