Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

MD

(Anet.., 27. 11. 2014 21:36)

Dobrý den, jsem ve třetím měsíci těhotenství a pracuji v třísměnném provozu. Zatím mám odpracovyných 10 měsíců a zajímylo by mě jestli mám nárok na mateřskou dovolenou a jak se to v mém případě počítá.

Předem děkuji za odpověď.

Z MD na novou MD

(Jiřina, 9. 6. 2013 18:36)

Dobrý den jsem zaměstnaná na dobu neurčitou nyní jsem na MD mám dceru 2 roky 1.3.2014 jí budou 3roky manžel chce druhé mimi je pravda pokud otěhotním dokud jsem na MD s prvním dítětem mám nárok na PPM při druhém mimi.Ráda bych to zkusila v září aby se mimi narodilo v červnu mám nárok na PPM a mohu si zvolit opět 3roky?Děkuji Havlíková 13Piskle@seznam.cz

Mateřská přes přítele

(Monika, 8. 9. 2013 21:19)

Dobrý den, jsem v 32tt. A chtěla jsem se zeptat nemám nic odpracovaného a jsem na úřadu práce jak to je s mateřskou když ji budu mít přes plat od přítele bude on doma nebo já a kde to máme vyřídit. Minulé tj. 27.6.2013 mi paní říkala že jak přijdu příště 5.9.2013 tak mě odepíše z úřadu a půjdu už na mateřskou a teď jsem tam byla ve čtvrtek a říkala mi že mě až v prosinci odepíše z úřadu a že se mám jít zeptat jak to je na Okresní správu tak jsem tam byla a dala mi jen papír tam je napsané moje dvě školy, které jsem dělala a ještě že nemám nárok na výplatu PPVM, nevím co to znamená. Děkuji za rady a omlouvám se že je to tak dlouhé a doufám že je to k pochopení

samoživitelka

(Markéta, 5. 4. 2013 18:08)

Dobrý den,
mám jedno dítě je mu sedm měsíců a teď se nacházím v dost nepříjemné situaci.Po půl roce mi bylo odňato porodné a budu teď dostávat jenom nějakých 3500 tisíce měsíčně. Nemám podle úřadů nárok na nějakou jinou podporu. Tak mě to bylo řečeno na soc.zabez.v Nymburce. Můžete mi říci jak můžu z těchto peněz uživit děcko a sebe. Jsem z našich zákonů dost unavená. Nevím jak situaci zvládat. Můžete prosím nějak poradit.
Děkuji Markéta

Dotaz

(Kristýna, 4. 4. 2013 8:55)

Dobrý den.
Chtěla jsem se zeptat. Jsem vedena na ÚP a čekám miminko. Je možnost si zažádat o nějaký příspěvek na ještě nenarozené miminko(na výbavičku, kočárek, atd.)? Pokud ano, tak kde a jak.
Prosím za odpověď na mail : kiko2708@seznam.cz
Děkuji předem

Rodicovska

(martina, 4. 2. 2013 19:28)

mam dotaz jsem vedena pres 2 roky na UP a dnes mi doktor vystavil materskou a ja jsem z toho jelen kam s tim mam jit

materska dovolena

(jitka, 17. 1. 2013 10:16)

dcera studuje otehotnela muzu jit na mateřskou misto ni jako jeji matka

Mateřská dovolená

(Adéla, 6. 8. 2012 18:18)

Jak se vypočítává mateřská na celé tři roky všechny tabulky jsou jen na rok můj hrubí plat je 26000

Netuším na co mám nárok a na co ne.

(Anička, 6. 6. 2012 11:21)

dobrý den,
chci se zeptat. Studovala jsem střední školu a posléze 1 rok vysoké. Následně jsem našla práci ve, které jsem byla jen 3 měsíce. Od ukončení zaměstnání v prosinci jsme byla nahlášena na úřadu práce. Z úřadu práce mě chtějí momentálně vyřadit, protože jsem se nedostavila v danný termín. Jsem těhotná a termín porodu mám koncem října. Na. Mateřskou nárok nejspíš nemám, ale co rodičovskou. Vdaná nejsem, ale žiju s přítelem. Nepobírám ani žádné sociální dávky od státu, jelikož na ně nemám nárok. Rozhodně si nedovedu představit, jak bychom to udělali pokud bych neměla nárok ani na rodičovskou.
Děkuji za odpověď.

Nezaměstnaná

(Eliška, 22. 5. 2012 17:53)

Dobrý den,ještě nikdo mi nebyl schopen uspokojivě zodpovědět otázku jak je to pro nezaměstané maminky,tak mi snad někdo prosím poradí.Nyní jsem ve 4.měsíci a brigádně pracuji jako barmanka(jsem vedená na ÚP),což nebudu moci dělat dlouho,mám na něco nárok pokud by mi doktorka napsala rizikové těhotenství?A dále porodné,PPM a rodičovský příspěvek?O nezaměstaných maminkách jsem toho moc nenašla a opravdu není nad ochotu našich úředníků lidem poradit!Děkuji :)

Nárok na PPM pro rodičovském příspěvku

(Petra, 9. 1. 2012 15:41)

Dobrý den, letos 27.8.2009 bude mít dcerka 3 roky a já bych měla nastoupit do práce. Zajímalo by mě, pokud bych nyní otěhotněla a porodila později než do 3 let věku malé, zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství - nebo pokud bych v mezičase co porodím marodila, zda je nárok. Nyní mám 3 letou variantu rodičovského příspěvku.

RD a stěhování

(Pavla, 15. 12. 2011 13:19)

Dobrý den, poradí mi prosím někdo? jsem ještě 2 roky na RD a chci se přestěhovat do jiného kraje. Bydlím teď na severu a chci na jih, musím zrušit na severu RD a nahlásit ji na jihu? děkuji za odpověď na sarid.coka@seznam.cz

Rodičovský příspěvek x Rodičovská dovolená; TERMÍNY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

(Monča, 3. 12. 2011 10:28)

*Lze rodičovský příspěvek, prozatím, pobírat v základní výši a o délce se rozhodnout později než při podání žádosti o příspěvek (po ukončení mateřské dovolené)?
*Je možné pobírat rodičovský příspěvek na 3 roky a rodičovskou dovolenou mít jen 2 roky?

Re: Rodičovský příspěvek x Rodičovská dovolená; TERMÍNY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

(Radka, 3. 12. 2011 15:38)

Pokud byste se rozhodla pro 2 letou variantu čerpání, je potřeba o ni začádat nejpozději do 22. týdne života dítěte. A ano, můžete si zvolit čerpání rodičovské na 3 roky a po 2 se vrátit do práce - přivýdělek při rodičovské není nijak omezen. Jen musíte mít zajištěnou řádnou celodenní péči o dítě - tj. hlídat bude babička nebo někde jiný.

Svobodná matka

(Janča, 10. 11. 2011 20:44)

Dobrý den, mám jako svobodná matka nárok na nějaký příspěvek? Miminko se narodí za pár měsíců.

Nárok na mateřskou

(Martina, 5. 11. 2011 13:07)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat mám nárok na mateřskou když jsem přerušila studiu a rodím až v unoru? Nebo je k tomu potřeba mít odpracovaný nějaké hodiny práce a kolik? Děkuji za odpověď.

Nárok na mateřskou

(Martina, 5. 11. 2011 13:10)

Jo a ještě bych se chtěla dodak k tomu co jsem psala podtím, že doktor mi doporočil nechodit na praktickou vychovu ve skoly, tudíž já jsem musela ukončit studium. Mám narok na nějakou mateřskou a do jake kategorie budu zapadat? dekuji za odpoved jeste jednou... napiste mi prosim na hugomartina@seznam.cz dekuji mockrat.

nárok na rodičovskou dovolenou

(Kateřina Mouchová, 25. 10. 2011 13:00)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když jsem nastupovala 25.5.2011 na mateřskou dovolenou zaměstnavatel semnou ukončil pracovní poměr protože mi končila smlouva kterou jsem měla na dobu určitou (zástup za mateřskou). Určitě do budoucna tak nějak za dvy roky by jsme si chtěli pořidít druhé miminko, chci se zeptat jaká pěněžitá pomoc mi bude vyplácena? Děkuji

Volba délky rodičovské dovolené

(Kristýna, 11. 10. 2011 17:43)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jestli budu mít nárok si vybrat délku rodičovské dovolené(3 roky).Jsem zaměstnaná od 2.5. a na neschopence skrz rizikové těhotenství jsem od 23.6.,termín porodu mám 24.12.Můžu si vybrat ?Děkuji za odpověd Kristýna

dotaz

(martina, 24. 8. 2011 21:40)

dobry vecer je mi 24 a 3srpna2008 se mi narodil syn ted mi prisla posledni materska ale jsem uz 5mesicu tehotna chtela bych se zeptat na co vse mam narok dekuji Opice1987@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »