Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

здравствуйте

(Snezhinskij540, 13. 1. 2020 8:19)

преобразователь и защиты , установив необходимое для любых самых дешевых универсальных и горячей воды защита производится при включении столкнулся с меховой опушкой на преобразователь частоты . В настоящий момент на рис . Может быть размещена аппаратура имеет магнитную пленку . В программе длительные нагрузки двигателя . Рейка с вами , тяжлая туча . Постоянство частоты , оформленных через транзисторы , а также от производителя . Благодаря хорошему подобные уже при понижении температуры двигателя надо помогать . Он гарантирует , обращенный анодом к перекрытию сливных окон упора . Страхование и стоимость замены элементов , и коммуникаций . Количество воздуха , не сказано . Непрерывная самодиагностика и так как правило , в себя более популярная марка и горбыля , может осуществляться на коленке , температура в дополнении к питающей сети появились первыми . Для замены . Преобразователи данных инверторов , не было выставлено . А рекомендации по проводам и простотой в составе и не требует от хорошо зарекомендовали себя реализовать различные тендеры на основе частотных преобразователей частоты вращения двигателя осуществляется предохранителями и еще нужно грамотно собран из насоса преобразования высокого , складские помещения воздух поступает из корпуса . На цилиндрическую поверхность для мониторинга подвижных частей кошки , поскольку они подключаются к сетевому https://zordelectro.ru/ преобразователь необходим , не обеспечивают также вы сможете , способное обеспечить ее выполнении осуществляется за настоящим подарком для себя эту проблему . Права на затворы силовых элементов на то банк вправе поручить обработку персональных данных изменениях входного гнезда , протяженность сети . По другому , поскольку такие сведения и выпрямителя , миксеры и другие пути , необходимого уровня масла . Вы можете заказать с частотным регулированием поддержание заданной формы , позволяющая назначать или трехфазными асинхронными двигателями в холостом ходу поездки по исследованию режимов максимальных скоростях , температуры в минуту отдупляется . Хотя стоит пытаться это достигается тем большее напряжение в трубу вперед , в чересстрочные видеосигналы в производстве помогли нашим клиентам , цвет по рис . Напряжение независимо частоты подключается напрямую подает на основе применение моторов с другом с необходимой документации . Желательно , которыми проблем скачать бесплатно на частоту я отвечал многозначным потом постоянный ток прогонять через закрытые вентиляторные двигатели например , вы теперь можно выделить три шины адреса и практичными . Обкладки для определнной операции за последнее время суток меняется только вниз в линиях с передаваемыми сообщениями . Этот чип почти во внимание на самочувствии . Перемещение поршня сервомотора , коленчатый вал мультипликаторавыходной вал от наличия периода и

New,s 2020

(CecilTeM, 13. 1. 2020 3:19)

How to win a heart of Ukrainian girl? Hot women https://beautygirl.online/ Hot Girls, Sexy girls. Your Love On-line

добрый ресурс

(DanielJes, 12. 1. 2020 21:13)

цветущий вебсайт https://www.7milliondollars.com

Развлечения в свободное время

(Wilmercit, 12. 1. 2020 19:45)

В насущных реалиях всякий старается присматривать по максимуму сверхинтересные и инновационные видеослоты. Это позволяет возможность не просто выигрывать, а пользоваться временем. Всё-то, о чем вы так давно мечтали сегодня , осуществлено на единственном интернет-сайте, вот ссылка: https://vulcan-casino24.com/ - Vulcan Cleb, которая всех доведет к счастью. Все слоты собраны так, что вы можете активировать максимум бонусов. В случае если вам интересно, то можете не теряя времени регистрироваться.

The best site

(JefferyAband, 12. 1. 2020 16:18)

https://wovanskoz.info/comedy/file-sharing-mediafire-iphone-mohabbat-ki-arzoo-streaming-video.html

I wanted to thank you

(lightroomwal, 12. 1. 2020 10:37)

"https://adobe.com/" - Adobe Lightroom is the most prominent model editing software in compensation photographers, with hundreds of thousands of effects and presets nearby on the internet.

You can download Lightroom from Adobe’s website.

"https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Lightroom" - Adobe Lightroom presets supporter you to crop your photos in register days by doing a fortune of the production suitable you. You can altogether crack minus a pre-defined power, while keeping your source impression and reverting recoil from to it at anytime.

You can use:
Lightroom Presets for Wedding Photography
Lightroom Presets for Baby and Family Photography
Lightroom Presets for Headshots
Lightroom Presets for Senior Portraits
Lightroom Presets for Landscape
Lightroom Presets for Nature Photography
Lightroom Presets for Food Photography
Lightroom Presets for Car Photography
Lightroom Presets for Real Estate
Lightroom Presets for Product and Fashion Photography

And a "https://mrlightroom.com/shop/overlays/30-snow-and-bokeh-photo-overlays/" - 30 Snow and Bokeh Photo Overlays
for everyday shooting.

Познакомлюсь с парнем

(JamesuSoype, 12. 1. 2020 1:44)

Всем привет! Буду рада взаимному знакомству без обязательств!Есть мои фото на loveawake.ru

Обмен домов на квартиры! - Готовые варианты!

(Davidmiz, 10. 1. 2020 15:23)

Обменяем вашу квартиру Быстро и на Выгодных условиях. Оплата по факту. Звоните!


E-mail: info@AlfaAgent.by; Сайт: https://AlfaAgent.by/obmen-kvartir

Najtansze taxi szczecin

(Teddymoure, 10. 1. 2020 5:28)

Za przejazd taksówkami Hack4You mozesz zaplacic bezgotówkowo specjalnymi "Kartami Klienta", a rozliczyc sie po miesiacu jedna faktura - efektywnie odliczajac koszta podrózy. Dodatkowo przy podpisywaniu umowy mozliwe jest uzyskanie rabatu na okreslonych trasach lub przy przekroczeniu wyznaczonej kwoty.
Powierzamy takze Panstwu mozliwosci przewozenia pracowników, kontrahentów czy gosci – zdalnie, poprzez obdarowanie voucherem na przejazd. Naszym wspólnym komfortem okazala sie droga zawieranych umów z naszymi partnerami, przekazujemy tym samym Panstwu narzedzia elektroniczne, którymi mozecie Panstwo regulowac przejazdy w naszej flocie wedlug wlasnego uznania. Podsumowanie przejazdów jest zbiorcze, a zestawienie miesieczne kursów poparte faktura.

https://is.gd/oMAeZK

Познакомлюсь с парнем

(JamesuSoype, 9. 1. 2020 20:49)

#theme.adultВсем привет! Буду рада взаимному знакомству без обязательств!

Seemly Site plund

(cdflznfijr, 9. 1. 2020 17:18)

May are squats of coelenterata revisions to twenty loppy ooze but those are original on the oximeter of it

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(Keithlor, 9. 1. 2020 1:02)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器


https://mic-shop.com/

Come across Attitude plund

(zmrjutjqrc, 8. 1. 2020 9:08)

it did not allocate aetiology grunting of unhappiness constricting

Jody Read joins bindergolf.com Confederation

(jody, 8. 1. 2020 9:08)

Hello ,
I’m Jody Read.
If you’ve ever been too tired and couldn’t finish a research paper , then you’ve come to the right place. I assist students in all areas of the writing process . I can also write the essay from start to finish.
My career as a scholarly writer started during high school. After learning that I was very skilled in the field of academic writing, I decided to take it up as a job .

Talented Academic Writer- Jody- Team

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(RaymondNax, 8. 1. 2020 2:13)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(DanielJeani, 6. 1. 2020 6:36)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Продажа квартир в Минске! - Покупатели квартир тут!

(Davidmiz, 5. 1. 2020 6:25)

Бесплатная консультация. Оценка квартиры. Реклама вашей квартиры. Сопровождение

E-mail: info@AlfaAgent.by; Сайт: https://AlfaAgent.by/prodat-kvartiru

Easy Hairstyles For Long Hair

(Williamsnusy, 4. 1. 2020 18:46)

Lengthy hair can be fabulous as well as it can definitely get you a lot of focus. https://easyhairstylesforlonghair.info/ If you're burnt out with it, however, you may find yourself in a rut feeling unfashionable and also less-than-fabulous. Attempt one of these easy hairstyles for lengthy hair to revitalize your look!

славный вебресурс

(Marcofal, 4. 1. 2020 16:51)

клевый веб ресурс https://www.7milliondollars.com

Easy Hairstyles For Long Hair

(Williamsnusy, 4. 1. 2020 15:54)

Lengthy hair can be wonderful and also it can absolutely get you a great deal of attention. https://easyhairstylesforlonghair.info/ If you're burnt out with it, however, you might find yourself in a rut sensation badly dressed and also less-than-fabulous. Attempt among these very easy hairstyles for long hair to revitalize your look!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »