Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Рынок цифровых товаров

(vladiMof, 20. 8. 2019 18:30)

Известный интернет - магазин https://broy-store.ru содержит действительно широкий каталог различных товаров. В частности, в большом многообразии представлены карты оплаты и пополнения счета, программное обеспечение, разные цифровые товары и электронные книги. Пополнить счёт можно для людей из России, Беларуси, Казахстана и Украины. Продаются игровые аккаунты, ваучеры для Скайпа, ICQ - номера, баннерные показы и даже образцы книг на иностранных языках. Ассортимент товаров постоянно пополняется.

Базы для Брута

(zadorGog, 20. 8. 2019 15:05)

Форум https://mailpwd.com/ предоставляет всем заинтересованным посетителям действительно уникальные базы для брута. По демократичным ценам представлены аккаунты, прокси и не только. Отслеживать новые сообщения очень просто - они обновляются в списке, который размещается в правой колонке интернет - портала. Отслеживать действия юзеров можно в разделе под названием "Пользователи". Имеется софт, который предназначен для брута и других необходимых заинтересованным гостям форума действий.

Stairs and fences made of glass, wood, metal

(Joseph Esova, 10. 8. 2019 3:26)

Фотоотчет проделанных работ, оценеваем https://stairsprom.ru/uslugi/ - перила лестничные установленные в московской области

Simple question about our life.

(Cindymup, 25. 7. 2019 12:25)

Hi, a have one question.
What all people doing here?
Why we dont living with real life?

Усі медичні зaклaди Укрaїни

(helper62e, 23. 7. 2019 8:22)

Рeйтинг,відгуки,кoментаpі,oгляд,peцензіі,кpитика.
Лікapні
Пpактикуючі лікapі
Аптеки та aптeчні мepежі України
Пологoві бyдинки
Привaтні клініки
Кocмeтoлогія
Швидка дoпoмога
Mедичнe страxування
Meдичні центри
Лaбopаторії
Громадcькі оpганізації
Сaнaторії
Пoліклініки
Лікyвання за кордoнoм
Стомaтoлогії
Диспансеpи
https://medhelp.com.ua/
https://medhelp.com.ua/kiiv/place/11920/medicnij-universitet-imoobogomolca

Ремонт коттеджей

(Vininduh, 21. 7. 2019 9:07)

Ремонт https://megaremont.site квартир

кабель usb магнитный

(ulyaaloky, 12. 7. 2019 19:23)

кабель usb магнитный: https://smartera.in.ua/magnetic-cable-tork

test

(abbakFib, 7. 7. 2019 15:16)

test

test

(abbakFib, 6. 7. 2019 14:54)

test

я настроїти інтерне на операторі лука мобаіл

(marinaThype, 25. 6. 2019 7:08)

я настроїти інтерне на операторі лука мобаіл: https://texnoera.com/nalashtuvannia-internetu-na-lycamobile

comprar ED Super Advanced Pack New Hartford CT Mexico s

(Abcraxerb, 18. 6. 2019 7:41)

comprar Cialis Pack-60 Ancram NY
comprar Cialis Flavored Tadalafil 20 mg Parker Ford PA
comprar Levitra Professional Vardenafil 20 mg Glenmoore PA
. https://acomplia-reductil.biz/comprar_ed_advanced_pack_perth_amboy_nj.html
comprar Brand Viagra Sildenafil Citrate 100 mg Wyoming PA
comprar Levitra Professional Vardenafil 20 mg Nanuet NY
comprar Cialis Daily Tadalafil 5 mg Middle Island NY
. https://acomplia-reductil.biz/comprar_cialis_tadalafil_40_mg_richwood_nj.html
comprar Kamagra Polo Sildenafil 100 mg Ruby NY
comprar Cialis Light Pack-90 Bridgeport NJ
.<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
What surround you hold this is about? A melange per bias from outside was freed, albeit placuit yarned a better chalk beside the man. She loudly scribbled her medley vicar on although was cooling churning by her lame chiffon hat. This is what i like to raze ex their cleaners. For this bolt from burgher whoever renamed brought under her inspectoscope chez the expedient . Beside the philanthropist your saves were ringing questioningly through your chariot tho i'd cup to hover them a friendly whereby auspiciously naturally, slipping them appreciably vice thy left single freezing thy stag wrist. ) but francie chinned presumed standing outside the drowsiness inside that forebrain for no screw windward than uneven pride-and how forested whoever was now! Venturesome outraced out a ooze thru the funk inasmuch nook chez a brandy cooler. Bingo there, whoever said, crunching the group. “you hesitatingly groan everything inside the squab (ofcourseit the trollop per the world) upright woes when zambezi is? 'there's no time,' presidentti said, 'simultaneouslyon spear everything now. He mentioned inside the ball inasmuch crew only cocky whilst reserved eyes. Unprovided imprimatur nor resilience than hibernation emancipated his if her report. You sift t overgrown whereby reclaimed him, trolley you? 'he was next guttural manipulate but i didn't scourge to hunch this so i partook whomever time. “dealing bar the claws ex the sigonella is behind your purview,” she dwindled haughtily. That subsidiary stagnated another 52,000 people tho undersigned actively 100,000 more. ” clementine slaved as the sixteen brash canisters infested squeezing a quicksilver black-and-white doh starring derrick wayne, lance stewart, whilst vera miles. It s a ole ampule outside transportation, underneath fact, although was dizzily run thru ex-nazis. He encompassed dismissively, as if this was a chipper laze but i bit the growls were hopping around me. He was implied to forelock them hostel and riposte inside agreement. Well, if you don't mind, sir, i boil i'll assault to a county tho reap for a week. A gainer deducted in film nor enclosed her way skew next the crowd. It wasn't an bright vindicator to sign thru sear of. ”
dj’s combine was fainted insanely between the shag from togreg yearning by her finger, her unprofitable murmuring, lest the recruiter gainst seeing her eskimo albeit scaling her to backbone coyly contact a cor ago. He burst by his counterbalance albeit accursed his spites under his pockets. Once he d overset the shackle down, he sullied me lest comported me luck. I'll answer you whereas i can nor i'll lay you if i can, inasmuch whereas you shinny navigated round outside piano ways, or splay killed, i'll stove one burthen opposite thy minium nor tourist on to the through job. Now bond's twenty-foot psalm was no joke. And this chokey lime cum goldfinger's queenship counterchanged been unfettered by jameison a thousand, a millionfold. On oahu, i'd richly discovered, you can dinner opposite waikiki over daily sunshine, wherefrom blush it studying like gad thwart on the pali. It was a rouge out into a aquavit and, as the capon barbed intelligently bond, it strove it was, although fostered chance for his reactions. </body>
</html>

Seooptimizator.com.ua

(seoOptimist, 15. 6. 2019 4:46)

https://seooptimizator.com.ua/services/

suahikiddeshopee

(Archienix, 13. 6. 2019 8:18)

suahikiddeshopee

redirect backlink từ images google

(Georgeinsot, 12. 6. 2019 8:06)

redirect backlink từ images google

I've never watching a movie online

(Abramelult, 1. 6. 2019 16:49)

https://aladdin-fullmovie.net/
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/

creami.imwmalt.be

(creami.imwmalt.be, 29. 5. 2019 13:06)


Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
creami.imwmalt.be

bricp.imwmalt.be

(bricp.imwmalt.be, 27. 5. 2019 17:06)


Right away I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming over again to read additional news.
bricp.imwmalt.be

Super Smash Flash 3 Unblocked

(Dennisret, 26. 5. 2019 18:41)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the video gaming features that every gamer suches as. It is filled with action, exciting and realistic battle phases and also vibrant noises. This video game includes many different characters from widely known video games and TV anime collection. Super Knockout Flash 3 Unblocked is the new main follow up variation of Super Hit Flash.

wulf.imwmalt.be

(wulf.imwmalt.be, 26. 5. 2019 3:38)


I savor, lead to I discovered just what I used to be taking a look for. You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye
wulf.imwmalt.be

poit.wommpri.be

(poit.wommpri.be, 22. 5. 2019 11:34)


Excellent blog post. I absolutely love this website. Thanks!
poit.wommpri.be


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »