Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Prosím poradťe

(Naty, 13. 3. 2010 10:18)

Dobrý den,06.06.2010 mé dceři budou tři roky a mě tím končí MD,pracovní poměr mi skončil v průběhu čerpání mateřské dovolené, byl na dobu určitou a do nové práce nastupuji až 2.8.2010 chci zeptat, je možné aby mi prodloužili MD do té doby,než nastoupím do zaměstnání a dcera do školky, kam nastupuje v září? Nebo dostanu po tu dobu, po kterou budu muset být s dítětem doma nějakou podporu? A jestli ano, kolik? Vypočítává se podpora z 7600kč které jsem pobírala na PD Prosím o zaslání odpovědi na venecekpetr@seznam.cz. Děkuji předem za odpověd

úřad práce

(Eva, 11. 3. 2010 15:50)

Dobrý den chtěla jsem se jenom zeptat. Jsem vedená v evidenci úřadu práce už rok a zrovna jsem v šestém týdnu těhotenství. Mám nárok na nějakou peněžitou pomoc po porodu i když žiji s mím otcem v jednom baráku a on je osvč?a kolik by to asi činilo? Odpovězte prosím na pychova12@seznam.cz. Děkuji mnohokrát.

prosím o radu

(Jana Vos., 11. 3. 2010 8:05)

dobrý den, potřebovala bych, zda by mi někdo poradil.nyní jsem na mateřské dovlené, která mi končí koncem dubna tohoto roku. ale jak jsem zjistila, jse 2měsím v očekávání druhého miminka - máme ohromnou radost. ale s tím souvisí i můj dotaz. mám se vrátit alespoň na pár týdnu do zaměstnání - mám prac. smlouvu na dobu neurčitou,...., tím myslím, aby mi přechodem z mateřské na druhé těhotenství nezanikla smlouva.nebo mám jít raději na nEschopenku a tím je vše vyřešeno.PROSÍM O BRZKU RADU, DUBEN SE KVAPEM BLÍŽÍ. DĚKUJIIII

rada

(Zdeňka, 7. 3. 2010 19:34)

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat.. Můj plat činí HM 11.500. Při výpočtu mateřské bych pobírala 6150, je to hodně málo.. s přítelem splácíme vysokou hypotéku..nevěděl by někdo, zda-li existuje ještě nějaký jiný ppříspěvek k matěřské? Rodičovská dovolená je od roku 2010 7.600? Ta se nemění? Je to hrozně málo..chjo...Prosím o odpověď na Schwedka@seznam.cz Děkuji

Nástup do zaměstnání

(Lucie, 5. 3. 2010 12:46)

V červnu mě končí rodičovská dovolená a mám nastoupit do zaměstnání. Nevím, jak začít. Mám navštívit nějaký úřad? Zaměstnavatele určitě, ale jak dlouho dopředu, aby o mě věděl? Děkuji
kontakt: lucikarlikova@seznam.cz

Dotaz

(Veronika Doležalová, 4. 3. 2010 13:46)

Dobrý den, mám takový dotaz.31.1.2010 mi skončila smlouva a od té dobý jsem vedena na UP ted jsem zjistila že jsem v 5týdnu těhotenství,jelikož mám srdeční vadu a lékaři se obávaj že mimčo bude mít to samé tak zdřejmě budu mít neschopenku po celé těhotenství, je možné že bych mohla pobýrat nenocenskou od bývalého zaměstnavatele? A jestli ne z čeho se bude nemocenská vypočítávat když jsem vedena na UP. Děkuji Veru.Dolezalova@seznam.cz

vypočet-mateřske

(Elena Pušková, 3. 3. 2010 15:30)

dobrý den,nastoupila jsem na materskou 10.2.2010 za 18 dní jsem dostala zaplacene 5733kč muj mesicní zaklad v praci v cistem vydelku je 12500kč je to spravne??poslednich 8mesicu jsem mala nemocensku ma to stím co delat??děkuji eli-elenka@seznam.cz

rodičovská dovolená

(zdenka, 3. 3. 2010 13:42)

dobrý den,chci se zeptat,nastoupila jsem rodičovskou dovolenou dvouletou 15.1.2008,to znamená,že až přesně za dva roky se mám vrátit do práce nebo když budou dítěti 2roky v srpnu,předem děkuji zdenkadub@seznam.cz

Nárok na mateřskou nebo jiný příspěvek

(Eva, 2. 3. 2010 9:18)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat: pokud ukončím studium na VŠ ( letos v červnu končím ) a po škole otěhotním, aniž bych před tím pracovala, zda mám nárok na mateřskou nebo jiný příspěvek.

Mnohokrát děkuji za odpověď. Prosím o reakci na eevulkaa@seznam.cz

Konec mateřské

(pavlína, 1. 3. 2010 18:50)

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat,kdy mi bude končit mateřská dovolená,jsem na MD na dva roky a zajímá mě zdali je mateřská do dvou let dítěte,nebo do dvou let od nástupu na mateřskou,děkuji moc za odpověď.

kontakt: pavlina-v@seznam.cz

Nárok na MD

(Gábina, 1. 3. 2010 16:48)

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok na mateřskou. V květnu 2008 jsem ukončila studium na VŠ, pak jsem byla vedená do října 08 na ÚP a od listopadu 08 až do poloviny února 09 jsem byla zaměstnaná. Poté jsem však opět byla nucena nastoupit na ÚP a v srpnu 09 jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem vedena až do teď. Bohužel jsem na rizikovém těhotenství a od 1.3.09 jsem na neschopence. Ráda bych věděla, zda budu mít nárok na MD, když mám za rok 08 - 09 zaplaceno soc. pojištění v délce 270 dní.
Mnohokrát Vám děkuji a prosím o reakci na gabriela.alferi@seznam.cz

NÁROK NA MATEŘSKOU

(PETRA ČMIELOVÁ, 26. 2. 2010 11:58)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na mateřskou, když nejsem vedená na úřadě práce? Od září 2009 jsem zůstala s dcerou doma,jejím nástupem do první třídy.Před tím jsem pracovala, ale jen brigádně,takže nemám odpracovaný rok. Slyšela jsem, že bych měla mít nárok od doby , kdy se mi narodí dítě. Poraďte mi prosím, jak a kde mám vůbec žádat vyplacení mateřské? Děkuji p.cmielova@email.cz

Evi,

(Radka, 25. 2. 2010 10:27)

ano, bohužel je to tak jak je uvedeno i výše ve článku, pokud si maminka nezažádá o řádkou dovolenou ihned po skončení mateřské dovolené, tak se její nárok krátí.

řádná dovolená

(Eva, 25. 2. 2010 10:19)

Ráda bych se zeptala, jak je to s proplacením řádné dovolené po ukončení mateřské? Stalo se mi totiž, že jsem nezažádala u zaměstnavatele o její proplacení, protože jsem vůbec nevěděla, že se proplácí. Zjistila jsem to teprve nyní, s ročním zpožděním. Kontaktovala jsem účetní a žádala o proplacení, které prý půjde zpětně letos, ale napočítala mi pouze 9,5 dovolené. Kamarádky dostala proplaceno 20 dnů. Došlo tedy k nějakému krácení z důvodu, že jsem začádala pozdě?
Díky za odpověď.
lenreha@seznam.cz

řádná mateřská dovolená

(Eva, 25. 2. 2010 10:03)

Kolik dní se vyplácí řádné dovolené po ukončení mateřské? Já jsem po ukončení mateřské zapomněla zažádat u zaměstnavatele o proplacení dovolené, protože jsem o tom nevěděla. Zjistila jsem to až po roce a účetní slíbila, že dovolenou zpětně proplatí, ale prý jenom 9,5 dne? Došlo tedy k nějakému zkrácení dovolené?

nárok na mateřskou

(Kateřina, 25. 2. 2010 8:52)

Dobrý den, ráda bych dostala odpověď na otázku : může invalidní důchodce pobírat mateřskou i důchod zároveň? Předem děkuji za odpověď:kacenkahauptik@seznam.cz

nárok na mateřskou

(irena,25.02.2010, 25. 2. 2010 8:42)

dobrý den, chtěla jsem se zeptat,kolik budu pobírat na mateřské a rodičovské dovolené, když jsem evidovaná na úřadě práce(od února)a předtím jsem byla na rod.dovolené.Děkuji za odpověď.mail:irenacardoso@seznam.cz

narok na materskou

(lucie, 24. 2. 2010 19:01)

dobry den chtela sem zeptat jestli am narok an materskou kdyz nejsem na uradu prace a bez prace?prosim o odpoved na mejl Lucianka1990@seznam.cz

nárok na mateřskou

(jana, 24. 2. 2010 12:06)

kolik budu pobírat na mateřské a rodičovské dovolené, když sem po studiu nebyla nikde zaměstnaná jen jsem nahlášená na úřadě práce. děkuji za odpověď pište na janulicinka@seznam.cz

nárok na mateřskou dovolenou

(jana, 24. 2. 2010 12:03)

nevím zda mám nárok na md,nastupuji poprvé po škole do práce od března a jsem již ve 12 týdnu.Budu vůbec pobírat mateřskou když nemám odpracováno ani oněch 270dní?A budu mít nárok na příspěvek později?Pokud ano,,jaký??Odpověď prosím zasílejte na janulicinka@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »