Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Rodicovsky prispevek

(Petra, 21. 2. 2010 22:27)

Jsem na rp az do cervna 2011 od 18-1.2010 pracuji kdyz onemocnim muzu pobyrat rodicovsky prispevek i nemocenmskou na jednou.Dekuji za odpoved na email koutpetra@seznam.cz

dovolená navíc

(Alžběta, 19. 2. 2010 19:41)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat prý bylo schváleno, že otec má nárok po porodu na týdenní dovolenou navíc s manželkou. Je pravda o té dovolené,nebo si musí manžel nechat napsat paragraf od doktorky (dětské či obvodní) a na jak dlouho by měl být?Je to finančně výhodnější než dovolená(teda pokud není pravda že má nárok na ten týden navíc). Děkuji moc za odpověď. kontaktní email: sissi.k@seznam.cz

dovolená

(Ladislav Kříž, 18. 2. 2010 11:21)

Chtěl jsem se zeptat prý bylo schváleno, že otec má nárok po porodu na týdenní dovolenou navíc. Žena bude rodit a budeme mít druhé dítě. S první dcerou budu muset být doma do doby nežli se manželka vrátí z nemocnice. Je pravda o té dovolené nebo si musím nechat napsat paragraf od doktorky a na jak dlouho by byl. Děkuji za odpověď email je krizlad@seznam.cz

mateřská a rodičovská

(Markéta, 17. 2. 2010 12:09)

Dobrý den,
asi mám stejný dotaz jako tu již jsou,ale nenašla jsem odpovědi.Jsem od srpna na ÚP a snažíme se s přítelem o miminko.Kdyby se to podařilo.Jak by to pro mě pak vypadalo s mateřskou a rodičovskou.Na co bych měla nárok a jakou dobu apod.můj e-mail: marky.1@seznam.cz, děkuji za odpověď na můj email.Hezký den

musí mi zaměstnavatel držet místo?

(Ivana Jelínková, 17. 2. 2010 11:17)

Dobrý den, v červu mi bude končit mateřská dovolené - 3 roky, do té doby mi musí zaměstnavatel držet místo.
Nyní čekám další dítě, mám rizikové těhotenství a v červnu nebudu moci nastoupit do zaměstnání / budu mít neschopenku/.
Dotaz:musí mi zaměstnavatel držet místo další 3 roky, i když do zaměstnaní nenastoupím a budu na neschopence?Kdo mi bude vyplácet nemocenskou? Zaměstnavatel je malá organizace.

Nárok na mateřskou dovolenou?

(Nikola, 16. 2. 2010 19:44)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Budu mít nárok na mateřskou dovolenou, když..(podmínku 270 dní za 2 roky jsem splnila), ale..do července 2009 jsem byla zaměstnána u jednoho zaměstnavatele 1,5roku,poté jsem byla 4 měsíce na úřadu práce a od konce listopadu jsem byla zaměstnaná u dalšího zaměstanvatele.Poté jsem zjistila,že jsem těhotná a přinesla neschopenku.Zaměstnavatel mi dal výpověď,tudíž jsem jakoby nezaměstnaná, ale jelikož mi bude nadále platit neschopenka,tak se nemůžu hlásit na ÚP.Na mateřskou bych měla nastoupit v polovině června 2010,budu mít na ní nárok i po porodu a mohu si vybrat i 3letý rodič.příspěvek??? Moc děkuji za odpověď. Prosím o zaslání odpovědi na e-mail nikola.pavlickova@seznam.cz

Sociální pomoc po skončení MD

(Veronika, 14. 2. 2010 18:14)

Dobrý den, 31.3.2010 mé dceři budou tři roky a mě tím končí MD, do školky mi ji prý vemou až od září. Zaměstnancem nejsem už někdy od května 2007, nemám se tim pádem ani kam vrátit do práce. A proto se chci zeptat, je možné aby mi prodloužili MD do té doby, než mi dítě vemou do školky? Nebo dostanu po tu dobu, po kterou budu muset být s dítětem doma nějakou podporu? A jestli ano, kolik? Prosím o zaslání odpovědi na xstuchlikovav@seznam.cz. Děkuji předem za odpověď.

výš dávek???

(Hanka Procházková, 10. 2. 2010 14:20)

dobrý ben už víc jak rok jsem na ÚP chtěla bych vědět kolik budu pobírat mateřskou a kolik rodičovský příspěvek...předtím jsem pracovala, ale změnila jsem pobyt a tam kde ted bydlím práce není...moc děkuji za odpověd... hanka.proch@seznam.cz

Kolik budu pobírat, kdyz jsem na ÚP?

(Iva, 9. 2. 2010 19:28)

dobrý den chtěla sem se zeptat kolik budu pobírat na mateřské a rodičovské dovolené, když sem po studiu nebyla nikde zaměstnaná jen jsem nahlášená na úřadě práce. děkuji za odpověď pište na ivona.skalicka@seznam.cz

jak to je z mateřskou když sem na Up

(ivcabad@seznam.cz, 9. 2. 2010 16:50)

Dobry večer chtela sem se zeptat jak to je když sem na up a mam na stup na mateřskou 19.9.2010 tak sem se chtela zeptat jestli mě nějak budou doplacet prosim pište ivcabad@seznam.cz budu čekat Děkuji

paragraf na dítě

(Michaela , 4. 2. 2010 19:03)

Dobrý den.Chtěla bych se prosím zeptat,jsem na rodičovské dovolené s 9 měsíčním synem,musela jsem s ním odjet do nemocnice na operaci na týden do jiného města a můj přítel,nejsme svoji,děti máme společné,dostal paragraf na naší 5 letou nemocnou dcerku.Chtěla bych se zeptat,na jak dlouho má nárok na paragraf.Moc děkuji za odpověd,Můj email je vesinka1@seznam.cz

Dotaz

(Pavlina, 4. 2. 2010 14:21)

Dobry den,byla bych moc rada,kdyby jste mi mohli pomoci vysvetlit,jak mam postupovat v mem pripadu.Mam trvale bydliste v Hradci Kralove,ale posledni roky jsem s manzelem v Nemecku,kde bych mela porodit v kvetnu tohoto roku.Platim si zdravotni pojisteni jak tady tak v Ceske republice.Chci se zeptat,kam se mam obratit ohledne moji materske a co vse musim dolozit.Dekuji moc za odpoved.Muj mail je:pavlina.hamsikova@seznam.cz

nemocenská

(simča, 3. 2. 2010 20:00)

dobrý den.chtěla bych se zeptat:ted 20.2.mi končí 3-letá MD.a nyní jsem ve 3.měsíci těhotenství.a protože mám každé těhotenství rizikové,nemohu se vrátit do práce.dr. mi proto vystavila neschopenku,ale již 1.2.to jsem byla v těhu poradně.nebude stím nějaký problém,že mám pracovní neschopnost vystavenou před koncem MD??děkuji za odpověd.prosím,můj mail-simacek07@seznam.cz

plánování

(Markéta, 1. 2. 2010 20:58)

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Je mi 27 let a po šestiletém zaměstnání jsem se rozhodla ještě studovat denně, teď jsem ale ve druháku a studium ukončím za rok a půl. Bude mi tedy 29 let. Chci se zeptat, jestli existuje nějaká možnost, že bych dostávala rovnou mateřskou a nebo musím odpracovat rok a teprve potom bych na ni měla nárok. Četla jsem, že v některých případech se studium započítává, ale nevím jak je to nad 26 let, kdy nejsem téměř braná jako student. Jde to nějak doplatit, nebo když chodím na brigády kde za mě odvádějí sociální pojištění, ale není to pravidelně. Děkuji marketa.steinerova@seznam.cz

příspěvek

(Katka, 1. 2. 2010 19:25)

Dobrý den, je mi 22 let, studuji VŠ a jediný můj příjem je brigáda v jedné firmě (2000). Bydlím sama v bytě, inkaso mi platí rodiče, když nevydělávám. Brzy se mi narodí dítě, a tak jsem se chtěla zeptat, jestli mám nárok na nějaké dávky nebo podpory (s rodiči počítat nemohu, nesouhlasili s těhot.). Děkuji

konec rodic.dovolene

(Zaneta, 30. 1. 2010 15:13)

dodry den,v unoru bude mit dcera tri roky a me konci rod.dovolena.opet cekame v srpnu miminko a chtela sem se zeptat co mohu ocekavat od meho zamestnavatele?kam se popripade mam jit zeptat?dekuji romcazanca@centrum.cz

nárok na mateřskou a pobírání rodičovské

(Hanka, 28. 1. 2010 17:48)

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené do sedmi let věku dítěte, kvůli postižení. zaměstnavatel drží místo jen tři roky, což znamená do konce března tohoto roku. A teď jsem opět těhotná(čekám dvojčata). Je možné pobírat mateřskou? A ještě jedna otázka: skončí mi nárok pobírání rodičovské na první dítě které je postižené, někdo říká, že mi nárok zanikne, druhý zase, že né?

Těhotná na rodičovské

(Petra, 27. 1. 2010 21:55)

Dobrý den, jsem 1 rok na 2leté rodičovské a rádi bychom druhé dítě. Jak se postupuje pokud otěhotním na konci rodičovské a nechtěla bych nastoupit do práce, ale přímo přejít na mateřskou? Děkuji předem za odpověď.

mám dát výpověď?

(Alena, 27. 1. 2010 20:55)

Dobrý den,v červnu tohoto roku mi končí mateřská.Teď jsem na začátku dalšího těhotenství.Tzn,že rodit bych měla začátkem října.Mám problém se zaměstnavatelem.Nepohodli jsme se,a řekla jsem že podám výpověď.Teď ale nevím,jestli bych si tím neuškodila.Zatím mě propustit nemůže,ale co až mi skončí mateřská?Poradí mi někdo? aja.dvorak203@seznam.cz Dekuji.

nezaměstnana a neevidovaná naÚP

(Ladka, 25. 1. 2010 13:04)

Dobrý den,chci se zeptat,k3.12.2009 mě vyloučily zÚP do ted jsem nesehnala žádnou práci a zjistila jsem,že jsem těhotná,můžete mě poradit co mám dělat,abych nezůstala bez peněz?na potrat jít nechci a otec dítěte nemá o mě zájem.Děkuji Ladka


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »