Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Prosím o radu

(Renata, 4. 4. 2010 10:12)

Dobrý den,po vážném prac.úraze jsem zůstala 2 roky doma v plném inval.důchodu.Nyní jsem byla u komise a plný inval.důchod mi byl odebrán a přiznali mi důchod částečný.Avšak já jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství.Mohla bych vás poprosit o radu jak a kam se nahlásit a jestli budu mít nárok na mateřskou? Děkuji moc za odpověď. Email: rendulka19821@seznam.cz

Napište mi prosím na mailovou adresu

(Miska, 2. 4. 2010 16:29)

Dobrý den chci se zeptat jestli budu brát měsíčně nějaké peníze když budu mít dítě a jsem čerstvě vyučená a jesště jsem nepracovala? děkuji za odpověd na email: missa.krh@seznam.cz

napište mi prosim odpoved na adresu:

(Anjela, 31. 3. 2010 21:52)

georgi.varadev@seznam.cz

prosim o informace

(Anjela, 31. 3. 2010 21:41)

dobri den bidlim v praze a sem cizinka s evropske unie sem bez prace a sem tehotma v prvniho mesicu jake podminki musim splnit abi sem mohla tadi v CR dostavat mateřska dovolena?

Nástup do práce

(Lenka, 31. 3. 2010 10:16)

Dobrý den,
26. 3. 2010 byly mému synovi 3 roky a tudíž mi zkončila rodičovská dovolená. Do zaměstnání ale nastoupím až od 1. 4. 2010. Musím těch pár dní mezi tím někam hlásit, popřípadě kam? Od 29. 3. 2010 do 31. 3. 2010 pracuji na DPP ve firmě, do které od 1. 4. nastoupím. Je potřeba někam nahlašovat konec rodičovské dovolené? (sociálka, nějaké úřady...)
Odpověď prosím poslat na adresu: lenka.krata@seznam.cz
Děkuji

konec rodičovského příspěvku

(Petra, 25. 3. 2010 7:54)

Dobrý den,23.6.budou dcerce 2roky,zvolila jm rychlou variantu rodičovského příspěvku,prac.poměr byl rozvázán v době nemocenské ve zkuš.době,chtěla bych se zeptat z čeho mi bude vypočítána podpora v nezaměstnanosti pokud nenajdu novou práci,může být vypočítána i z nemocenské a v jaké výši?Pracovala jm do 13.11.07 a pak pobírala nem.dávky od zaměstnavatele a pak PPM.Děkuji mnohokrát za odpověď ziv.cesta@seznam.cz

Dotaz (2)

(Pavel, 23. 3. 2010 14:52)

email : matyaspavel@seznam.cz

Dotaz

(Pavel, 23. 3. 2010 14:51)

Dobrý den,dcera bude mít v dubnu 3 roky,pobíráme na ní rodičovský příspěvek do 4 let.Manželka pracuje na DPČ.Poradí mi někdo,prosím,jak by to bylo s mateřskou a rodičovským př.,kdyby porodila před dovršením 4 let dcery?Má nárok na variantu výběru rod.přídavku na dobu 3 let(střední cesta?Děkuji

PPM

(Zuzana, 23. 3. 2010 12:18)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli budu mít nárok na PPM. Od 3.8.2009 jsem v evidenci ÚP, předtím jsem byla 5 let zaměstnaná.Termín porodu je stanovený na 30.8.2010. Děkuji za odpověď.NesvadbovaZuzana@seznam.cz

Prosím o informaci

(Jana, 23. 3. 2010 10:26)

Dobrý den,chtěla jsem se poinformovat.13.1.2010 mi skončil rodičovský příspěvek na dceru,jelikož dovršila 3roky.Od 13.1.2010 jsem vedena na Úřadu práce.V září 2010 se nám narodí další člen rodiny.Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?Nebo jen na rodičovský příspěvek?A mohu si vybrat variantu pobírání rodičovského příspěvku nebo mi budu automaticky stanoven na 4roky.Předem děkuji za odpověď.Jana
janelle@post.cz

Prosím o radu

(Tery, 22. 3. 2010 14:42)

Dobrý den,chtěla jsem se jen zeptat.Jsem na Mateřské,po dobu těhotenství my zkončila pracovní smlouva.Terezce bude v lendu roku 2011 3 roky.V květnu 2010 se nám narodí další člen rodiny.Co si mám vyběhat za úřady abych dostala nějaké peníze na to druhé mimi.Moc děkuji za odpověd Tery.G@seznam.cz

zahranici

(Veronika, 19. 3. 2010 17:09)

Dobry den, ziji 4 roky ve Spanelsku. Momentalne jsem v druhem mesici tehotenstvi. Chtela bych se zeptat zda mam narok na pobirani materske dovolene z Cech. Otec ditete je Spanel. Mockrat dekuji. veronikaloca@hotmail.com

Dolovená před nástupen na PPM

(Míša, 18. 3. 2010 11:38)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak to funguje s dovolenou před nástupem na PPM. Na PPM mám nastupovat 3.7.2010
Ve výplatnici za leden jsem měla normálně nárok na 20dnů, ale ve výplatnici za únor mi bylo upraveno že mám nárok jen 13,5 dne.
Ale slyšela jsem, že se mateřská (PPM které trvá 28 týdnů) započítává jakoby do odpracovaných dnů, takže bych měla mít prý nárok na celých 20dnů? Je to pravda?
Ráda bych si všechnu dovolenou, jelikož firmaj i neproplácí, ale nevím tedy na kolik mám opravdu nárok.
Moc děkuji za odpověd, miska.to@seznam.cz

pomooooc

(Šárka, 17. 3. 2010 18:00)

Ahoj, chci se zeptat na to papírování před porodem, co vše si musím oběhat a tak...jsem vedena na UP a neberu ted žádné peníze,jsem docela ve stresu abych si vše to papírování vyřídila ale vůbec nevím kam mám jít a tak, prosím poradí někdo? můj meil je novakovasarka87@seznam.cz moc vám děkuji.

prosíííím o radu

(Jana Vos., 17. 3. 2010 13:18)

dobrý den, potřebovala bych, zda by mi někdo poradil.nyní jsem na mateřské dovlené, která mi končí koncem dubna tohoto roku. ale jak jsem zjistila, jse 2měsím v očekávání druhého miminka - máme ohromnou radost. ale s tím souvisí i můj dotaz. mám se vrátit alespoň na pár týdnu do zaměstnání - mám prac. smlouvu na dobu neurčitou,...., tím myslím, aby mi přechodem z mateřské na druhé těhotenství nezanikla smlouva.nebo mám jít raději na nEschopenku a tím je vše vyřešeno.PROSÍM O BRZKU RADU, DUBEN SE KVAPEM BLÍŽÍ. DĚKUJIIII

dotaz

(Lenka, 17. 3. 2010 12:03)

Dobrý den,

mám skoro úplně stejný dotaz jako paní přede mnou, chtěla bych se zeptat: 22.3.2010 budou synovi 3 roky. Teď jsem ve 6.měsíci těhotenství a na MD bych měla nastoupit začátkem července. Pracovní smlouva mi skončila v době pobírání mateřské. Mám se zaevidovat od 23.3. na Úřadu práce? Do práce nasoupit však nemůžu ze zdravotních důvodů ohledně těhotenství.Má to nějaký význam být na nemocenské a zároveň být zaevidovaná na ÚP? Kolik budu pobírat do doby, než budu mít nárok na rodičovský příspěvek?
Předem děkuji za odpověď, leni.fukalova@seznam.cz

DOTAZ

(HANKA, 17. 3. 2010 11:16)

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na něco zeptat......11.května budou synovi 3 roky. Teď jsem ve 4.měsíci těhotenství a na MD bych měla nastoupit v červenci. Pracovní smlouva mi skončila v době pobírání mateřské. Mam se zaevidovat od 12.května na Úřadu práce? Kolik budu pobírat do toby, než budu mít nárok na rodičovský příspěvek?
Děkuji moc za odpověď, hanisek13@email.cz

konec rodičovského příspěvku

(Veronika, 16. 3. 2010 9:11)

Dobrý den,11.10.2010 budou synovi 3 roky, chci se zeptat jestli ještě v tomto měsíci dostanu rodičovský příspěvek nebo aspoň část příspěvku a od kdy přesně může synek nastoupit do školky. Prosím o zaslání odpovědi na: vercasmidka@seznam.cz. Děkuji

nástup do práce při MD

(Monika, 15. 3. 2010 20:00)

Dobrý den chci se zeptat,MD mi končí 23.7.2010 a 1.4.2010 nastupuji do práce můžu nadále pobírat MD při práci děkuji za odpověd na: Monina5@seznam.cz

mateřská

(Veronika, 13. 3. 2010 11:13)

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na mateřskou a porodné když jsem bohužel jeden rok na ÚP z toho půl roku neberu ani korunu. Prosím o zaslání odpovědi na veronika.stankovaa@email.cz Za odpověď mnohokrát děkuji


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »