Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

dotaz

(tereza, 22. 6. 2011 11:27)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak by to bylo s příspěvky,pokud nemám nic odpracováno a teď bych otěhotněla. s řítelem plánujeme rodinu,tak se chci zetat jak by to bylo. Děkuji

Re: dotaz

(zuzana, 15. 7. 2011 8:12)

pokud nemáte nic odpracováno, hned spadáte bez nároku na PPM do pomalé varianty - 4 roky, 9měs 7600 a zbytek 3800

Re: dotaz

(Petronila1985@seznam.cz, 21. 7. 2011 13:44)

Pokud nebudete chtít PPM na 4 roky, tak to jde udělat obklikou-pokud přítel pracuje, může si o PPM zažádat on, zvolí dobu 2 nebo 3 roky a pak to přepíše na Vás. Tak jsme to řešili my. Jestli chcete, můžete napsat na email. Petra

Podpora v mateřství

(Eliška, 28. 4. 2011 11:04)

Dobry den. Chtěla jsem se zeptat jestli budu pobírat mateřskou, když nemám odpracováno 270dní, ale jsem zaněstnaná a teď jsem na nemocencké. Byla jsem v praci 5 mesíců než jsem nastoupila na marodný a předtím jsem nikde nepracovala byla jsem na škole. Děkuji. e.rezlerova@centrum.cz

Re: Podpora v mateřství

(Radka, 28. 4. 2011 11:18)

Eliško,
vzhledem k tomu, že i nemocenská se započítává do oněch 270dnů, záleží na tom, kdy budete mít termín porodu. Pokud jste před otěhotněním již nějakou dobu pracovala, je šance, že vám výjde nárok na PPM, pokud ne, pak budete rovnou pobírat rodičovský příspěvek v pomalé variantě čerpání. (7 600 do 21. měsíce věku dítěte)

Re: Re: Podpora v mateřství

(Zuzana, 15. 7. 2011 8:09)

musím opravit - pokud ji nevyjde PPM, tak nastupujeme na pomalou variantu a ta je do 9měs 7600 a pak do konce 4let 3800

Re: Podpora v mateřství

(anna, 10. 6. 2011 6:36)

než budute nastupovat na mateřskou musite mit min.270 dnu za posledni 2 roky placeno socialni.Zapocitava se do toho i doba po kterou jste na nemocenske.

dotaz

(verca, 20. 6. 2011 13:41)

dobry den chtela jsem se zeptat mam dcerku se kterou budu 4 roky doma ale cekame dalsi ktere by se melo narodit koncem unora a v březnu by me dceri meli byt 2 roky tak sem se chtela zeptat jak bych to mela s rodičovskym příspevkem kolik bych dostavala kdyz dceri budou dva a to druhe se teprv narodí? jsem mlada mamka ktera kvuli prvnímu tehotenstvi musela přerušit skolu. dekuji za odpoved

Re: dotaz

(Zuzana, 15. 7. 2011 8:06)

pokud máte rodičák ns 4roky, tak bude stejný i u mimina - tedy, dostává se na nejmladšího člena rodiny a dle nynějších tabulek, 9měs
7600 a pak po zbytek rodičáku 3800

dozat

(Hedvika, 16. 5. 2011 19:18)

Dobry den jsem na matersky dovole na 4 roku.. synovy budou v cervenci 3 roky a s pritelem cekame druhe miminko , ktere se ma narodit v prosinci. Chtela jsem se zeptat jestli mam narok jako u toho prvni. na 4 roky matersky z toho 21 mesicu budu dostavat 7600 a pak se mi to snizi na 3800 jako jsem mela doted dekuji za odpoved

Re: dozat

(anna, 10. 6. 2011 6:30)

7600 budete vpřípadě 4 leté varianty dostavat jenom 9 měsícu a ne 21 měsíců jak tomu bylo kdysi.a po 9 měsícich už jen nekych 3800.

prosiiiim poradte

(petra, 19. 4. 2011 16:19)

dobry den chtela jsem se zeptat pokud jsem otehotnela hned po skole mam narok na nejakou materskou? slysela jsem ze prvni meaice ne ale po nejakem pul roce bych mela dostat normalni materskou prosiiim poradte mi

Re: prosiiiim poradte

(petra, 19. 4. 2011 16:37)

odpovezte prosim na petulka.111111@seznam.cz

Re: prosiiiim poradte

(Lenka, 19. 4. 2011 18:05)

Máte nárok na klasické - čtyřleté čerpání rodičovského příspěvku. Místo peněžitého příspěvku v mateřství budete ihned po porodu čerpat rodičovský příspěvek - 7 600 po dobu 21 měsíců a pak 3800 do 4. let věku dítěte.

Re: Re: prosiiiim poradte

(pavla, 5. 6. 2011 14:12)

Dobrý den,
je pravda že bude mít nárok na pomalé čerpání rodičovského příspěvku, avšak pokud má manžela který je normálně zaměstnán, tak mají právo si zvolit délku rodičáku, protože to bude volit manžel a ne paní :).Bližší informace na spr.soc.zabezpečení.Tudíž ve většině případů si tyto páry volí klasickou tříletou variantu .....

Mateřská

(Milupa, 2. 6. 2011 21:40)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.... na konci června mi končí mateřská.Zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr,protože tam kde jsem pracovala-v potravinách jako vedoucí,už to pracoviště není.Ve smlouvě mám ale,že můžu být přeřazena i na jiný obchod.Oni mě samozřejmě budou chtít poslat někam daleko,abych to odmítla a tím pádem nedostala odstupné.Jak dlouho musím na nějakém tom vzdálenějším pracovišti pracovat,abych dostala podporu v nezaměstnanosti z platu?Můžu třeba odejít po pěti dnech?Nebo musím pak dát výpověď 2 plus 1?A ještě jednu otázku...když budu brát podporu v nezaměstnanosti a otěhotním,na kolik peněz v mateřství mám nárok?Děkuji za odpověď.

výše čerpání řadné dovolené

(Sabina, 20. 5. 2011 20:44)

Dobrý den,
nyní budu končit mateřskou dovolenou (která plynule navazovala na rodič.příspěvek,který jsem brala na naše první dítě.)
Chci se prosím zeptat, zda nevíte kolik dovolené mi bude proplaceno?
Polovina z kalendářního roku ? (protože jsem byla jako by......půl roku zase zaměstnancem-na mateřské )
Děkuji za odpověď !

studentka

(Andrea, 19. 5. 2011 22:16)

Dobrý den,
takže když jsem studentka prezenčního studia VŠ, tak si musím počkat, až dostuduji? Chtěli jsme s přítelem začít pracovat na miminku, ale myslela jsem, že bych pokračovala ve studiu. Takže pokud to dobře chápu, tak abych mohla pobírat příspěvky, tak bych musela studium přerušit? A během studia bych nic nedostala?

OSVČ

(Zuzana, 29. 4. 2011 17:03)

Dobrý den. Jsem osvč, podnikání nebudu přerušovat, takže si chci po porodu zažádat hned o rodičovský příspěvek. Od gynekologa jsem dostala formulář na nástup na mateřskou. Prosím, na jaký úřad se mám obrátit, abych dostala rodičovský příspěvek? Musím přesto, že na mateřskou nepůjdu, tento formulář někam zanést, případně kam?
Předem velice děkuji za pomoc.

Re: OSVČ

(Zuzana, 2. 5. 2011 17:06)

V případě nutnosti, email: fialova.zuza@email.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »