Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

riziké těhotenství

(Klára, 24. 1. 2010 17:43)

Dobrý den chtěla bych vědet když půjdu na rizikové těhotenství jestli je to stejné jako neschopenka a kdo ji v roce 2010 vyplácí.
Děkuji za odpověď

Příspěvek na "chůvu"?

(Katka Štěpánová, 24. 1. 2010 9:09)

Dobrý den,mým dvojčatům budou v listopadu 2010 3 roky.Já mám ale jako OSVČ přidělené pobírání rod.přísp. na 4 roky.Chci je dát od tří let do školky a jít na půl dne do práce. Pokud mi je nepřijmou a já si najdu hlídání na věk dětí od tří do čtyř let a půjdu pracovat,mohu žádat nějaký příspěvek na poplacení toho hlídání? Děkuji za odpověď.email: katkapavel@email.cz

Mateřská a péče o osobu blízkou

(Kateřina Dlabačová, 24. 1. 2010 2:06)

Dobrý večer, mám dvě dcery 8 a 2 roky, než se mi narodila druhá dcera pečovala jsem o své prarodiče, ale díky změně legislativy jsem měla nárok na mateřskou tedy rodičovský příspěvek 7600 Kč jen do 21. měsíců a nyní mám jen 3800 Kč do 4 let. ale jsem samoživitelka a příjem mi nestačí. Chtěla bych se znovu starat o prarodiče, ale nevím zda se příspěvek na péči od nich počítá do mých příjmů, které musím prokazovat na sociálce tedy jako doklad o příjmech za minulé čtvrtletí či rok. Moc děkuji Katka-a-Kaja.D@seznam.cz

Mateřská

(Šárka, 22. 1. 2010 20:23)

dobrý den, chtěla bych se zeptat : nyní jsem na rodičovské dovolené od února nastupuji na mateřskou dovolenou za loňský rok jsem pobírala rodičovský příspěvek + v lednu 09 proplacení dovolené (14000,-hrubého) v prosinci 09 odstupné (135000,-hrubého) z jaké částky bude počítaná nová mateřská (započítává se i dostupné). Děkuji za odpověď

mateřská

(Monika, 22. 1. 2010 20:04)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat. Pokud bych měla rodič. dovolenou na 3 roky a chtěla bych navázat mateř. dovolenou a náhodou se nepovedlo porodit nebo nastoupit na mateřskou v daném termínu. Tak jestli za mě bude stát platit soc. a zdr. pojištění,po tu dobu než nastoupim na mateř. dovolenou? A ještě jestli bych dostala nějaké peníze od pracáku? Jsem nezaměstnaná. Předem děkuji za odpověď. Monastuch@seznam.cz

mateřká

(Klára, 22. 1. 2010 19:43)

Dobrý den v 17prosince mě vyhodili z práce a měla sem příjem 14888kč.hrubího,a tet jsem přes měsíc na uřadě práce a mezidím v lednu sem otěhotnila tak bych chtěla
vědět kolik zhruba budu brát mateřkou předem vám Děkuji za odpověd.Vinklarova.Klara@seznam.cz

Přivýdelek při Rodičovské dovolené

(Jana, 22. 1. 2010 10:57)

Dobrý den,potřebovala bych radu:Musí se přivýdelek při rodičovské danit a kdo v době přivýdelku platí sociální a zdravotní pojištení?Sociálka nebo zaměstnavatel?Musí se někde dokládat,kdo v době přivýdelku pečuje o dítě?Kontroluje to někdo?

Mateřská dovolená

(marie liasosová, 21. 1. 2010 18:25)

Dobrý den
Chtěla bych se zeptat mam syna jsem s ním do 30.7.10 na rodičovské dovolené jsem těhotná a termín mam předběžně na začatku září 2010. Jsem zaměstnaná, a podle vypočtu asi do práce ani nepujdu, ale změnil se zaměstnavatel a u toho stavajícího jsem vůběc nepracovala. Chtěla bych se zeptlat jestli budu mít nárok na mateřskou a jestli si můžu vybrat 3 letou variantu Děkuji lias@seznam.cz

konec rodičovské dov.

(Jaroslava Antošová, 21. 1. 2010 11:16)

Dobrý den,
v březnu 2010 budou mé dceři 3 roky a já končím rod.dovolenou.Nyní jsem,ale opět těhotná,termín mám v srpnu.Chci se zeptat, jestli mě může můj zaměstnavatel vyhodit z důvodu,že pro mě v mém stavu nemá práci a já pak musela na ÚP, jak by to bylo s PPM a mateřskou dov.?A kdybych byla na riz.těhot.kdo by za mě platil nemocenskou?Děkuji za odpověď na antosova.jaroslava@seznam.cz

Nástup do práce

(Petra Chlubnová, 19. 1. 2010 22:20)

Dobrý večer,

v březnu roku 2011 budou mému synovi 3roky.Přihlášku do MŠ si mohu podat nejdříve za rok a odevzdat nejpozději v dubnu r.2011 s tím, že MŠ mi podá vyjádření v květnu r.2011.Pravděpodobné přijetí syna do MŠ bude v září roku 2011.Mám zvolenou klasickou variantu pobírání rodičovského příspěvku, tzn.3roky.Pokud umístí a vezmou syna v září do MŠ a já nebudu mít hlídání, nebudu moci nastoupit do práce již v dubnu,kdy mu budou 3roky.Chci se optat, zda mám možnost čerpat nějaký finanční nárok od dubna do září.Předem děkuji.Email:peta.cerna@tiscali.cz

Mateřská dovolená

(Klára Grossová, 19. 1. 2010 20:04)

Dobrý večer jen jsem se chtěla zeptatjestli mám nárok 3 roky mateřské.Bavila jsem se z kamoškou a ta mi řekla ,že automaticky dostala mateřskou na 4 roky,prčotože hned jak vyšla ze školy otěhotnila a vubec nepracovala je možný ,že ji automaticky dají mateřskou na 4 roky.Děkuji předem za odpověd.Prosím napište na GrossovaKlara@seznam.cz děkuji

Nárok na mateřskou

(Markéta, 19. 1. 2010 19:40)

Dobry den,chtela jsem se zeptat jestli mam narok na materskou pokavad jsem byla zamestnana od 11.11.2009-4.1.2010 a predtim jsem studovala ale nedokoncila studia.A ted jsem na uradu prace dekuji.A jeste kolik by materska cinila.Napiste na macycek15@seznam.cz

prispevky

(Iveta, 18. 1. 2010 23:16)

Dobry den, mymu synovi je 10 mesicu pobiram materskou 7600kc a jsem samozivitelkou.Otec neni uveden v rodnym liste tak jsem se chtela zeptat jestli mam narok na nejaky prispevky na dite popripade na jaky a kolik by cinili.Predem dekuji

Nárok na mateřskou

(Zuzana L. , 18. 1. 2010 18:50)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda-li budu mít nárok na mateřskou dovolenou. Když jsem byla v zaměstnání od 8.Září 2008 a na nemocenskou jsem šla 26.6.2009 na nemocenskou a nemocenská mi byla ukončena 12.12.2009 ikdyž mám předběžný termín porodu 17.2.2010 poněvadž mi sociálka ukončila nemocenskou toho 12.12. kvůli podpůrčí době 180 dnů a pracovní smlouva na dobu určitou mi byla ukončena 31.12.2009.Děkuji Vám za odpověď pište prosím na Liszuzana@seznam.cz

mateřská dovolená

(markéta Samková, 18. 1. 2010 13:34)

dobrý den chtěla sem se zeptat kolik budu pobírat na mateřské a rodičovské dovolené, když sem po studiu nebyla nikde zaměstnaná jen sem byla nahlášená na úřadě práce. děkuji za odpověď pište na sammar@seznam.cz

mateřká

(Klára, 17. 1. 2010 17:47)

Dobrý den chtěla sem se zeptat jak to je když jsem měsíc na uřadě práce a tet jsem otěhotněla jak to bude stou mateřkou předem děkuji za odpověd

Rodicovska dovolena

(Romana, 17. 1. 2010 15:36)

Zapomela jsem dat email.adresu :)Romca281@azet.sk

Rodicovska dovolena

(Romana, 17. 1. 2010 15:32)

Dobry den..chtela bych se zeptat nebo jestli mi nekdo muze poradit..Jsem zamestnana.pracov.smlouva na neurcito,materska a ted uz jsem na rodicovske dovolene od 7.1.2010..privydelek popri RD je neomezeny..Ted by me ale zajimalo muzu-li jit na zivnost do Rakouska jako pecovatelka..O dite mam postarane,nenastevuje jestle ani skolku..Dekuji moc za odpovede s pozdravem Romana

Nárok na PPM a RP

(Štěpánka Sujová, 16. 1. 2010 20:01)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jsem na RD na 2roky a jsem opět těhotná,před první jsem byla v pracovní neschopnosti.Budu mít nárok na PPM a zda si budu moci opěz vybrat tu rychlejší variantu RD? Předtím jsem měla denní základ 486Kč,tedy více jak 380Kč,jak to bude nyní?Děkuji za odpověď.stepikopi@seznam.cz

Přerušení studia

(Nikola, 12. 1. 2010 14:41)

Dobrý den, chci se zeptat, jestli mam po přerušení studia SŠ nárok na PPM nebo RP. Taky mě zajímá, zda-li se musím jít registrovat na úřad práce, jsem pár týdnů před termínem a právě jsem podala žádost o přerušení studia. Děkuji za rychlou odpověď. 2N.ikola@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »