Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

MD a ukončení pracovní smlouvy dohodou

(Kateřina, 23. 12. 2009 11:17)

Dobrý den, mám syna - půl roku, již beru rodičovský příspěvek, mám MD na 3roky,chtěla jsem se zeptat.....zaměstnavatel se mnou chce rozvázat prac.smlouvu do konce roku. Mám nárok na rod. příspěvek? A musím zajít na úřad práce? Už se v tom nevyznám....moc děkuji za odp. candyse@seznam.cz

MD a pracovní smlouva

(Bohuslava , 19. 12. 2009 21:19)

Dobrý den, mám před sebou ještě rok mateřské dovolené a od 1.1.2010 nastupuji do zaměstnání. Chtěla bych se zeptat zda mi budou ze mzdy srážet sociální a zdravotní pojištění, jestli budu mít nárok na nemocenskou. Dále jestli se mám nahlásit na OSSP a ZP,že jsem nastoupila do zaměstnání. děkuji Bhawli@seznam.cz

MD a dovolena

(Adriana , 18. 12. 2009 7:44)

Dobry den, mam dotaz. Mam zmluvu na dobu neurcitu (zijeme a pracujeme v Prahe) a 28.10.'08 som nastupila na MD. Pred nastupom na RD som zamestnavatela pisomne poziadala o preplatenie a cerpanie dovolenky na ktoru on vobec nereagoval,ani na opatovne vyzvy a do dnesneho dna som nic nedostala.Asi som urobila chybu v ziadosti,kde som ziadala o ''preplatenie'' a mozno preto na to nemuseli reagovat.OK. Mam rychlu variantu RD-2 roky a som opat tehotna termin porodu 7.8.2010 a chcem sa preto opytat, ci mam este narok na cerpanie dovolenky a kedy presne mam o nu zaziadat a ako by mala asi zniet tak,aby ju tentokrat nemohol moj zamestnavatel ignorovat?A kam sa mam obratit ak ju aj napriek vsetkej spravnosti bude ignorovat? Ja mu vlastne opat zaslem papier o nastupe na matersku dovolenku pred druhym porodom od mojho gynekologa? Je to zamestnavatel do 25 zamestnancov. Velmi pekne dakujem za odpoved na adrianap@centrum.cz

MD a nevyčerpaná dovolená.

(Věra, 14. 12. 2009 22:02)

Dobrý večer,mám dotaz.Než jsem nastoupila na Rd tak jsem si nestihla vybrat dovolenou.V srpnu by měla končit RD,ale v červenci čekám druhé dítě.Kdy mám tedy možnost zažádat o čerpání dovolené?A na kolik dní mám nárok?Započítává se dovolená i když jsem byla od začátku těhotenství na nemocenské?Děkuji za odpověď.veranepo@seznam.cz

Výpověď, pak zjištění, že jsem těhotná

(Žanda, 11. 12. 2009 14:09)

Dobrý den, mám dotaz. V práci jsem dala výpověď a v dvouměsíční výpovědní lhůtě jsem zjistila, že jsem neplánovaně těhotná. Jak postupovat, pokud nechci nastupovat na nemocenskou, či rizikové těhotenství apod. Mám 2 další děti škol.věku a nemohu zůstat např. na nemocenské (omezení možnosti pohybovat se venku apod.). Budu mít nárok na PPM a podporu v mateřství a v jaké výši, když normálně ukončím pracovní poměr ve 2 měsíční lhůtě, jak bylo dohodnuto a pak se např. přihlásím na pracovní úřad (protože původně plánovanou změnu zaměstnání už asi neuskutečním, když nový zaměstnavatel uvidí, že jsem těhotná a zapírat mu to nechci...). Jaká je v tomto případě nejlepší cesta? Děkuji za odpověď.

mateřská dovolená

(věra, 9. 12. 2009 13:29)

Dobrý den,prosím o radu.Na mateřskou sem nastoupila 4.6.2009,do kdy mám nárok na mateřský příspěvek?děkuji za odpověd.

mateřská dovolená

(Jaroslava, 8. 12. 2009 13:25)

Dobrý den,prosím o radu.S manželem (podnikatel) čekáme miminko.Já jsem v domácnosti bez příjmu již dva roky,tak bych se chtěla zeptat jestli se mám nyní nahlásit na úřad práce,abych měla nárok na mateřskou a jestli mi budou vyplácet podporu nebo nemocenskou?Děkuji za odpovědět.

Kdo může jít na rodičovskou dovolenou?

(Dáša, 7. 12. 2009 21:51)

Chtěla bych se zeptat, kdo vše může nastoupit na rodičovskou dovolenou? Zatím je to jen teoretický dotaz, protože dítě zatím nečekáme, ale celkem by mě to zajímalo. Moje tchýně by ráda šla za mě v budoucnu na rodičovskou dovolenou a i já bych přivítala, kdybych mohla dále pracovat aspoň na poloviční úvazek. Předem děkuji za odpověď.
Dasa21@seznam.cz

mateřská dovolená

(Jarka, 6. 12. 2009 21:32)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na PPM, když jsem pracovala od 1/9/08 do května 09 a od května byla na nemocenské? Miminko se mi má narodit v 1/10. Počítá se mi do tohoto výměru i nemocenská? A kde se dozvím, jestli mi mateřskou přiznali nebo ne? A popřípadě, co bych brala do porodu za dávky a kam bych se měla obrátit? Děkuji za odpověď. (shomanic@seznam.cz

Pomoc otce první dny po porodu

(lenka, 6. 12. 2009 20:29)

Dobrý den. Po porodu budu s miminkem doma (na mateřské dovolené).
1) Může manžel z práce (je státní zaměstnanec) dostat paragraf a pomáhat doma s péčí o dítě? Pokud ano, kolik dnů?
2) Kdybych měla poporodní zdravotní komplikace (jsem na rizikovém těhotenství 5měsíců), může dostat manžel paragraf na péči o dítě, zatímco bych já byla také doma, ale nemocná? Kolik dní?

Děkuji za odpovědi, Lenka
Odepište prosím na mail: lenka-drahosova@seznam.cz

sociální dávky

(Pája, 6. 12. 2009 13:40)

Dobrý den chci se zeptat s přítelem čekáme koncem června miminko ale nevím kdy si mám dojít na sociálku ohledně mateřské a na jaké dávky mám nárok.Předem děkuji za odpověd a napište mi prosím na sibisek@email.cz

materska dovolena

(Monika, 5. 12. 2009 20:45)

Dobry den chtela jsem se zeptat s pritelem by jsme chtely miminko ale nemam v praci odpracovany rok kdybych odesla na materskou dostavala bych mesicni prijem??Predem dekuji za odpoved prosim odpovezte na amarena17@seznam.cz

mateřská dovolená

(Jarka, 5. 12. 2009 20:10)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na PPM, když jsem pracovala od 1/9/08 do května 09 a od května byla na nemocenské? Miminko se mi má narodit v 1/10. Počítá se mi do tohoto výměru i nemocenská? A kde se dozvím, jestli mi mateřskou přiznali nebo ne? A popřípadě, co bych brala do porodu za dávky a kam bych se měla obrátit? Děkuji za odpověď.

mai k předešlému dotazu

(Antonín Šťastný, 5. 12. 2009 6:58)

anton.stastny@centrum.cz.Děkuji za odpověď.A.Šťastný

nástup mateřské dovolené

(Antonín Šťastný, 4. 12. 2009 17:12)

Dobrý den,moje neteř si podala žádost o deset dnů později,ještě podle starého zákona a tím jí mateřský příspěvek nebyl přiznán i když vše před tím konzultovala s ošetřující lékařkou a ta také nevěděla o změně zákona a nebyla ani informována příslušným sociálním odborem.Kam by se měla obrátit,aby se celá věc ještě dala kladně vyřídit,popřípadě kam by se měla odvolat.Děkuji.A.Šťastný

k mateřské

(Pavla, 3. 12. 2009 14:59)

ještě bych chtěla dodat, že s přítelem spolu žijeme a že on pravidelný příjem má. Děkuji a proísm odpovězte na muj email: pajka69@centrum.cz

mateřská atd

(Pavla, 3. 12. 2009 14:42)

Dobrý den, měla bych docela duležity dotaz. S přítelem zařizujeme hypotéku, já jsem zatím vedená jako student, ale po novém roce už nebudu a když mi to vyjde,nastoupím do práce, popř.na prac.uřad,kde budu dále hledat. Chceme miminko, řekněme,že na něm chceme začít pracovat tak v únoru, až budu pročístěna od antikoncepce atd:-) Chci se ale zeptat, do ted jsem normálně v kuse studovala,ale ted jak jsem již řekla,musím studium ukončit a hledat si práci. Nebo se jit zaregistrovat na uřad prace... Budu mít narok na mateřskou a přídavky? MOc děkuji, je toho všude sice plny internet, ale ráda bych konečně jasnou odpověd. Děkuji a hezky den.

studium po 26 a neplacení soc. poj.

(Terka, 3. 12. 2009 14:03)

Dobrý den,studuji druhou vysokou školu a od svých 26 let si platím jen zdravotní pojištění. Chci se zeptat zda v případě otěhotnění během studia může dojít k nějaké komplikaci při neplacení sociálního pojištění či zda porodné tak mateřská vychází jen ze zdravotního poj. Děkuji

Mateřská a rodičák

(Hanka, 28. 11. 2009 20:10)

Ahojte asi vás nepotěším jak si to tu čtu vaše dotazy. Pokud nemáte oddělaný celý rok před porodem (a nepočítá se že ste př.dva roky pracovali přišly o práci a ste na pracáku( počítá se přesně rok před nástupem na mateřskou!6 týdnů před porodem sem nedostala ani korunu od nikoho.ale pokud ste na pracáku měli byste ještě těch 6 týdnů před porodem od nich něco dostat ale pokud ne tak vůbec nic max.životní minimum ale pokud bydlíte s rodiným příslušníkem a on bere peníze spojují vaše finance a máte smůlu. Já sem u babičky na trv.bydl. a ona má důchod 6000 a uřadům to bylo až moc peněz takže sem nedostala nic. Takže v takovém případě nenastoupíte mateřskou ale rovnou rodičák ode dne porodu. což je 7600 a máte nárok jen na tu poslední 4 letou variantu. Tak hodně štěstí a držím palečky

osvc

(veronika k., 28. 11. 2009 10:24)

Dobry den chci se zeptat letos jem ukoncila studium a od rijna jsem zacala pracovat jako osvc.otehotnela jsem vse si radne platim jako zdravotni a socialni i kolonku nemocenskou, ale jeste jsem nemela moznost odvodu dani a tak by me zajimalo jakym zpusobem mi budou materskou vypocitavat. Potrebovala bych poradit co vse bych mela ucinit pro to abych mela narok na materskou.dekuju za odpoved na mail Thaira11@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »