Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vyplácení mateřské v případě přivýdělku

(Miluška B., 5. 1. 2009 11:55)

Dobrý den, měla bych dotázek. V dubnu 2009 nastupuji na mateřskou a chtěla bych vědět, kdo mi bude mateřskou vyplácet, když jsem měla k zaměstnání ještě "meloušky" na smlouvy o provedení práce. Díky tomu přivýdělku jsem si pěkně zvedla průměr pro výpočet mateřské. Zaměstnavatel nám vyplácí nemocenskou sám (firma nad 25 zaměstn.). Ale jak by k tomu zaměstnavatel přišel, kdyby mi měl vyplácet více peněz i za "druhou" firmu? Předpokládám, že se výplata nebude půlit ještě mezi OSVČ... Díky!

Mateřská a porod v Německu

(Markéta P., 2. 1. 2009 17:42)

Dobrý den, prosím o radu. Jsem na mateřské s dvouletým synem. Mám českou národnost, rovněž trvalé bydliště i zaměstnání mám v České republice. Manžel je Němec a v současnosti bydlíme v Německu. Začátkem dubna čekáme druhé dítě. V Německu navštěvuji ženskou lékařku a také jsme rozhodli, že zde proběhne i porod. Na sociálním odboru mně sdělili, že, abych získala nárok na mateřskou, musím před porodem navštívit lékaře v Čechách. Je to problém, protože bych před porodem musela cestovat 10 hodin a vzhledem k tomu, v minulém těhotenství jsem měla potíže a zákaz cestování, znamenalo by to pro mě zdravotní riziko. Prosím, sdělte, jak mám postupovat. Stačil by autorizovaný překlad potvrzení německého lékaře opatřený apostilou? Děkuji za pomoc

Nemocenská a mateřská.

(Veronika, 2. 1. 2009 13:06)

Dobrý den. V listopadu loňského roku jsem nastoupila na rizikové, takže jsem v současné době na nemocenské. V červnu 2009 budu nastupovat na mateřskou. Podle toho, co jsem se nedávno dozvěděla bych měla mít mateřskou měsíčně dle mého hrubého příjmu 12000 Kč zhruba ve výši 8000 Kč měsíčně. Nejsem si ovšem jistá, jestli nemá na tento výpočet vliv, že v současné době pobírám nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství.

Výše mateřské

(Evelína, 2. 1. 2009 11:10)

Dobrý den, mám dvouapůl letého syna a pobírám rodičovský příspěvek. V lednu 2009 nastupuji na mateřskou dovolenou. Stále jsem zaměstnaná, hrubá mzda před prvním otěhotněním byla 15 000. Prosím poraďte, jaká bude výše mé 2.mateřské? Bude počítána z nynějšího rodičovského příspěvku nebo z předcházející hrubé mzdy. Děkuji, gallovae@seznam.cz

otázka

(iveta, 1. 1. 2009 10:49)

dobrý den mám otázku v květnu 2008 se mi narodil chlapeček vše bylo v pořádku ale přítel přišel o práci a mě se pracovní nabídka naskytla může partner jít místo mě na mateřskou a ude se ho týkat výpočet nové mateřské od roku 2009 děkuji Snajdka@seznam.cz

mám nárok..

(Petra, 29. 12. 2008 20:49)

zapomněla jsem uvést na sebe spojení..budu se těšit zda mmi někdo dá nějaké info..mooooc díky předem.Můj email je xena.30@seznam.cz

mám nárok..

(Petra, 29. 12. 2008 20:47)

jsem bývalá OSVČ..mám přerušenou živnost,nejsem zaměstnaná a nejsem ani vedená na úřadě práce...jsem doma..čekám miminko..jaký mám nárok na mateřskou dovolenou??kolik bude činit??prosím o radu,nikde to nemohu vyčíst..předem děkuji za odpověd

Zmeny v rozpoctu

(Anna Skopová, 28. 12. 2008 16:35)

Chtela jsem se zeptat jak to bude s nami kteri mame materskou jen na dva roky!Ja jsem samozivitelka,mam vlastni byt a vzala jsem si na nej hypoteku,a do finale mi sebrali pridavek na dite,a socialni prispek!!jak to bude tedy s nami??

rada

(Petra Kaniová, 28. 12. 2008 11:30)

Mám rizikové těhotenství a nemohu chodit do práce,poradte mi prosím,jestli dostanu nějaké dávky sociální podpory,i když jsem před otěhotněním byla v domácnosti.Prosím o radu.Děkuji!Můj e-mail je:baksi5@centrum.cz

Poraď te

(Lenka, 26. 12. 2008 15:04)

Jsem v práci od září,a čekáme miminko,a nevím na koho se obrátit,v práci musím dát dvouměsíční výpověd,a nevím jestli budu dostávat mateřskou.Prosím poraď te co mám dělat.Děkuji předem.Můj email je lenka.165@seznam.cz.Moc děkuji.

poradte

(marie, 25. 12. 2008 18:35)

prosim muzete mi nekdo poradit jak je to s materskou v anglii mam na ni narok? a co vse k tomu potrebuji. dekuji

KUKAJ - AHA

(Jura Walachaj, 22. 12. 2008 16:56)

80% lidí ktěří mají měsíční příjem 30 000 - 80 000 a více jsou placeni z našich daní a oni si udělají měcíční příjem v mateřské 28 000 - JE TO NORMÁLNÍ ?

nárok na příspěvky

(Veronika, 22. 12. 2008 9:57)

dobrý den, chtěla jsem porpsoit o radu ohledně pobírání nemocenské. Studuji vysokou školu a jsem zaměstnaná od září na poloviční úvazek. Před tím jsem měla tři měsíce smlouvu na dohodu. Mám teď v těhotenství nárok pobírat nějaké dávky když pracuji tak krátkou dobu? Kdybych nastupovala v červnu na rodičkovskou dovolenou(to budu promovat, ale pracovat jen do dubna, porod přelom července a srpna),jaká by byla její výše?

prosím poraďte

(Andrea, 21. 12. 2008 23:15)

Dobrý den,prosím o radu.Mám syna,kterému byly v listopadu 3 roky.Nárok na mateřskou mám 4 roky.Ale našla jsem si práci a nastupuji od ledna.Chci,ale nadále pobírat i tu mateřskou.Jaké podmínky musím splňovat?Může syn chodit do školky na 4h denně?A ještě kdo za mě bude platit zdravotní a socialní pojištění?Zaměstnavatel nebo dále sociálka.A musím to sociálce nahlásit,že nastupuji do práce a zaměstnavateli zase,že budu pobírat dále ještě rok mateřskou?Děkuji za odpověď.

OSVČ, prosba o radu

(Ilona, 20. 12. 2008 20:31)

Dobry den, jsem OSVČ, platim si zakladni socialni a zdravotni. Kdybych měla ditě, z čeho se počítá mateřská a mám na ni nárok, když si nedoplácím nic k zdravotnímu poj.? A na ten RP má nárok každý? Je to nějaká částka, kterou pobírám měsíčně?

výpočet

(lucie, 20. 12. 2008 12:30)

jsem samoživitelka mám 3 děti 10l,8l,12m.jaká bude výše příspěvku od 1.1.2009.předtím na up

prosim poradit

(nikola, 19. 12. 2008 20:29)

pres rok neplatim zdravotni a socialni budu myt narok na nake penize kdyz pujdu na materskou dovolenou

mateřská a rodičák

(Vlasta, 18. 12. 2008 14:14)

dobrý den ,chtěla jsem se zeptat v listopadu byly synovy 2 roky.Nyní by jsme chtěli ještě 2 dítě.V prvním těhotenství jsem byly na ryzikovém a jistě budu i při dalším,když se nám to povede.....
budu pobírat stále jen rodočovský příspěvek 7.580,nebo budu dostávat i k rodičáku za rizikové nemocenskou?????předem děkuji za odpověd Vlasti

prosim poradte

(Jana, 16. 12. 2008 7:00)

Dobry den....Chtěla bych se zeptat:slyšela jsem, že od 1.1.2009 jse zmenil zakon....a to,že slovenky pracujici v česke republice nemaji pravo na porodne a ani na mateřskou dovolenou.....Prosim Vas co je na tom pravda??????? Jsem slovenka na přechodnom pobyte,pracuji tady jeden rok a mam smlouvu na dobu neurčitu...Děkuji

prosím moc o pomoc

(adélka, 15. 12. 2008 15:32)

Dobrý den jsem OSVC poslední ctyri mesice jsem si neplatila zdravotní ani sociální,predtim dva roky ano,bohuzel me vyhodily z pracovního uradu chci se tedy zeptat jestli budu do 6 tydnu neco pobírat. Zatím pracuju ale chystám se od tretího mesice zustat doma.Bude pro me lepsi doplatit poslední tri mesice hned nebo uz je to ted jedno a stejne nic nedostanu?Hlasit zpatky na pracovní úřad se muzu az za tri mesice(5mesici tehotenstvi)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104

následující »