Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Konec mateřské

(Monika, 15. 9. 2009 15:12)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy končí mateřská dovolená, a to buď jestli to je dovršením věku dítěte 4let nebo se to počítá 4 roky od nástupu na mateřskou dovolenou?

Materska v zahranici

(Barbora, 11. 9. 2009 13:27)

Dobry dne, mohli byste mi poradit. Oba s manzelem zijeme v zahranici a planujeme miminko, ale radi bychom se tesne pred porodem vratili zpet do cech a navzdy zustali v cechach. Tusite kde bych pak pobirala materskou dovolenou a jestli by se mi pocital hruby prijem ze zahranici nebo jestli bych dostala tu nejnizsi hranici. Predem dekuji za pomoc.

pro Radka

(Radka, 10. 9. 2009 9:39)

v ČR si můžete zažádat o porodné, pokud jde o mateřskou a rodičovskou nejsem si jistá. Předpokládám, že o mateřskou může manželka žádat v Rakousku, protože tam odváděla pojistné. Vy byste o ni naopak mohl požádat zde - pokud byste chtěl nastoupit na MD.

pro Kristýnu

(Radka , 10. 9. 2009 9:34)

pokud jste nezaměstnaná máte automaticky rodičovskou na 4 roky a nevzniká vám nárok na PPM. Aby vám vznikl, je třeba 270 dnů před nástupem na mateřskou odvádět nemocenské pojištění (součást soc. poj., které za vás platí zaměstnavatel)

Pro Lenku a Jiřinu

(Radka, 10. 9. 2009 9:31)

pokud dítě navštěvuje MŠ pouze dopoledne a nebo 5 dní v měsíci na celý den, nárok na rodičovský příspěvek stále trvá. Takže pokud budete mít děti ve školce jen dopoledne, můžete dál pobírat rodičovský příspěvek. Pro sociálku budete potřebovat potvrzení ze školky, že dítě ji navštěvuje jen dopoledne.

Výběr mateřské

(Kristýna, 10. 9. 2009 9:13)

pěkný den všem
chtěla bych se zeptat,mám 4 letou dceru a jelikož mi během doby,kdy jsem s ní byla na mateřské skončila smlouva po ukončení mateřské jsem se musela nahlásit na pracovní úřad.plánujeme druhé dítě a proto mám dotaz jak je to s výběrem mateřské.můžu si vybrat nebo mi bude automaticky přidělena ta na čtyři roky.
slyšela jsem,že mezi dětmi musí být min.odpracován rok,abch si mohla tu mateřskou vybrat.Započítává se do toho i ta doba na pra.úřadě.

předem moc moc děkuji za pomoc

kdy do školky

(Jiřina, 9. 9. 2009 15:22)

Dobrý den.Dcera má tři a půl roku,ráda bych,aby navštěvovala MŠ zatím jen dopoledne.Budu mít nadále nárok pobírat rodičovský příspěvek?Nebo tím nárok zaniká?

rodičovský příspěvek

(Radek, 7. 9. 2009 16:59)

Dobrý den,
chtěl bych se informovat na mateřskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Manželka je momentálně v 8měsíci těhotenství (rizikové). Před otěhotněním pracovala v Rakousku, kde má i přechodné bydliště, zaměstnání ( sociální a zdravotní). Chtěl bych se zeptat, zda musíme v ČR žádat o rodičovský příspěvek či v Rakousku. Pokud budeme muset žádat v ČR, tak kdy, co je k tomu potřeva, z jakých variant si můžeme vybrat. Druhý rodič( manžel) pracuje a trvale bydlí v ČR. Dcera se narodí v Rakousku.
Děkuji za zodpovězení a přeji příjemný den.

rodičovský příspěvek a MŠ

(Lenka, 7. 9. 2009 16:57)

Dobrý den. Ráda bych se zeptala.Dceři bude 3.10. 2009 tři roky. Budu mít tento měsíc nárok na rodičovský příspěvek, pokud bude od 5.10.2009 navštěvovat dopoledne mateřskou školku? Děkuji.

narok na materskou

(helga, 7. 9. 2009 12:15)

Pekny den, i ja se pripojim s dotazem: jsem OSVC, platim zdravotni i socialni pojisteni. Muj partner - nejsme manzele - je zamestnancem. Jak je to s vysi materske - mam jako OSVC na materskou narok (dle danovych priznani jsem ve ztrate). Mohu si pri materske dale na ZL privydelavat nebo je toto nejak omezene?
Prosim o odpoved na mail prace08@seznam.cz. Dekuji.

rodičovský příspěvek

(ilona sefrnova, 1. 9. 2009 17:01)

ráda bych se zeptala příští rok mám rodit ale jsem v domácnosti a nejsem vedena na up a tak mě zajímá nárok na mateřskou zdravotní pojištění mějde přes děti do patnácti let děkuji

pobyt v UK, materska v CR?

(Zdenka , 29. 8. 2009 20:01)

dobry den.Rada bych se informovala o naroku na porodne a materskou.Ziji a pracovala jsem 5 let v Anglii a pred mesicem jsem ztratila praci. Porad mam trvaly pobyt v CR. Celou tuto dobu jsem si tu v UK platila dane a pojisteni. Mam nejaky narok na dostavani prispevku z Ceske Republiky. Moje miminko se ma narodit 1.1.2010. Kde a jak bych si o to mohla zazadat? Predem dekuji za odpoved. email venuse.denny@hotmail.co.uk

Mateřská

(Kateřina , 27. 8. 2009 10:46)

Dobrý den chtěla bych se zeptat jak to je když jsem vedena na úřadu práce již rok a teď nevím jak to budu mít s mateřskou jestli mám nárok nebo ne před tím jsem pracovala déle jak jeden rok.Předem děkuji za odpoveď.

Zituuuuš

(:-) Tina, 27. 8. 2009 8:25)

Pokud si neplatite soocialni pojištěni tudiž nemocenske připojištěni tak nemate narok budete muset na 4 roky. Raděj si platte nemocenskeee. Ja tak dopadla při podnikani musela jsem na 4 roky :-( Nebo jdete pred tim na par měsicu na urad práce potom by jste mohla jit i na tri roky ;-)papa

Mateřská

(Zita, 25. 8. 2009 14:00)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat. Jsem těhotná ale už dva roky nepracuji,živí mě manžel,platím si jen zdravotní pojištění.Mám nárok až budu na mateřské na nějaké peníze na dítě? Děkuji moc!

Nárok na MD

(Marketa, 20. 8. 2009 18:54)

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak dlouho musím pracovat, abych měla nárok na mateřskou dovolenou?
Děkuji za odpověď.
Markéta

mateřská dovolená

(Jana, 20. 8. 2009 13:37)

Dobrý den.
Prosím o radu.Momentálně jsem na neschopence,ale čekám na plný invalidní důchod.Minulý rok jsem prodělala rakovinu děložního čípku.Nyní jsem zjistila,že jsem těhotná a tak nevím jak to bude s mateřskou.Ten důchd mi zase vemou?
Děkuji za odpoveď.
S pozdravem Jana.

mateřská

(Tina, 17. 8. 2009 14:41)

Jo jo a mam eště dotazek jeden v papirech mam psano že mateřská je do 21 měsicu dítěte vyšši :-) mateřská mi chodi 20 tého na učet takže myslíte že ještě ten další měsic dostanu nebo neee nebo jak se to dava? Ja jsem sama zvědava ;-) když mateřská chodi 20 a moje mala je konceeeem narozena až po 21 hmm Dík za rady kteři maji zkušenosti

miminko

(Michaela, 17. 8. 2009 12:01)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s mateřskou a sociálním a zdravotním když dodělám Vyšší odbornou školu a nešla bych do práce ale otšěhotněla bych....

materska a muz

(Jaroslava, 14. 8. 2009 8:39)

Dobry den!Nemam narok na materskou dovolenou.Sepiseme predani ditete atd.Nastopi na ni tedy muz(on narok ma).Mohu se s nim vystridat v peci o dite,kdyz jsem narok na materskou nemela?V zakone je napsano ze se pri stridani castka zustane stejna jak se poprve vypocitalo. Znova by jsme sepsali predani.Jen zda by mi byla materska vylacena,kdyz jsem narok nemela?Nedokazali mi odpovedet ani na OSSZ.Dekuji dekuji za info prosim na jarca.jbc@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »