Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

dotaz

(Darina, 12. 9. 2010 7:54)

Pěkný den,mám roční dítě a pobírám rodičovský příspěvek.Chtěla bych si přivydělat.Je tato částka nějak omezena nebo si mohu přivydělat kolik chci?Děkuji Darina

mateřská a poloviční úvazek

(Adéla , 10. 9. 2010 13:01)

a.vlkova@centrum.cz

mateřská a poloviční úvazek

(Adéla , 10. 9. 2010 12:59)

dobrý den, v roce 2007 jsem byla studentka pak jsem nastoupila na mateřskou v trvání 3 let, poslední rok jsem pracovala na půl uvazku v Mš. 10.7.2010 mi skončila mateřská na dceru a jsem na nemocenské až do dnes. od 23.9.2010 bych měla nastoupit na další mateřskou dovolenou (6 týdnů před porodem). z jaké částky se mi bude počítat peněžitá pomoc v mateřství? z polovičního úvazku?předchozí mateřské? nemocenské? pokud by to bylo z polovičního úvazku můj průměrný mesíční plat neděla ani 6 tisíc, jaká bude tedy moje ppm?děkuji

mateřská a poloviční úvazek

(Adéla Tihelková, 10. 9. 2010 12:59)

dobrý den, v roce 2007 jsem byla studentka pak jsem nastoupila na mateřskou v trvání 3 let, poslední rok jsem pracovala na půl uvazku v Mš. 10.7.2010 mi skončila mateřská na dceru a jsem na nemocenské až do dnes. od 23.9.2010 bych měla nastoupit na další mateřskou dovolenou (6 týdnů před porodem). z jaké částky se mi bude počítat peněžitá pomoc v mateřství? z polovičního úvazku?předchozí mateřské? nemocenské? pokud by to bylo z polovičního úvazku můj průměrný mesíční plat neděla ani 6 tisíc, jaká bude tedy moje ppm?děkuji

Poloviční pracovní úvazek

(Ivana, 8. 9. 2010 11:23)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Od loňského roku pracuji na poloviční úvazek. Ted mi šefka chce prodloužit zas pracovní dobu na 8 hodin/denně. Na mateřskou bych měla nastoupit koncem ledna 2011. A zajímalo by mě jak se mi vypočítá mateřská a jak by to bylo kdybych pracovala dál jen na poloviční úvazek.

boonboneek@seznam.cz

Vypláceni MD

(Martina, 7. 9. 2010 12:26)

Dobrý den,chci se zeptat do kolikátého dne má být MD,PPM nebo RP vyplácen na účet - PODLE ZÁKONA?
Slyšela jsem že by to mělo být vypláceno do 5 tého dne v měsící(měla by být již na účtech),ale nevím co je na tom pravdy.
jen mi přijde velmi divné,že kamarádky mají peníze kolem 3 - 4 dne v měsíci a já je mám až kolem 10?A to mám taky účet.Né že bych nějak spěchala na peníze,ale docela mne to zaráží a zajímá.Podle čeho se to vlastně dělá?

mardomtom@centrum.cz

Žádost o radu

(Lada, 3. 9. 2010 17:36)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, momentálně jsem na ÚP(3.měsíc) a plánujeme s manželem miminko. Chtěla jsem se zeptat, jak to potom bude s vyplácením mateřského příspěvku. Před nástupen na ÚP jsem byla 4roky zaměstnána,ale protože jsem byla zástup za mateřskou,tak jesm z práce musela odejít. Budu mít nárok pobírat mateřskou nebo až potom rodičovský příspěvěk? Děkuji pernikovymedvidek@email.cz

Osvč

(Míša, 2. 9. 2010 11:37)

Dobrý den, pracuji jako zaměstnanec a od června mám živnostenský list jako vedlejší činnost. S manželem plánujem miminko,na rok 2011.Budu nějak možné mít vyšší mateřskou, třeba že si doplatím nemocenské pojištění???

mnauzinka@seznam.cz

PPM

(Pavla, 25. 8. 2010 11:21)

Dobrý den,
dnse po otevření MF Dnes jsem zjistila,že bude od roku 2011 změna v nemocenském zákoníku,že již OSVČ si nebude moci připlácet,aby měl vyšší PPM,že to bude pro OSVČ stejně jako pro zaměstnance.
Chtěla bych se tedy zeptat,zda je možné si začít připlácet ještě v letošním roce,když plánuji otěhotnět v roce 2011 zda bude se brát PPM dle starého zakoníku 2010 co tedy platí nyní nebo se na to kdy si začnu připlácet nebude brá ohled a tedy tyto výhody nebudou.
Děkuji za odpověď

pavla-rubesova@post.cz

otazka

(Jarca, 20. 8. 2010 15:00)

Dobry den chtela bych se zeptat jsem v takove situaci jestli mam narok na rodicovsky prispevek nebo materskou kdyz jsem porodila a nechodila jsem na gynekologii nevedela jsem ze jsem v tom dekuji za odpoved

Osvč, příspěvky PPM a přivýdělek?

(Lenka, 14. 8. 2010 23:41)

Dobrý den,
mateřská je do půlroků dítěte a pak následuje PPM po dobu co si zvolíte? Jak je to s přivýdělekem při rodičovském příspěvku a při mateřském příspěvku,je tam nějaké omezení nebo zákaz přivýdělku? Připlácím si nemocenskou od4.2010, když otěhotním od ledna2011 mám právo na mateřskou i PPM?
Děkuji za odpověd
riplova.l@seznam.cz

PPM , PP, OSVČ

(Hana , 9. 8. 2010 21:34)

Přeji dobrý den,
chtěla jem vám požádát o radu ohledně mé situace - neboť jsem s informacemi neuspěla na OSSZ.
Jsem již deset let zaměstnaná na pracovní poměr, zároveň čtvrtým rokem podnikám a budu svobodná matka. Nevím zda je nutné pozastavit živnost, nebo mohu nadále podnikat na vedlejší pracovní poměr u téhož zaměstanvateli či u jiných,koli je výše PPM a zda mám ještě nárok na jiné sociální dávky. Můj čistý příjem je cca 21000,-Kč
Děkuji za váš čas a odpověď.

S přáním hezkého dne

Hanka

Výše příspěvku

(Jitka, 6. 8. 2010 11:22)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda fakt, že jsem na rizikovém těhotenství, tedy na neschopence a nepobírám plat, ale dávky v pracovní neschopnosti, ovlivní také výši mateřské při jejím výpočtu.

Děkuji, Jitka

Druhá mateřská a školka

(Martina, 5. 8. 2010 21:38)

Dobrý den,
nevím jestli se sem můj dotaz hodí, ale chtěla jsem se zeptat, zda-li má moje první dítě nárok na celodenní školku. Mám první mateřskou do října, ale jsem ve třetím měsíci těhotenství a chtěla bych dávat dceru od září do školky, ale nevím jestli to půjde, když budu opět na mateřské, děkuji.

adresa

(Pepa, 5. 8. 2010 21:20)

odpovědi mi prosím pošlete na Banča.P@seznam.cz děkuji Pepa

rodičovský příspěvek a zaměstnání

(Pepa, 5. 8. 2010 21:12)

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen? matka dítěte může nastoupit do zaměstnaní třeba i na 8 hodin denně a dítěti se nevěnovat? a proč je tedy vyplácen rod. přísp., když nepečuje o dítě, ale chodí do práce.můžete mi to, prosím vysvětlit? děkuji Pepa

Žádost o radu

(Alexa, 4. 8. 2010 23:48)

Dobrý večer, potřebovala bych poradit, jsem na 3-leté rodičovské dovolené se synem, která mi končí v září 2010, zjistila jsem , že jsem opět těhotná, ale práci nemám, předtím než jsem otěhotněla jsem byla vedena na ÚP, pak jsem nedostávala ze sociálky nic, až 6 týdnů před porodem peněžitou pomoc v mateřství, nevím, jestli mám po skončení rodičovského příspěvku, který mi končí v září jít opět na ÚP, nebo jestli mám nárok jít na nemocenskou, jelikož těhotenství mám rizikové, ale to asi nejde, nebo jo? Moc Vám děkuji za radu!!! ALEXA Můj mail: alexandragrafova@seznam.cz

druhá mateřská

(Markéta, 4. 8. 2010 22:29)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem na rodičovské dovolené na 3leté variantě od 7/2009. Měla jsem možnost vybrat si i 2letou variantu a mám smlouvu na dobu neurčitou.
Plánovali jsme hned druhé dítě, bez "mezinástupu" do práce, s tím, že bych i s druhým dítětem byla doma 3 roky. Nyní jsem však slyšela, že pokud jdu hned na druhou rodičovskou, nemohu si vybrat 3letou variantu, ale musím automaticky na 4roky. Je to pravda? Kdybych měla hned druhé dítě, měla bych nárok na peněžitou pomoc v mateřstvi?
Popř. jak dlouho bych musela odpracovat, abych mohla i s druhým dítětem na 3letou variantu rodičovské. Děkuji Pavelková greta@email.cz

Mateřská

(Petra, 3. 8. 2010 17:20)

Dobrý den chtěla bych se zeptat zdali budu dostávat nějakou mateřskou ikdyž jsem nepracovala a zrovna ukončila střední školu?

Dotaz

(Tereza , 29. 7. 2010 14:32)

Dobrý den chtěla bych se zeptat zdali mám nárok na nějakou mateřskou?když jsem ted ukončila střední školu!Děkuji


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »