Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

prechod z rodicaku na materskou

(daja, 12. 4. 2011 19:20)

dobry den,chtela bych se optat jak to je jsem na rodicaku se synem 3roky synovi budou v cervenci a termin porodu z druhym synem mam na cerven budu mit moznost si vybrat jestli tri roky nebo hned dostanu tu ctyrletou variantu dekuji za odpoved na emajlik dara.rolinsova@seznam.cz

přechod z rodičáku opět na mateřskou

(Lenka, 14. 12. 2010 8:16)

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Čekáme druhé dítě, až se narodí první dcery bude 2,5 roku, takže budu přecházet z rodičáku na mateřskou. Z čeho se mi ta mateřská bude vypočítávat?? Z rodičáku, nebo z příjmu co jsem měla než jsem šla na mateřskou s prvním dítětem?? A jak to je, abych nemusela jít na 4 roky automaticky, chci na 3roky jako s první dcerou ale nevím jak se to dá udělat. Prosím o odpověď, moc děkuji Lenka

lena.hruskova@seznam.cz

Re: přechod z rodičáku opět na mateřskou

(Leona, 31. 1. 2011 9:02)

Toto mě také velice zajímá...už máte nějakou odpověď?Nikde to nemohu dohledat

Re: přechod z rodičáku opět na mateřskou

(Šárka, 31. 1. 2011 16:37)

Dobrý den, můžu nabídnout jen vlastní zkušenost: Z rodičáku na mateřskou jsem přecházela když prvnímu dítěti byly necelé 3 roky. Mateřská se mi vypočítávala z příjmu od zaměstnavatele (protože mateřskou opět vyplácí zaměstnavatel).

Re: Re: přechod z rodičáku opět na mateřskou

(Renata, 6. 3. 2011 21:24)

Ahoj, tak to i bude. Mateřská, která se nastoupí do 3 let věku prvního dítěte se samozřejmě vypočítává z výdělku před mateřskou, tedy ze stejného základu. A není důvod pro 4 letou variantu, pokud ji tedy sama nezvolíte. Především nesmíte během mateřské ztratit zaměstnání, to byste ty 4 roky měla povinné.

Re: přechod z rodičáku opět na mateřskou

(ZUZANA, 26. 3. 2011 23:31)

Lenko, pokud jste pracovala před první těhul., tak se Vám PPM od zaměstanavatele, ale pokud zaměstanavatele nemáte, jdete automaticky na rodičák a se 4letou variantou. pokud budete pobírat PPM, tak nahlašujete délku mateřské do konce 9měs. měsíce,..., ale raději běžte pro jistotu na úřad dříve a budete mít vše zařízeno

materska a exekuce

(jitka, 23. 3. 2011 13:18)

Dobry den od 7.brezna jsem nastoupila na materskou prvni davka mi tedy bude vyplacena kdy??A kdyz mam narizenou exekuci kolik mi muzou vzit z materske a musi mi nejakou castku nechat dekuji

materska a exekuce

(jitka, 23. 3. 2011 13:17)

Dobry den od 7.brezna jsem nastoupila na materskou prvni davka mi tedy bude vyplacena kdy??A kdyz mam narizenou exekuci kolik mi muzou vzit z materske a musi mi nejakou castku nechat dekuji

Mateřská dovolená

(Ivana, 2. 3. 2011 5:36)

Dobrý den.Chtěla bych poprosit o radu.Během těhotenství mi byl přerušen pracovní poměr a byla jsem na nemocenské.Teď už mi to doktor ukončil a měla bych být na mateřské.Ale nemám na ní prý nárok.V posledním zaměstnání jsem byla zaměstnána pouze pár dnů,ale s předchozího splňuji nemocenské pojištění těch 270dní.Mám tedy na mateřskou nárok?Popř. jak mám jednat dál.Děkuju

Re: Mateřská dovolená

(Ivana, 2. 3. 2011 6:00)

Odpovědi prosím na IvanaMadejova@email.cz

Prosím o radu

(Květa, 28. 2. 2011 18:29)

Dobrý den chtěla bych se zeptat jsem 10 let v invalidním důchodu a letos čekám miminko,jak je to můžu žádat o rodičovský příspěvek,čekám druhé dítě,nebo nemám žádat a pokračovat v invalidce.Předem Vám děkuji za informaci na email kveta2303@seznam.cz

Rodičovská dovolená

(Marcela, 26. 2. 2011 9:36)

Dobrý den, jsem v 3 měsíci těhotenství, jsem rok na ÚP a jak už vím, mám nárok jen na 4letou variantu, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho musí přítel (otec dítěte) pracovat, aby mohl převést mateřskou na sebe, jen na pár dní a pak to přepíše zpátky na mě, abych měla 3letou variantu??Moc díky za info

nárok na druhé dítě

(Marie, 23. 2. 2011 19:18)

Nepracovala jsem,beru rodičák ve 3leté variantě.Teď jsem zjistila že čekáme druhé dítě.Mateřská na první dítě mi končí v březnu 2012 a druhé dítě porodím v říjnu 2011.Chtěla bych se zeptat jestli mám na něco nárok?

Výše mateřské

(Sylva, 22. 2. 2011 9:14)

K 30.10.2010 jsem ukončila pracovní poměr a jsem vedená na Úřadu práce. Jsem svobodná a lednu jsem otěhotněla. Žiji u přítele. Jak se mi bude vypočítávat výše mateřského příspěvku a po skončení mateřské dovolené výše PPM?

Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské

(Marcela Dibďáková, 2. 1. 2011 21:14)

Dobrý den,
narozením dcery červen 2008 jsem si zažádala o rodičovskou dovolenou po dobu 3 let. Ta trvá do června 2011, během této doby mi byla ukončena smlouva u zaměstnavatele. V březnu 2011 čekáme druhé miminko. Chtěla jsem se zeptat, jestli po dobu prvního půl roku budu pobírat mateřskou,popř. jak mi bude vypočítána, nebo budu pokračovat v rodičovské. Děkuji za vaši odpověď hezký den Marcela

Re: Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské

(Jitka , 15. 2. 2011 13:03)

Podle mého názoru budete brát mateřskou jako u prvního dítěte (ve stejné výši), i když to ukončení smlouvy u původního zaměstnavatele mě trochu mate. Já jsem v situaci, kdy dceři bude 1,5 a nastupuji znovu na mateřskou, v práci na personálce jsem byla ujištěna, že u dalšího dítěte narozeného do 4 let od předchozího bude mateřská tak, jak je to pro matku výhodnější - tj. ve většině případů podle předchozí mateřské, tj.platu ještě před mateřskou (a ne počítaná třeba z rodičovské nebo z nějakých polovičních úvazků). Na to spoléhám, i si to budu tak hlídat, příp. bych se asi ozývala na ČSSZ, pokud by se mi zdálo, že mi počítají mateřskou nižší:-).

rodičák

(Petra, 2. 2. 2011 15:31)

Dobrý den, nevím jestli někomu pomůžu, ale napíši svou zkušenost. U prvního dítěte jsem si dala volbu na 2 roky. Když měla malá rok a cca7 měsíců, zjistili sme že čekáme druhé mimčo. Malá oslavila dva roky a já se musela jít zaregistrovat na úřad práce bez ohledu na to že jsem těhotná. Takže mne asi 3 měsíce platil úřad práce. Po druhém porodu mi dali 4 roky což mi vyhovovalo, jenže malému to strouhli na 3800,-kč už od 9 měsíce- je od nového roku změna, to jsem netušila tak nám paní na sociálce poradila že jde udělat dodatečná změna na 3 roky, ale s tou podmínkou že si mateřskou na 1 den na sebe vyřídí manžel, otec dítěte...,ale musí se to stihnout vyřídit do konce února! a aby se to stihlo především do 1 roku dítěte.Dnes nám došlo vyrozumění že mu to schválili, takže tam musíme znovu, a zase to celé přepsat na mne. No jsou to strašné zmatky, lítání, ale oplatí se to.Tak pevné nervy.

Rodičovská apřechod z ní na mateřskou s mezerou cca 2 týdny.

(Petra, 31. 1. 2011 17:47)

Dobrý den ,můžete mi prosím poradit? Rodičovská mi končí 2.4 2011 a čekáme druhé díte 31.5.2011.Při 8 týdnech mateřské mi chybí 2 dny v kterých bych měla nastoupit do práce.Jak se to řeší? nástupem do práce? A mohu pak i žádat o 3 letou variantu rodičovské jako jsem pobírala? Díky za odpověd a radu na zoubekpet@seznam.cz

Druhé dítě a mateřská/rodičovská

(Leona, 31. 1. 2011 8:42)

Dobrý den,rádi bychom do věku 3let mojí dcery stihly druhé dítě,zajímá mě jak to bude dál s pobíráním rodičovské,někdo mi tvrdil,že u druhého dítěte,mi dají rovnou bez výběru 4letou variantu čerpání i když teď mám 3letou a druhou bych též ráda 3letou...jak to tedy je?Děkuji

ŠKOLKA

(RADKA, 12. 11. 2010 11:42)

DOBRÝ DEN,28.10.2010 SE MI NARODILA DCERA,DRUHÉ DÍTĚ MÁ 6 LET A CHODÍ DO ŠKOLKY NA CELÝ DEN.SPOUSTU LIDÍ MĚ TVRDÍ,ŽE NEMŮŽE NA CELÝ DEN CHODIT.JE PŘEDŠKOLÁK A NEVÍM SI TEDA RADY DĚKUJI
JSEM NA MATEŘ.OD 11.9.2010


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »