Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

narok na peněžitou podporu

(anet, 24. 5. 2010 19:27)

Dobrý den, v řínu loňského roku jsem začala pracovat na VPČ a přispívala jsem jen 11% na soc. a zdravotní. Od března letošního roku jsem si našla práci na HPP, ale zjistila jsem že jsem těhotná, budu mít nárok na PPM? a kdy můžů zaměstnavateli oznámit, že jsem těhotná,aniž by mě mohl vyhodit? děkuji za odpověď. amorgana@seznam.cz

Druhy teh.

(Alena, 20. 5. 2010 19:00)

Dobrý den chtela bych se zeptat jak je to.Když dceři budou v listopadu 3roky a ja v září porodim druhe dite.Budu pobirat mateřskou nebo porad pobirat rodičovský příspěvek?Odpovědi prosim posilejte na email LanskaAlena@seznam.cz

rodičovská dovolená

(petra, 19. 5. 2010 19:38)

můj email je havuskap@centrum.cz

rodičovská dovolená

(petra, 19. 5. 2010 19:36)

Chtěla jsem se zeptat jestli budu mít možnost zůstat jenom 3 roky doma nebo nebudu mít na výběr když jsem otěhotněla jen co jsem nastoupila do práce po mateřské s prvním dítětem

mateřská

(Michaela, 18. 5. 2010 22:49)

Dobrý den chci se zeptat,kolik ponez bych dostávala když budu na mateřské dovolené s jedním dítetem,když pracuji třetím rokem ve zdravotnictvý a měsíční plat mám okolo 18000.a základ mám 14100.moc dekuji za odpoved.
m-i-s-i-c-k-a-01@centrum.cz

JSEM NEZAMĚSTNANA

(Renata, 17. 5. 2010 14:56)

Dobrý deN rádá bych se zeptala ,jsem nezaměstnána a ani nejse na Pracovním uřadě zda budu pobírat MD ,,A když si neplatí zdravotní pojišteni . Na jakem uřadě si mám zažadat abych pobírala MD.DEKUJI za výřízení RENATA

neschopenka v těhotenství

(Libuše, 17. 5. 2010 9:11)

Chtěla bych se zeptat.Dcera je v 18.týdnu těhotenství,byla vedena na Úřadu práce, kde jí vyplácely podporu,která jí skončila v dubnu.Nyní má vystavenou neschopenku a chtěla bych se tímto zeptat, zda jí bude vyplácena nemocenská a kým.Děkuji.

Z rodicovske do pracovni neschopnosti

(Monika , 13. 5. 2010 12:08)

muj e-mail je dudunuk@seznam.cz MOC DEKUJI ZA ODPOVEDI.

Z rodicovske do pracovni neschopnosti

(Monika, 13. 5. 2010 12:02)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli se mohu vrátit do práce...Momentálně jsem na rodicovské dovolené-2 leté. V srpnu mi bude končit a měla bych se vrátit do práce. Právě jsem ale na začátku druhého těhotenství a moje lékařka mi nabídla, že mi vystaví neschopenku (již první těhotenství jsem měla rizikové a rodila jsem o 2 a pul mesice drive). Mohu se vratit do zamestnani s tim, ze jsem v pracovni neschopnosti? Nebo ma zamestnavatel pravo mi zrusit pracovni pomer? (ten je na dobu neurcitou). A pokud by to šlo, kdo mi bude po porodu platit materskou? Opet muj zamestnavatel, nebo urad prace? Moc děkuji za odpovědi...

vrácení přídavků na děti

(Dagmar, 12. 5. 2010 16:08)

v září 2009 jsem si zažádala o přídavky na děti,žádost byla zamítnuta, za měsíc mi volala úřednice, že to popletli a přídavky začali vyplácet. Po půl roce se mi úřednice ozvala s tím, že musím přídavky zpětně všechny vrátit, protože se stala chyba a nemám na ně nárok.co mám dělat, musím peníze vrátit, i když to není moje vina?připadá mi, že si snad dělají legraci. děkuji za odpověď. dasa.klon@seznam.cz

Výdělek při rodičovské dovolené

(Martina, 11. 5. 2010 10:39)

Dcera je na rodičovské dovolené na 3 roky. Její dcerce je 19 měsíců a má možnost chodit do práce asi 3 krát do týdne, jenom když má pro malou hlídání. Kolik si můze měsíčně vydělat aby mohla dále čerpat rodičovskou dovolenou a pobírat rodičovský příspěvek? Práci bude mít asi do pololetí, možná do září. Děkuji za odpověď. Odpověď mi prosím pošlete na mail: cechova@da.centropen.cz

přivýdělek při rodičovské dovolené

(Radka, 11. 5. 2010 8:33)

není nijak omezen

Prosím o radu

(cechova@da.centropen.cz, 11. 5. 2010 8:23)

Dcera je na rodičovské dovolené na 3 roky, její dceři je 19 měsíců. Má možnost, když má hlídání pro malou chodit do práce, např. dvakrá nebo třikrát týdně. Kolik si prosím může měsíčně vydělat aby nepřišla o rodičovskou dovolenou? Je to nějak omezeno? Děkuji Vám za odpověď.Odpověď prosím posílejte na mail:
cechova@da.centropen.cz

Konec RP

(Veronika, 4. 5. 2010 14:16)

Dobrý den, chci se zeptat, zda mi o ukončení rodičovského příspěvku přijde od OSSZ nějaké vyjádření,abych se mohla jít zaregistrovat na ÚP nebo registraci na ÚP mám provést v den dovršení 3 let mého dítěte (v tento den mi končí rodičovský příspěvek). Odpověď mi prosím zašlete na email: verca_k@seznam.cz
Předem děkuji za odpověď Veronika

Paragraf

(Jana Sikorova, 4. 5. 2010 12:36)

CHci se zeptat kolik dnu mam narok na paragraf

Mateřská

(květa 01.12. 1987, 4. 5. 2010 11:45)

Dobrý den jsem na mateřské dovolené skončila mi pracovní smpouva a já nevím zda si mám ted platit zdravotní a sociální pojištění.Odpověd mi prosím pošlete na chudikovav@seznam.cz Předem děkuji za odpověd

rodičovský příspěvek atd.

(Jana, 26. 4. 2010 18:46)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem ve 27 týdnu těhotenství a ještě pořád nevím kdy a kde je potřeba vře zařídit. Jsem student, večerní formy studia, nemám nyni žádnou práci ani brigádu. Odpovědi mi prosím posílejte na mail jesecek@seznam.cz
Děkuji moc za každou radu

vedena na up

(vladka, 23. 4. 2010 17:21)

dobrý den,chtěla jsem se zeptat dcera nepracuje,je vedena na u.p ale nemá od nich žádné peníze protože od ukončení studia nanašla práci cca 2roky jak je to s mateřskou a rodičákem bude je dostávat?děkuji

dotaz

(Míša, 22. 4. 2010 15:57)

Dobry den,chtěla bych se zepat jak je to ohledne placení peněz když dělam ve zdravotnictví v nepřetržitém provozu a budu těhotná a půjdu na rizikové těhotenství ihned od začátku těhotenství.Děkuji Míša
e-mail:m-i-s-i-c-k-a-01@centrum.cz
predem dekuji za odpoved

Helo,

(Radka, 19. 4. 2010 16:12)

začnou Vám ho vyplácet ihned po ukončení mateřské. Tu dovolenou budete mít současně s ním, :-) souběh rodičovské a řádné dovolené je ok


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »