Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Odpověď na RP na MT

(lida, 11. 6. 2008 9:36)

Dobrý den.Z Vašeho dotazu to vypadá,že si pletete 2 pojmy, a to RP a MD. Tzv.MD (peněžitá pomoc v mateřství) se vyplácí pouze 28 týdnů od nástupu na PPM - od zaměstnavatele. Poté se vyplácí RP (rodičovský příspěvek) ve výši 7600,-, a to jako soc.dávka.Na tu má nárok každý bez ohledu na výši příjmu. Od ledna 2008 platí, že si může každá žena stanovit délku pobírání RP od 2-4let věku - podle toho se odvíjí výše RP (2r.-je to max.cca11500,3r. 7600 a 4 r.3800). Částka 7582 (je to onen RP) byla platná do 31.12.07,pak se změnila na 7600 - nejedná se tedy o to, že byste měla nárok na 7582+7600.
Pěkný den.

Rodičovský příspěvek na MT

(Andy 2, 9. 6. 2008 8:41)

Dobrý den!Měla bych 2 dotazy.
1.dotaz se týká nároku na RP na MD.Mám nárok na MD na RP?Mám 2,5 letou dceru a pobírám jen těch 7600.-kč mateřské.Ostatní soc. přídavky mi odebrali z důvodu vysokého příjmu mého druha.Je mi,ale divné,že mi nezůstal RP.Vždy jsem si myslela,a nevím jestli dobře,že na ten má nárok každá matka jako na příspěvek od státu bez ohledu na příjem.Píšete zde,že po ukončení MD si máme zažádat o RP,který činí 7582.-kč.Týká se tato částka každého po MD,nebo je to opět podle výpočtu do život. minima?
2.dotaz:Můžu si na MD udělat rekvalifikační kurz přes ÚP?
Moc děkuji za radu.Andrea Adobby@centrum.cz

nemocenska

(Jolana, 3. 6. 2008 22:15)

Dobry den,jsem tehotna a na neschopence a mam smlouvu na dobu urcitou,kterou mi ale neprodlouzi.Do dnes jsem nosila listek na penize zamestnavateli.Muzete mi prosim poradit jak se tady postupuje?A jaky to ma vliv na materskou davku?

Co dělat?

(Ivana, 3. 6. 2008 8:58)

Dobrý den, v současné době jsem již 2,5 roku na rodičovské dovlené, pobírám RoP. Za půl roku bych měla nastoupit zpět do práce, je ale předpoklad, že se bude propouštět. Rozhodli jsme se z manželem, že si pořídíme tedy 2 dítě, ale nestihnu porodit do těch 3 let kdy jsem na první rodičovské dovolené. Maximálně stihnu otěhotnět ještě než bych měla zpět nastoupit do práce. JAk to je pak s nárokem na čerpání mateřské dovolené poté co by mě zaměstnavatel ukončil pracovní poměr po nástupu do práce po těch 3 letech první rodičovské dovolené?Když teda neodpracuji těch 270 dní?Děkuji moc za odpověď

Druhá mateřská

(Semeder Zdenka, 3. 6. 2008 7:49)

Dobrý den,mám prozbu na konci června se nám narodí druhé dítě.Na první pobírám 7600 3 mu budou v červenci.Musím si žádat o novou mateřskou u zaměstnavatele???Můj plat bal totiž menší než je mateřská.Myslíte že mi to nějak socialka dorovná??Moooc děkuji Zdenka semeder@seznam.cz

nemocenská

(Ondra, 2. 6. 2008 10:03)

Dobrý den, mám dotaz. Moje žena měla(má) dvě zaměstnání jako zdravotní sestra. Jedno na dobu neurčitou a v druhém zaměstnání na dohodu na dobu určitou(cca 4 smeny do mesice). Když otěhotněla, na obě zaměstnání začala pobírat nemocenskou(riziko). Jenže teď jí z druhého zaměstnání volala účetní, že se spletla a že na nemocenskou z druhého zaměstnání nemá nárok, protože od poslední směny do začátku nemocenské uběhlo více než sedm dnů a má peníze vrátit. Nějak se mi to nezdá. Nedostala vypověď, odevzdávala státu peníze a teď za to nemá nic dostat? Podotýkám, že smlouva na dobu určitou měla běžet ještě asi osm měsíců...
Děkuji za radu,
Ondra

mateřská dovolená

(Lucie, 25. 5. 2008 9:53)

Dobrý den jsem těhotná studentka 4rocniku,bohuzel jsem nebyla pripustena ze zdravotnich duvodu k maturite tak jsem si podala zadost k preruseni studia.A chtela bych se zeptat co ted semnou bude?!Za dva tydny mam jit na materskou dovolenou protoze to bude 8tydnu pred porodem a chtela jsem se zeptat jestli budu dostavat nejake penize jeste nez porodim nebo budu bez penez snad mi nejak poradite dekuji za odpoved Lucie

rodičovská

(Maja, 22. 5. 2008 10:27)

dobrý den,mám takovou prosbičku,a ani na sociálce mi neumí odpovědět.20.7.2007 jsem nastoupila na mateřskou kterou mi platil zaměstnavatel.31.7.2007 mi skončil pracovní poměr.1.2.2008 jsem nastoupila na rodičovskou čerpání dva roky.Nyní nastala situace kdy čekám druhé dítko termín asi 23.6.2008 a nevím jak dál postupovat protože jak jsem pochopila jako nezaměstnaná nemám nárok na mateřskou.prosím poraďte mi jsem z toho zoufalá.Nikdo mi nedokáže poradit.Na sociálce mi tvrdí že mám ochrannou lhůtu u zaměstnavatele ale to snad bylo u toho prvního ne?Děkuji mnohokrát za odpověď pokud to bude ve vašich silách

Druhá mateřská

(Míša, 21. 5. 2008 22:27)

Dobrý den - chtěla bych se zeptat, jak na tom budu finančně. Máme dcerku 26m na kterou beru rodičovský příspěvěk ve standartním čerpání a čekáme druhé mimi. To se má narodit v říjnu 2008, kdy bude mít starší dcerka 2 a půl roku. Zajímalo by mě tedy, jakou výši rodičovského příspěvku budu moci brát a zda si budu moci zase vybrat délku čerpání a výši. Předem moc děkuji. tyrkyska@seznam.cz

porodne

(Jana, 21. 5. 2008 16:08)

Dobry den,chtela jsem se Vas zeptat,jestli mam narok na porodne v CR,pokud budu rodit v Anglii a i zde s pritelem zijeme a pracujeme,ja tedy momentalne jsem uz na materske.Ja i muj partner mame stale ceske obcanstvi a i trvaly pobyt v CR.Predem moc dekuji za informaci.Zde je i muj email cucciolo@centrum.cz

Nemocenska+MD

(Elisa, 17. 5. 2008 16:57)

Dobry den,potrebuju poradit. Od cervna 05 do ledna 2008 jsem byla zamestnana v cizine(Italie) odvadela jsem zdravotni i socialni tam. Od 08/01/08 jsem zamestnana v CR a mam 2 povolani, jsem v 28.tydnu tehotenstvi a mam neschopenku od 10-04-2008 muzete mi poradit kdo mi v techto mesicich pred porodem bude vyplacet davky (socialka)a bude davka za obe zamestnani?Pobiram 25.000 hrubeho za obe zamestnani.Taky nevim na MD kdo mi davky bude vyplacet zamestnavatel? Diky moc ,ale kazdy mi tvrdi neco jineho.

dovolená

(Elena, 15. 5. 2008 10:19)

Dobrý den,16.1.2008 sem nastoupila na mateřskou, chci se zeptat, jak dlouho trvá. A taky mám z roku 2007 nevyčerpanou dovolenou, tak co mám udělat aby mi ji proplatili, tedy pokud mám na to nárok. Děkuji

Na co má dcera nárok?

(Mamina, 14. 5. 2008 20:44)

Dobrý den,
před 3mi týdny se naše 19-ti letá dcera odstěhovala ke svému příteli, je s ním těhotná, studuje 3. ročník střední školy. Má nárok na nějaké sociální dávky před porodem a po porodu? Nikdy nepracovala, s jejím přístupem ke studiu (opakuje ročník, ale opět neúspěšně) je předpoklad, že školu nedokončí. Máme za povinnost ji a následně i dítě živit? Moc děkuji za radu.

mateřská dovolená - nutný nástup?

(Katka, 13. 5. 2008 21:48)

Pracuji na DPČ a očekávám třetí dítě, práci vykonávám doma. Ptám se zda musím nastoupit mateřskou dovolenou? Chtěla bych v práci pokračovat, je to pro mne výhodnější a práce je časově termínovaná.

Po porodu

(Sylva, 13. 5. 2008 16:24)

Dobrý den,

v srpnu se mi má narodit miminko, jsem svobodná, bydlím v městském bytě, kde mám hlášeno trvalé bydliště jen já ( přítel bydlí jinde )a chtěla bych poprosit o radu zkušenější maminky, které jsou možná v podobné situaci, o jaké příspěvky je možné žádat. Mateřská by mi měla vyjít na cca 10 tis. Kč. O co lze ještě požádat? ( příspěvek na bydlení apod ? ) Moc díky

V DOMÁCNOSTI

(MAJDA, 24. 4. 2008 12:33)

Dobrý den, mužete mi poradit?
Pečuji o dítě do sedmi let a nepobírám žádné peníze ted jsem v 26 tt. Dceři bude 19.7.08 sedm a můj termín je 7.8.08 Mám někde žádat o mateřskou? Od kdy mám na ni nárok? Nebo je to automatické dnem porodu?
Také jestli to musím oznamovat na ?pojištovně?
Děkuji Majda

Dotaz

(Veronika, 15. 4. 2008 14:05)

dobrý den měla bych takový dotaz jsem přes pul roku nezaměstnaná a na uřadu práce taky nejsem tak sem se chtěla zeptat od kdy budu mít nárok na mateřskou jestli 8 týdnů před porodem nebo až po porodu někdo mi říká že až po porodu a někdo zase že už poslední měsíc před porodem tak bych to chtěla vědět kdy teda na ní mám nárok a kde jí mám žádat a kdy jsem v 5 měsíci! děkuji za odpověď

nástup na mateřskou dovolenou..

(Ilona Čutková, 10. 4. 2008 7:53)

Dobrý den, po přečtení odstavce nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské, si teď nejsem vůbec jistá svojí situací. Mojí dcerce jsou od 8.12.2007 3roky, tudíž čerpám rodičovskou na dítě od3-4let, k 16.5. nastupuji na mateřskou dovolenou s druhým dítkem, v zaměstnání jsem evidovaná, ale k 31.3. nebo k poslednímu 4.dojde mezi mnou a mým zaměstnavatelem k rozvázání pracovního poměru dohodou. Na sociálce mi paní řekla, že na PPM nárok mám, neboť jsem byla vedená jako zaměstnanec a k výpovědi dojde, kdy budu ještě v ochranné lhůtě 6měsíců. Moc prosím o odpověď, jestli tedy nárok na PPM mám, nebo ne. Děkuji moc!!!

Maeřská

(Petra, 2. 4. 2008 16:03)

Dobrý den jsem již 10 let v invalidnim důchodu a teď čekám miminko.Mohu pobýrat mateřskou dovolenou i když pobírám invalidní důchod?Děkuji za odpověď

PPM

(lucka, 29. 3. 2008 20:51)

Dobrý den, chtěla jsem se informovat ohladně PPM. Momentálně jsem na MD s prvním dítětem a před dovršením jeho 3 let se nám má narodit dítě druhé. U prvního dítěte jsem měla rizikové těhotelství a v této době koupil firmu ve které jsem pracovala nový zaměstnavatel, ale PPM mi vyplácela ještě firma bývalá a následnou dovolenou už firma nová, mám teď u tohoto druhého dítěte nárok na PPM, když jsem v té nové firmě zatím nepracovala, jelikož budu mít druhé dítě do 3 let.
Děkuji za odpověď


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104

následující »