Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

PRO LUCI

(Gabrilla@seznam.cz, 22. 8. 2008 2:29)

Ahojky.myslím si že by v tom neměl být problém,Já tedy chodím do práce na plný úvazek a pobírám i rodičovskou 7600 plus plat.Záleží hlavně na tom jak máš postavenou smlouvu, nejspíš by jsi to musela mít jako druhé zaměstnání, a nebo jen brigádu. A v nejkrajněší nouzi třeba ukončit pracovní poměr s tou danou firmou.Propočítat peníze a zvážit prosperitu do budoucna.která firma se vyplatí lépe.ale o rodičovskou nepřijdeš.

nevím jak dál

(mirka, 20. 8. 2008 22:36)

dobrý den,teď v září mi končí podpora v nezaměstnanost a termín porodu mám až v prosinci.Do porodu jsem sice vedena na prac.úřadu,ale nevím zda budu pobírat nějaké peníze.A jestli si mohu zažádat o rodičovský příspěvek místo mateřské.A kdy mohu nastoupit na mateřskou.
Moc děkuji

Žádost

(Hana, 8. 8. 2008 21:49)

dobrý den,jak mám přesně napsat žádost zaměstnavatelovi o tom,že si budu prodlužovat RD do 4let dítěte.Co by v této žádosti nemělo chybět,a jak tuto žádost přesně nazvat.Moc děkuji

pro Hanku, jak jsem to udělala já,

(Lenka, 5. 8. 2008 15:37)

PRODLOUŽENÍ MATEŘSKÉ DO 4 LET -Do konce tří let věku malého, do jeho narozenin, musíte podat písemnou žádost zaměstnavateli o neplacené volno do dovršení čtyř let dítěte. Pokud jste tak učinila, měl by vám zaměstnanec bud vyhovět a to pak máte právo se po čtyřech letech vrátit na své místo, nebo vám může navrhnout něco jiného (ať nastoupíte hned do práce nebo z reorganizačních důvodů vám může dát výpověd pokud pro vás nemá okamžitě práci a to pak máte právo na odstupné).

Rodičovský příspěvek a zaměstnaní

(Luci, 31. 7. 2008 18:03)

Dobrý den, řeším zřejmě neřešitelný problém :-) Pobírám rodičovský příspěvek 7600 po dobu tří let. Dcerce byl nedávno rok a nyní mám možnost dostat zaměstnaneckou klasickou smlouvu a přivydělat si. Je to možné, aniž bych příšla o rodičovský příspěvek? Makat na plný úvazek ale ne u firmy u které jsem vedená na mateřské dovolené, ale u zcela jiné. Děkuji za rady

Rodičovský příspěvek a zaměstnaní

(Luci, 31. 7. 2008 18:03)

Dobrý den, řeším zřejmě neřešitelný problém :-) Pobírám rodičovský příspěvek 7600 po dobu tří let. Dcerce byl nedávno rok a nyní mám možnost dostat zaměstnaneckou klasickou smlouvu a přivydělat si. Je to možné, aniž bych příšla o rodičovský příspěvek? Makat na plný úvazek ale ne u firmy u které jsem vedená na mateřské dovolené, ale u zcela jiné. Děkuji za rady

Prodloužení RD do 4let dítěte.

(Hanča, 28. 7. 2008 14:49)

Dobrý den,prodlužuji si RD do 4let dítěte.Syn bude chodit do školky na 20hodin týdně.Jak mám vyřešit situaci v zaměstnání-dostanu výpověď,mám toto nahlásit na sociálku,nebo nastoupit na úřad práce atd.Děkuji

návrat po MD

(jana, 18. 7. 2008 19:09)

dobrý den,mám dotaz,nedávno jsem se dozvěděla od bývalé kolegyně,že mě nechtějí vzít zpět na mé místo,ač jsem samoživitelka se třemi dětmi..chtěla jsem se vrátit po třech letech a proto jsem i tak vyplnila onen papír,který se musel v lednu odevzdat na úřadě..zajímalo by mě,zda můžu pokud by mě skutečně zpátky nevzali,požádat o prodloužení MD do čtyř let věku dcery??moc děkuji za odpověď

Májo,

(Patt, 15. 7. 2008 14:35)

děkuji za upozornění. Článek nebyl dlouho aktualizovaný a to omezení už neplatí, děkuji za upozornění, opravím to.

dotaz

(Petra, 12. 7. 2008 12:11)

Dobrý den, nedávno jsem zjístila, že jsem těhotná. Ovšem s otcem nemohu v žádném případě do budoucna počítat. Tzn.,že zůstanu s dítětem sama.Jeho jméno nechci nikde uvádět ani v rodném listě dítěte. Slyšela jsem,že v případě neuvedení otce ztrátím nárok na pobírání sociálních dávek nebo na rodičovský příspěvek. Prosím o informaci jak to tedy je. Bez příspěvků to prostě nezvládnu. Mám odpracováno 17 let, řádně platím nemocenskou a jsem těhotná poprvé. Děkuji moc za odpověď.

Výše mateřské

(Mája, 11. 7. 2008 20:40)

Cituji článek: Výše mateřské za kalendářní den činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Horní hranice mateřské je 12570,-Kč.
Musím oponovat, horní hranice není 12570. MOje mateřská byla 479Kč na den, čili skoro 15 000.-

Mateřská

(Ivana, 3. 7. 2008 22:16)

Dobrý den chtěla bych se zeptat nedávno jsem zjistila,že jsem těhotná je mi 19 a ještě studuji teda v září už budu mít po závěrečných zkouškách ale nikde jsem přesně rok nebyla a když už tak jen přes léto na brigádách na smlouvu ale jde o to že nevim zda až porodim budu něco pobírat nebo ne..měla jsem jednou přerušený studium a to na 2měsíse ale od září jsem šla zase na novou školu mockrát děkuji za Vaši odpověd

Otec a rodičovská dovolená.

(Petra, 23. 6. 2008 12:35)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda lze, aby matka byla na rodičovské dovolené 2 roky a 3.rok by byl na RD otec? Děkuji za odpověď

Těhotná v cizině

(Vlasta, 19. 6. 2008 16:18)

Dobrý den, s manželem žijem ve Švýcarsku, kde jsem i otěhotněla. Pracuji zde oficiálně půl roku. Pracovní smlouvu mám uzavřenou na dobu neurčitou s hodinovým výdělkem. Průměrně pracuji 70% měsíčně. Mateřskou dovolenou bych chtěla pobírat zde tj.3 měsíce, ale pak bych se chtěla vrátit zpět do Čech (kde mám trvalé bydliště a odvádím i zdravotní)a vychovávat dítě v Čechách. Chtěla bych se informovat, jestli bych po návratu měla nárok na rodičovské příspěvky. Předem děkuji za odpověď. vlasti26@centrum.cz

Když jsem na pracáku

(Romana , 19. 6. 2008 14:18)

Dobrý den chci dát vypověd v práci a nastoupit na uřad práce.Chci se zeptat,když budu mít od gynekologa neschopenku ,jestli mě ji uznají na uřadu práce.Když budu mět vybraných 6měsícu na uřadu.A do termínu porodu mě budou chybět ještě 2měsíce.Budu pobírat pořát peníze s pracáku? Děkuji za odpověd

Nástup po 3 letech po MD do práce

(Jitka, 18. 6. 2008 19:00)

Dobrý den,
před mateřskou jsem 6 let pracovala ve firmě na 8 hodinovou pracovní dobu (mám to uvedeno v pracovní smlouvě).Synovi teď budou 3 roky,od září jde do školky (na celodenní provoz) a já byla v práci oznámit,že bych se chtěla vrátit na své původní místo.Potřebovala bych ale na stálou ranní směnu cca od 7 do 15h - jsem SAMOŽIVITELKA!!
Ovšem během mé mateřské ve firmě zavedli 12hodinovou pracovní dobu a včera mi oznámili,že se mnou sice počítají,vrátím se na své původní místo ovšem na stálé noční 12hodinové směny (19-7h)!!
Což pro mě jakožto SAMOŽIVITELKU je naprosto nereálné!!!!

Může se vůbec zaměstnavatel vůči mě takto zachovat i když mou životní situaci zná?? Popř. když se mnou rozváže pracovní poměr mám nárok na odstupné????


Jaká mám JÁ jako samoživitelka v tomto ohledu práva???
Děkuji Jitka

Dotaz

(Darina, 18. 6. 2008 18:14)

Dobrý den, momentálně jsem vedena na ÚP tři měsíce, mezitím co si hledám vhodné zaměstnání také s přítelem plánujeme dítě. Chtěla bych se zeptat, pokud bych přišla do jiného stavu po dobu vedení na ÚP, u koho si mohu (po šesti měsících) zažádat o peněžitou pomoc v případě, že mi vzniká nárok. Jak se postupuje a z čeho se tyto fin. prostředky vypočítavají? Děkuji za odpověď...bobca1@seznam.cz

Vybrání staré dovolené dovolené při MD?

(Lída, 18. 6. 2008 12:12)

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, zda mám nárok na vyplacení staré dovolené od zaměstnavatele. Dne 2.8.2007 jsem musela nastoupit na PN - rizikové těhotenství a ten samý rok jsem si již nestihla vybrat dovolenou.Zbývalo mi 12 dní, ale v PN jsem byla až do 24.2.2008 a tudíž se mi dovolená zkátila o 1,5 dne. Zaměstnavatel mi tvrdí, že dovolená mi nepropadne, pokud si ji v roce 2008 nevyberu a bude mi převedena až nastoupím po mateřské dovolené do práce. Návrat plánuji za 3 roky. Zaměstnavatel mi nabídl, abych si dovolenou vybrala(nemám jak, nyní pobírám "finanční pomoc v mateřství a pak nastupuji na MD) nebo mám dát výpověď (v tomto jediném případě mi může ihned vyplatit dovolenou). Ani na jednu možnou nabídku jsem nepřistoupila.
Předem děkuji za odpověď, Lída

Nárok na PPM a RD

(Jana Malínková, 17. 6. 2008 11:43)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám doma jedno dítě - má 1 rok, pobírala jsem klasicky PPM v nejvyší možné míře, poté jsem nastoupila na RP - zvolila jsem si druhou formu, tzn.do tří let věku dítěte a pobírám 7.600 Kč. Nyní uvažujeme o druhém dítěti? Platí stále, při všech těch změnách, že pokud se narodí druhé dítěte do tří let věku toho prvního, budu mít nárok na PPM? A v jaké výši, ve stejné jako u prvního? A tím, že budu pobírat PPM, budu si moci i já zvolit u druhého dítěte, kterou formu RP chci pobírat? Moc děkuji za odpověď,myslím, že v tom mám celkem jasno, jen se chci ujistit, jestli vše chápu správně :-) Ještě jednou díky, Jana Malínková

PPM

(Jitka, 11. 6. 2008 15:39)

Dobrý den, od 19.týdne těhotenství(tj.od 22.2.2008) jsem v pracovní neschopnosti. Zajímalo by mne z jaké částky se mi bude vypočítávat peněžitá pomoc v mateřství,zda z toho co beru v neschopnosti, nebo z částky za tu dobu co jsem pracovala?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104

následující »