Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Dovolená po skončení PPM

(Markéta, 26. 4. 2009 21:04)

Dobrý den,
z výše uvedeného článku jsem pochopila, že mám nárok po skončení PPM na řádnou dovolenou, mzdová účetní mi tvrdí, že to není pravda, dala jsem žádost o čerpání dovolené, tak aby navazovala na konec PPM a byly mi proplaceny pouze 4 dny. Prosím o radu, jak mohu nárokovat celou dovolenou ?
Děkuji za odpověď
marketa.habrova@seznam.cz

prosim o radu-ziji v zahranici

(nikola, 26. 4. 2009 20:31)

dobry den chtela jsem se zeptat... ziju v angliji uz 3.roky ale ted jsem v 32.tydnu tehotenstvi,,, cele tri roky jsem pracovala az do sedmeho mesice tehotenstvi,nedavno jsem skoncila,a bylo mi zdeleno tady v UK ze budu placena pouhych 9.mesicu od zamesnavatele..chtela jsem se zeptat kdyz tato doba uplnyne,, jestly bych mela narok pobirat zbytek materske v CR ?a nebo na jake davky v CR bych mohla mit pravo jiz ted nebo po narozeni miminka? i kdyz bych na dale chtela pobivat v UK? a jestly bych mela narok na porodne v CR i kdyz bych stale chtela zustat v UK,,ja i pritel jsme obcany CR a oba mame trvali pobyt CR.. dekuji predem:)urcite budu cekat na odpoved!:) s pozdravem nikola... uplne jsem zapomela napsat e-mail:)..tady je..sugarek1@hotmail.com

prosim o radu-ziji v zahranici

(nikola, 26. 4. 2009 20:26)

dobry den chtela jsem se zeptat... ziju v angliji uz 3.roky ale ted jsem v 32.tydnu tehotenstvi,,, cele tri roky jsem pracovala az do sedmeho mesice tehotenstvi,nedavno jsem skoncila,a bylo mi zdeleno tady v UK ze budu placena pouhych 9.mesicu od zamesnavatele..chtela jsem se zeptat kdyz tato doba uplnyne,, jestly bych mela narok pobirat zbytek materske v CR ?a nebo na jake davky v CR bych mohla mit pravo jiz ted nebo po narozeni miminka? i kdyz bych na dale chtela pobivat v UK? a jestly bych mela narok na porodne v CR i kdyz bych stale chtela zustat v UK,,ja i pritel jsme obcany CR a oba mame trvali pobyt CR.. dekuji predem:)urcite budu cekat na odpoved!:) s pozdravem nikola...

ziji v zahranici

(bohunka, 25. 4. 2009 21:36)

zapomnela jsem dodat kontakt na odpoved: bohunka@aol.com, dekuji

ziji v zahranici

(bohunka, 25. 4. 2009 21:30)

dobry den,
Je mi 26let ziji a pracuji v zahranici ale platim si socialni i zdravotni pojisteni v CR. Zajimalo by mne jak se v k situaci vztahuji zakony materske dovolene. Chteli by jsme mit miminko asi za par let. Mela bych v mem pripade narok na pobirani materskych davek? Dekuji

mateřska dovolena

(marta, 24. 4. 2009 10:37)

dobrý den,tři a pul roku pobírám rodičovsky příspěvek ktomu si přividělávam mam smlouvu na dobu určitou od 1.1 2009 do 30.6 2009 a jsem čtyři měsíce těhotna. a chtěla bych se zeptat jestli mam narok na mateřskou kdo mi jí bude vyplacet

mateřská dovolená

(Petra Fabianová, 22. 4. 2009 19:50)

Dobrý den, prosím sdělte mi kolik bych si měla platit nemocenské pojištěníabych při odchodu na mateřskou dovolenou pobírala 10 až 12 tis. Kč. Jsem OSVČ a platím si zálohu na nemocenské pojištění 100,-/měs.

Mateřská dovolená

(Martina, 20. 4. 2009 20:40)

Dobrý den, jsem Češka, pracuji v Čechach, mám rakouského přítele a chtěla jsem se zeptat, v případě že bych porodila dítě v Rakousku,kde mam také nahlašený trvalý pobyt,zda bych měla nárok dostat mateřskou na dítě i v Rakousku? Nebo jaké podmínky musím splňovat, proto abych dostala peníze(mateřskou) na dítě v Rakousku?Prosím odpověd mi zašlete na e-mail: martinka_vesela@seznam.cz Děkuji

OSVC

(Maruska, 20. 4. 2009 16:36)

Dobry den, chtela bych se zeptat, jak to ma OSVC s narokem na materskou, pokud platim zalohy na nemocenske jen tu zakldani sazbu a na OSSZ tez a jeji vysi a nasledne na PPM? dekuji

PPM u studentek

(Lucie, 17. 4. 2009 18:12)

Milé maminky, nevíte některá jak je to u studentek s dávkami od sociální péče, které studium NEpřeruší ? jsem studentka vyšší školy a rozhodla jsem se ve studiu pokračovat, tak na PPM asi nárok nemám, ale jak je to s RP a odkdy ho můžu pobírat? jestli ode dne porodu nebo také 8-6 týdnů před porodem? kdyby ode dne porodu, tak by to znamenalo, že když mam termin začátkem června, tak mi první příspěvek od socialky přijde az na konci července???

Dotaz na nemocenskou a mateřskou

(Martina, 16. 4. 2009 23:13)

Dobrý den, dne 3.2. 2009 jsem ukončila rodičovskou dovolenou a dne 4.2. 2009 jsem nastoupila na rizikové těhotenství. V loňském roce jsem na žádost zaměstnavatele vypomáhala v práci na 0,1 úvazek (leden až říjen). Nyní jsem byla překvapená, že mi nemocenskou vypočítali jen z loňského příjmu. Je to správný postup? Z čeho bude počítána mateřská?

mateřská dovolená

(Eva, 15. 4. 2009 11:15)

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na mateřskou dovolenou.Dceři byly 5.9.2008 3 roky. Od 6.9.2008 jsem se dohodla ze zaměstnavatelem pracovní volno bez náhrady platu do 4 let dítěte z důvodu péče o něj.Od státní sociální podpory pobírám 3800 Kč rodičovský příspěvek.Jsem těhotná.Od 7.4.2009 mám nastoupit na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Mám nárok na mateřskou dovolenou nebo rovnou budu pobírat rodičovský příspěvek na druhé dítě? Děkuji

Rodicovska dovolena

(Jovana, 14. 4. 2009 12:12)

Dobry den,
chtela bych se informovat o tom do kdy muzu nejpozdeji pozadat o rodicovsku dovolenou a co na to potrebuji?
Na materske jsem nastoupila 18.11.2008.
Dekuju moc
odpoved muzete poslat i na jovancero@yahoo.com

Těhotenství a ÚŘAD PRÁCE

(Monika, 9. 4. 2009 9:01)

dOBRÝ DEN CHTĚLA BYCH VÁS POPROSIT O RADU.OD ÚNORA 2009 JSEM NA ÚP A TAKÉ V ÚNORU JSEM OTĚHOTNĚLA.TED POBÍRÁM Z ÚP 5 MĚSÍCÚ PENÍZE CO MÁM STANOVENÉ A DÁLSÍ 4 MĚSÍCE OD SOCIALKY . a CO BUDE POTOM : dOKDY BUDU NA ÚRADĚ?

nárok na PPM - zrušení firmy

(Kateřina, 8. 4. 2009 22:33)

Dobrý den,mám holčičku, které budou v červnu 3 roky.
Ted čekám další dítě, termín 10.5.2009, nástup na mateřskou - nebo spíš přechod mám napsaný od 28.3.2009.
Šla jsem odevzdat papír na MSSZ, kde mi bylo řečeno, že nemám na PPM nárok, protože v době kdy jsem byla doma zaměstnavatel firmu zrušil, ale "založil"novou. Mě jako zaměstnance "převedl" na novou, smlouvu jsem neviděla, ale údajně je, ale nikdo mi o tom ani nedal vědět.Takže práci vlastně pořád mám, ale mezi firmami neprovedli převod závazků a povinností...či tak nějak mi to bylo řečeno, takže kvůli tomu mi nemají jak spočítat PPM. Do nové firmy jsem vlastně ani na den nenastoupila a nic za mě nebylo odvedeno..jde o malou organizaci, vyplácí MSSZ za zaměstnavatele. Tak jsem si zašla tam, kde posílají peníze po ukončení PPM a tam mi řekli, že taky nic nedostanu, protože nemám doloženo, že opravdu nebudu PPM dostávat.Mám v tom úplný guláš a chtěla bych se nějak dopídit k tomu, abych o peníze - PPM nepřišla. Jde to vůbec, přes zaměstnavatele, nějakým dodatečným řešením, smlouvou, dodatkem, zkrátka něčím....? Jak to zachránit a být v klidu, že nezůstanu bez koruny.Děkuji za odpověď.

Vliv výše plateb NP na PPM

(Hanka, 8. 4. 2009 11:50)

Dobrý den,
jsem OSVČ a chtěla bych se zeptat, jaký vliv má výše měsíčních plateb nemocenského pojištění na výpočet PPM. Na internetu jsem si našla kalkulačku i nějaké rady, ale všude se při výpočtu PPM pracuje pouze s DVZ. Můj průměrný měsíční příjem dle letošního daňového přiznání dělá 10.012,- Kč, zálohy na důchodové pojištění platím ve výši 1.720,- Kč. Nyní jsem se přihlásila i k nemocenskému pojištění, ale netuším, kolik bych si měla platit, aby mi PPM dělala alespoň 12tis. Kč měsíčně.
Předem děkuji za odpověď.

mateřská dovolená

(zuzka, 8. 4. 2009 9:37)

Dobrý den, jsem na Md od října 2008, beru v průměru 13000kč od zaměstnavatele a kamarádka mi řekla, že to nebudu brát celou dobu a že se mi to sníží na ten základ od sociálky (něco kolem sedmi tisíc). Tak jsem se chtěla zeptat jestli to tak je nebo ne. Moc děkuji za odpověď. Zuzka

PPm a mateřská

(Eva R., 8. 4. 2009 8:35)

Dobrý den mám dvouletou holčičku na kterou pobírám rodičovský příspěvek.Vybrala jsem si tříletou variantu mateřské.Teď jsem zjistila že jsem těhotná.Termín porodu v prosinci.Zajímalo by mně jak je to s vyplácením PPm a následně rodičovského příspěvku na druhé dítě.Mám na to nárok.A ještě dotaz budu moct jít z druhým dítětem na tříletou mateřskou nebo jen na čtyřletou.Děkuji

Dotaz

(Eliška, 7. 4. 2009 10:56)

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak mě budou počítat mateřsko, když jsem v zaměstnání teprve 4 měsíce a před tím jsem byla na pracovním úřadě.Děkuji

děkuji

(Lenka P, 4. 4. 2009 7:51)

děkuji moc za odpověď,todle přesně jsem potřebovala vědět.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »