Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

zahraničí

(Radka, 25. 5. 2009 9:44)

Jitko, kopíruji vám sem odpověď Mgr. Jozef Tutka

Dobrý deň, rád využijem moje právnické vzdelanie a pokúsim sa odpovedať na niektoré v diskusii uvedené otázky:
- pre Jitku: podla zakona č. 117/95 Sb., a ustanovenia paragrafu 3 odst. 1 písmeno b, máte nárok na porodné v prípade ak ste na území Českej republiky hlásená k trvalému pobytu. Iné podmienky zákon nestanovuje.
Nárok na mateřskou vám nevzniká určitě, pokud jde o nárok na rodičovský příspěvek nejsem si jistá, radila bych zaslat dotaz na příslušnou OSSZ.


zahranici

(Jitka, 25. 5. 2009 0:45)

Dobry den,
Chtela jsem se informovat zda mam vubec narok a pokud ano jaky prispevek pro dite. Ziji 7 let v USA, jsem Ceska a mam 7 mesicni dceru narozenou tady ve US. Nemocenskou a socialni jsem zruzila 5 let zpatky protoze si ji platim tady. Trvale bydliste mam v Cesku. Vzhledem k tomu ze ma dcera ma zatim americke obcanstvi a zatim stale vyrizuji Ceske statni obcanstvi,rada bych se informovala zda mam vubec nejaky narok na nejakou podporu, vzhledem k tomu ze tady zadne prispevky na dite nejsou ci materka dovolena, ci porodne.. Vim ze tento dotaz uz se tu objevil nekolikrat,, cetla jsem kazdy prispevek ale odpoved jsem nenasla.. Byla vam moc vdecna za vasi radu.. Dekuji Jitka Jahn

opravdu to tak je?mám jiné zkušenosti

(Pěknýdárek.cz, 23. 5. 2009 11:31)

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou????

Jelikož jsem před mateřskou pracovala jako OSVČ a nástup 6 týdnů před mateřskou mi vyšel přesně na 180 dnů, tak jsem byla ráda, že mi mateřskou dají. Paní na sociálce mi řekla, že nárok mám a když si ještě doplatím poslední měsíce více peněz budu mít vyšší mateřskou. Bohužel všechno bylo nakonec naopak! Když jsem už ležela v porodnici po těžkém porodu, tak na druhý den volali ze sociálky, že se spletli a žádných 180 dnů v zákoně není a nárok mi nevzniká. Tohle manžela roštílilo a nenechal to tak a napsal stížnost řediteli sociálky, kde si nás jenom přehazovali. Ten naknec uznal, že úřednice udělali chybu, když nám řekli před 4 měsíci, že nárok máme. Nakonec se nám omluvili a dostala jsem i mateřskou:)
Takže opravdu nevím, zda těch 180 dnů platí pro OSVČ jak tady píšete. Omluvám se za dlouhý příspěvek.

Jitko,

(Radka, 20. 5. 2009 11:52)

pokud jste stále v zaměstnaneckém poměru s nemocnicí, tak vám i u druhého dítěte vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Její výše se bude odvýjet od vašich příjmů před nástupem na první mateřskou, přičemž neschopenka se do rozhodného období nezapočátává.

dotaz

(jitka vanickova, 20. 5. 2009 11:33)

Dobry den, chtela bych se zeptat, jsem na materske dovolene, po celou dobu tehotenstvi jsem byla na nemocenske z duvodu, ze jsem pracovala v nemocnici, maleho jsem porodila 27.1.2OO7, nyni cekam druhe, mam narok na materskou dovolenou, kdo ji vyplacia zda mi nyni v dobe materske dovolene plati nemocenskou, pochopila jsem, ze pokud si neplatim nemocenskou nemam narok na materskou, ale rovnou na rodicovskou a to jeste po urcitem roce zkracenou. Nyni jsem jeste v pracovnim pomeru s nemocnici.Diky za odpoved s pozdravem Jitka Vanickova

mateřská - 2.dítě

(Lenka, 18. 5. 2009 21:39)

Dobrý den, prosíme o radu. Příští rok budou našemu synovy 3 roky. Měla bych po této době nastoupit do práce, ale chceme další dítě a nevíme jak si miminko "naplánovat" abych nemusela mezi tím nastoupit do práce a plynule navázala na současnou rodičovskou dovolenou. Předpokládám, že budu jako s prvním dítětem na prac. neschopnosti. Rádi bychom toho také "využili" i v druhém případě. Budu mít po té nárok standartně na mateřskou dovolenou stejně jako s prvním dítětem? A z jakých peněz se mi bude nejprve nemocenská a po té mateřská počítat? Bude to z peněz, z kterých bylo počítáno při prvním dítěti? Děkuji za radu. hanulaH2O@seznam.cz

Mateřská

(Barbora, 18. 5. 2009 16:29)

Ahoj chtěla jsem se zeptat jsem od 1.5.09.Na MD a já nevím kde si to mám viřídit poradíte mi??jsem z Chomutova děkuju.

nemocenská

(Silva Pšenicová, 15. 5. 2009 14:08)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat.3. června mi končí mateřská dovolená s prvním synem a měla bych nastoupit do zaměstnání, jenže jsem opět těhotná a tak se chci zeptat jda je možné od toho 3. června nastoupit na nemocenskou, jelikož je práce nevhodná pro těhotnou nebo budu muset nastoupit? Děkuji za odpověď. psenicova.s@seznam.cz

materska

(zdena hajkova, 12. 5. 2009 15:41)

dobry den chtela bych se zeptat jsem v 8mesici a mam si prece vybehat materskou ale ja cekam az mi doktor gynekolog da papir nejakej ten mi to urci kdy si to mam vyridit nebo jak to mam udelat kdyztak mi dejte vedet tady K.Balogova@seznam.cz budu cekat a co se ktomu potrebuje

Mateřská

(Petr, 10. 5. 2009 17:55)

Zaměstnavatel PPM platit nebude. Od nového roku PPM platí "sociálka" s tím, že od zaměstnavatele musíte donést podklady o příjmech a z těch vám vypočítají PPM. Teda aspoň tak to bylo v mém případě. I když jsem mateřskou vyřizoval od konce prosince 08 (začal jsem se vyptávat a zasílat první doklady), abych ji nakonec vyřídil někdy v březnu po mnoha problémech, neskutečných průtazích a šokujících informacích pracovnic úřadu práce, sociálky i zaměstnavatele. Nakonec jsem se dozvěděl, že jsem zřejmě 1. případ chlapa, který žádá o mateřskou a že patrně díky tomu, že jsem psal všude možně se to nakonec podařilo vyřídit....

ppm

(Pavla, 10. 5. 2009 14:05)

Dobrý den
Chtěla bych se zeptat zda mi poradíte zda mi bude můj zaměstnavatel platit toho půl roku ppm.
Jsem zaměstnaná od 19,08,2008 a na mateřskou jsem nastoupila 04,05,2009.
tak mi prosím poraďte jak to .
Velice moc děkuji ..

MATEŘSKÁ

(DRAHUŠKA, 8. 5. 2009 22:04)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat:jsem těhotná budu nastupovat na rodičovskou dovolenou ale zaměstnavatel semnou ukončil pracovní pomněr tak mě zajímá kdo mě bude platit ten pul rok než nastoupím na mateřskou děkuju předem za odpověďPPM a rizikové

(Zdena , 6. 5. 2009 22:01)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat:vrátila jsem se do práce po 4letech na rodičovské dovolené (mám na dobu neurčitou)pracuji od ledna a jsem znovu těhotná (termín porodu koncem září) a během května se chystám na rizikové těhotenství-mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?A kdy mám nastoupit na rizikové-mohu během měsíce nebo je to třeba výhodnější až od prvního dalšího měsíce-zkrátka ten měsíc ukončit?Nebo nastoupit např. v pátek,protože první 3dny se neplatí vůbec a tak aby tam spadla sobota a neděle?Odpověd prosím na Zdenahajkov@seznam.cz Děkuji předem za odpověď

K.Balogova@seznam.cz

(zdenka hajkova, 6. 5. 2009 14:47)

dobry den chtela bych se zeptat zda se materska vyrizuje pred porodem nebo po porodu ja mam termin 3.7.09 a mam cekat na nejakej papir od gynekologa dekuji budu cekat na odpoved tam mate email

Mateřská

(Růžena Stará, 6. 5. 2009 13:56)

Dobrý den,
2.9.2008 jsem podala výpověď v práci a 12.9.2008 jsem zjistila,že jsem těhotná týká se mě ochranná lhůta zaměstnavatele? Jak se tedy bude u mne vypočítávat mateřská?Děkuji za odpověď. Můj kontakt sokratinka.m@seznam.cz

druhé dítě

(martas, 6. 5. 2009 10:26)

Dobrý den,rád bych se zeptal jak řešit tuto situaci úřady asi sami nevědí jak to vyřešit přehazují si nás jako horký brambor. Manželka je na RD máme syna kterému v květnu budou 4roky,plánujeme druhé dítě a manželka je ve 12týdnu.Při nástupu na mateřskou u syna pobírala PPM, protože byla zaměstnaná normálně měla neschopenku a pak šla na mateřskou.Problém je v tom že bývalý zaměstnavatel je nyní nezvěstný firma pro kterou pracovala už asi neexistuje pracovní poměr ale neukončila(nebo nevíme kdy tento poměr zaniká když je firma asi zrušená a majitel bůh ví kde,jestli zajít na ÚP nebo kde zjistit zda manželka je stále v pracovním procesu či nikoli a kdo jí dá výpověď),úřady chtějí po manželce nějaké výpisy ohledně peněz,samozřejmě ty nemá i když jsme vysvětlovali že je majitel nezvěstný tím pádem ho nemůžeme nijak kontaktovat, sami na úřadu nevědeli co dělat proto se obracíme na Vás zda by jste nám neporadili co dělat, nebo kdo by nám mohl pomoc(finanční poradce atd.. a řekl co vyřídit,naco má manželka nárok na co ne, zda bude v období mezi narozením druhého dítěte úplně bez prostředků nebo je možno o něco žádat mnohokráte děkujeme martased@seznam.cz

PPM a ÚP

(Jitka, 3. 5. 2009 20:54)

ZAPOMNĚLA JSEM NAPSAT KONTAKT : StloukalovaJitka@seznam.cz

PPM a ÚP

(Jitka, 3. 5. 2009 20:45)

DOBRÝ DEN, RÁDA BYCH VĚDĚLA POKUD JSEM ZA ROK 2007 A 2008 ODPRACOVALA 1 ROK A 213 DNÍ JESTLI MÁM NÁROK NA PPM NEBO ROVNOU NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A V JAKÉ HODNOTĚ. MĚLA JSEM ZKRÁCENÝ ÚVAZEK A PRŮMĚRNÁ ČISTÁ MZDA ČINILA 5.500,- KČ. POKUD JSEM OD 1.11.2008 NA ÚŘADU PRÁCE , TAK KDY NASTUPUJI NA MATEŘSKOU , KDYŽ MÁM TERMÍN PORODU 9.10.2009 NA ÚP MI TVRDÍ, ŽE JE TO AŽ DNEM PORODU.ZA ODPOVĚĎ DĚKUJI

peníze v nezaměstnanosti

(Barbora Tomanová, 3. 5. 2009 14:48)

Dobrý den chtěla jsem se zeptat,mám mateřskou dovolenou a čekám jedno miminko,můžu dostávat nějaké peníze????a jak to mám zařídit.Děkuju Tomanová

2dítě a finance

(Milena, 1. 5. 2009 16:49)

Dobrý den,mám chlapečka,kterému 10.února 2010 budou 3roky.Do této doby budu pobírat rodičovský příspěvek.Plánujeme 2 miminko a před 1 dítětem jsem byla zaměstnána a do tří let syna by mě měli zaměstnat.Takže kdybych otěhotněla a porodila když synovi už budou tři roky a v podniku mě nedají práci (je to ryzikové pracoviště),tak jestli bych mohla marodit,nebo se musím hlásit na úřadu práce,nebo jak se věci mají.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »