Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

studium a mateřská

(Eliška, 28. 11. 2009 8:29)

ješte přidávám svůj mail pro odpověd: eliska.holesinska@seznam.cz prosím odpovězte mi... Díky

studium a mateřská

(Eliška, 28. 11. 2009 8:27)

Dobrý den. Já to stále nechápu, tak popíšu svou situaci a řekněte mi někdo prosím, jak to budu mít. Jsem studentka(střední škola) je mi 18 let a chci zkusit školu dodělat aníž bych ji přerušila, pouze bych chtěla zkusit přejít na individuální studium cožmi škola umožní. Tak jak je to s penězi? Před porodem nedostanu nic, s tím počítám, ale co po porodu? Jak pak to bude? Díky za odpověď..

nárok na řádnou dovolenou po MD

(Alena, 27. 11. 2009 14:11)

Podle zákoníku práce je možné si po skončení mateřské dovolené,před nástupem na rodičovskou dovolenou, vybrat řádnou dovolenou. Z čeho se bude tato dovolená vypočítávat, když průměrný výdělek je nula? Nástup na MD v 04/09, předtím v pracovní neschpnosti, poslední příjem byl za 10/2008.

mateřská v nezaměstnanosti

(Lucie, 26. 11. 2009 9:56)

dobrý den, chtěla jsem se zeptat, od 1.září jsem vedená na pracovním úřadě a v březnu se mi má narodit miminko. mám nárok na mateřskou dovolenou a od kdy? děkuji

Mateřska

(Martina, 23. 11. 2009 15:03)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, jsem na uřadu práce a jsem těhotná kolk bych tak mohla dosta mateřské pře dem děkuji za odpověd

rodičák

(Bára, 23. 11. 2009 10:20)

Dobrý den ,chtěla sem se zeptat,nedávno jsem porodila druhé dítě.Před nástupem prvního dítěte na rodičák jsem pobírala ID.Tudíš jsem měla zdravotní pojištění d sociální správy.Přesto jsem neměla nárok na tříleté čerpání ale na čtyřleté.Zajímalo by mě jestli to tak bylo v pořádku. DĚKUJI

mateřská nebo rodičovská

(Petra, 20. 11. 2009 11:11)

Dobrý den,chci Vás poprosit o radu. Mám jedno dítě,kteremu budou v únoru 4.roky a konec rodičovského příspěvku. V květnu čekám druhé,pracovala jsem od listopadu 2008 do srpna 2009,pak jsem musela dát výpověd,jelikož syn měl vážný úraz.. z čeho se me bude vypočítavat mateřská dovolená nebo půjdu rovnou na rodičovskou ?? A proč nemůžu nastoupit při druhém dítěti už 6. týdnů před porodem na mateřskou,ale až se prý narodí...děkuji za odpověd

Mateřská dovolená a OSVČ

(Petra, 19. 11. 2009 10:34)

Dobrý den, moc Vás prosím o radu. Od letošního srpna jsem se stala OSVČ, nemocenskou si platím 150 Kč. Kolik je potřeba si platit, aby mateřská byla aspoň deset tisíc a jak moc dopředu se tato částka má platit (před porodem)? xxmarypetxx@seznam.cz Děkuji za radu
S pozdravem Svobodová

dotaz

(renata harmáčková , 18. 11. 2009 14:21)

dobtý den chtěla bych se zeptat jak to je když jsem si dala rodičovský příspěvek na dva roky.chlela bych hned znovu otěhotne ale jesti že se mi to do těch dvou let nepovede a pujdu na pracák mam potom nárok na mateskou když otěhotnim a budu na pracáku

studující

(zdeněk, 18. 11. 2009 12:38)

Má přítelkyně je těhotná.Termín porodu má na konci roku.V současné době studuje dálkově na vysoké škole v prvním ročníku.Školu nechce přerušit ani po porodu.Co se týče zaměstnání,tak nikdy neměla hlavní pracovní poměr.Do teď vždy studovala a během studia měla krátce VPP či byla vedena jako brigádnice,která měla smlouvu u pracovní agentury na základě provedené práce.Obracím se na Vás s dotazem,jestli má nárok na vyplácení mateřské nebo rodičovského příspěvku a alespoň přibližně v jaké výši?Co se týče mě,tak já mám hlavní pracovní poměr,s přítelkyní nejsme sezdáni a ani nežijeme ve společné domácnosti.Abych nezapoměl,tak matka mé přítelkyně pobírá na svou dceru v současné době rodičovský příspěvěk.Odpověd na můj dotaz poprosím poslat na mail : DIEGO.DIVA@seznam.cz.
Předem děkuji za odpověd.

rodicovsky prispevek

(Sona Kocisova, 16. 11. 2009 18:56)

Jsem v castecne invalidnim duchodu muj duchod dela 2700Kc.Rada bych vedela kolik budu brat rodicovsky prispevek.Dekuji mnohokrat!
sona.kocisova@seznam.cz

materska v cesku?

(Petra, 13. 11. 2009 21:05)

Ja uz ziji v Usa 13 let a mam 2 holky.Chtela bych dalsi mimco a uvazovala jsem nad tim jesli bych mohla dostat materskou dovolenou v cesku.Zatim jsem cesky obcan a nemam trvaly pobyt v cesku,ale muzu si ho udelat.Na me holky jsem materskou nebo zadonou podporu nikdy nebrala.Zajimalo by me jestli mam narok na materskou v cesku a nebo jestli by me mohl nekdo poradit kde bych to mohla zjistit .Dekuji Petra petra5212@hotmail.com

Porodné a rodičovský příspěvek

(Martina, 12. 11. 2009 14:10)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli za mně může donést přítel formuláře o porodném a rod.př na úřad nebo jestli tam musim osobně.
Minuleou středu se mi narodila holčička,tak se ještě necítím na větší cestování.
Moc děkuji za info,
Vildová (mar.vildova@seznam.cz

Mateřská dovolená

(Petra, 11. 11. 2009 11:00)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Syn bude mít v únoru dva roky a chtěli by jsme další dítě,budou mi v práci drzet místo do tří let dalšího dítěte? Moc děkuji za odpověd´
(LasovskaPetra@seznam.cz)

PMM

(Jana, 9. 11. 2009 20:58)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat.6.12.2009 mi končí rodičovská dovolená,kterou jsem si zvolila na tři roky.Během této doby (ke konci roku 2006)mi vypršela pracovní smlouva na dobu určitou.Čekám druhé dítě, termín porodu mám 17. 1. 2010, mám nárok na PMM? Nebo budu pobírat až od doby porodu automaticky rodičovský příspěvek, a v jaké výši. Děkuji za odpověď (braunerova@seznam.cz)

OSVČ a nemocenská

(Soňa, 9. 11. 2009 14:14)

Dobrý den,
jsem OSVČ a platím si 4 měsíce nemocenské pojištění. Mělo by mi to vyjít na placení více než 280 dnů do MD. Jak by to bylo v případě, že bych nyní zůstala na rizikovém těhotenství? Započítává se do toho i doba, kdy bych byla na nemocenské a neplatila? A jak je to potom s nárokem na mateřský příspěvek, na který mám nárok jen po placení 280 dnů? Prosím ještě o jednu odpověď, na kolik by mi vycházel rodičovský příspěvek v případě, že jako OSVČ mám daňový základ po odečtení daně 250.000,- kč? (prosím o odpověď na grafika.komarkova@seznam.cz, děkuji)

Nemocenská

(Lenka, 9. 11. 2009 14:01)

Dobrý den, platím si od 6/2009 100,-Kč nemocenské a v roce 2010 bych chtěla jít na matěřskou. Kolik mi bude dělat mateřská když si budu platit od 1/2010 700,-Kč .

Nárok na mateřskou

(Eva K., 8. 11. 2009 14:29)

Dobrý den,
Mám jeden dotaz.Mám nárok na mateřskou?Jsem studentka druhého ročníku.Na jaře mi bude osmnáct.Školu jsem nepřerušila,mám sestavený ind.plán.Dítě se má narodit konce letošního roku.Jestli ano,tak v jaké výši a délce trvání.A jak je to s rodič.příspěvkem.
Děkuji za odpověd
evakotrco@seznam.cz

Svycarsko

(Petra, 7. 11. 2009 20:24)

Dobrý den, zatím pracuji v Čechách, a to přes 12 měsíců, a víceméně za průměrný plat. Můj přítel bydlí ve Švýcarsku, a proto bych se tam chtěla přestěhovat, a plánujeme potomka. Bojím se tu ale dát výpověd, protože mi tím zanikne právo dostávat v ČR peněžité dávky během 3 let. Jenže tu nechci prožít těhotenství sama, stovky kilometrů vzdálená od jeho tatínka. Takže je asi nejlepší možností risknout, že si najdu práci tam - nevíte, jak dlouhou dobu budu muset pracovat, aby mi vznikl nárok peněžitých dávek v mateřství ve Švýcarsku?? Mám na to vůbec jako cizinka nárok? Moc děkuji za všechny odpovědi. Petra, e-mail: pe1@post.cz

pobyt v UK, materska v CR

(Karolina, 4. 11. 2009 18:50)

Dobry den,

v Uk pracuji 5let se svym manzelem, platime si tu socialni i zdravotni..Pristi rok bychom se radi vratili co CR, s tim, ze uz bych byla tehotna...Mohli by jste mi poradit, zda mam narok na materkou nebo jak to vlastne vsechno je?Zda se muzu prihlasit na urad prace a je moznost pobirat nejake davky a po porodu v Cr, pobirat materskou, dekuji za rady..


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »