Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Dotaz

(Jana Karlová, 24. 6. 2009 18:33)

Dobrý den,jsem od červa na úřadě práce,chtěli bychom miminko,chtěla bych se zeptat,kdyby během těchto čtyř měsíců přišla do jiného stavu,nebo až potom kdybych nespadala pod úřad práce,jestli dostanu nějaké peníze po dobobu než půjdu na mateřskou dovolenou a v jaké výše by to bylo,nebo jestli mám nárok na nějaký příspěvek?Děkuji za odpověď

živnostenský list

(Smaikii, 23. 6. 2009 22:00)

Dobrý den a jak je to s mateřskou když pracuji na ŽL.?
A ještě prosím jeden dotaz.Pracuji na ŽL. a chtěli bychom miminko.Mohu dál pokračovat v práci a být na mateřské nebo jak je to?slyšela jsem právě že si teď žena na mateřské může vydělat kolik chce.Děkuji

Dotaz

(Libuse, 18. 6. 2009 11:32)

Dobry den, mam dotaz. Jsem na rodicovske dovolene s dcerkou. Dcerce budou v srpnu 3 roky a konci mi pobirani rodicovskeho prispevku. Posledni prispevek prijde tedy v srpnu. Jsem nyni tehotna a termin porodu mam 14. rijna, takze na materskou bych mela nastoupit zacatkem zari. Jak se mi bude vypocitavat materska-bude vubec nejaka nebo hned dostanu rodicovsky prispevek? A budu si moct vybrat variantu nebo mi bude prisouzena hned 4 leta varianta? Dekuji za odpoved. Trochu se v tom ted nevyznam.

Výpočet PPM

(Bára, 18. 6. 2009 10:06)

Dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně výpočtu PPM v tomto případě: Od ledna 2009 jsem změnila zaměstnavatele a ještě před koncem prvního pracovního měsíce jsem nastoupila na nemocenskou (rizikové těhot.). Jak se pak bude vypočítávat výše dávky? Bude se brát v potaz i mé předcházející zaměstnání (, které bylo navíc finančně výhodnější)? A jak s nemocenskou? Mnohokrát děkuji za odpověď. Bára

Lenko,

(Radka, 16. 6. 2009 21:35)

v případě čtyřleté varianty RD se vyplácí 7600,- do 21 měsíců dítěte a následně 3800,-.

z rodičovské na mateřskou

(Lenka, 16. 6. 2009 21:29)

No zaměstaná jsem nebyla a ani nejsem.Otěhotněla jsem na střední škole ale mateřský příspěvek jsem dostala.Takže pokud to dobře chápu šla bych rovnou na rodičovský a to je tedy 3700nebo tak nějak.S pozdravem Pokorná

Veroniko,

(Radka, 16. 6. 2009 20:44)

pokud by syn chodil do školky pouze na 5 dní měsíčně nebo pouze dopoledne, pak můžete i nadále pobírat rodičovský příspěvek. Otázka je, zda ho školka na takto omezenou dobu příjme. Děti, které jsou zapsané na celý den mívají většinou při přijímání přednost, ale to je otázka spíše obsazenosti jednotlivých školek, snad to u vás nebude problém. K vašemu druhému dotazu - přivýdělek při rodičovské dovolené není nijak omezen.

Jano,

(Radka, 16. 6. 2009 20:37)

neschopenka se do výpočtu PPM nezapočítává.

Lenko,

(Radka, 16. 6. 2009 20:36)

pokud jste měla u prvního dítěte nárok na PPM a jste stále v zaměstnaneckém poměru, vzniká vám nárok na mateřskou i u druhého dítěte a následně budete mít možnost volby délky rodičovské dovolené. Pokud jste u prvního na mateřskou nárok neměla nebo vám v průběhu rodičovské dovolené zanikl pracovní poměr, pak u druhého dítěte budete pobírat rovnou rodičovskou dovolenou a to bez možnosti volby - v její pomalé verzi čerpání.

Mám dotaz

(Veronika, 16. 6. 2009 14:06)

Jsem na rodičovské dovolené mám 2 letého syna a mateřskou jsem si dala na 3 roky.Nyní chodím do zaměstnání syna mám u babiček a od září nás vzali do školky,ale ve školce mi zdělili, ze se musím vzdát mateřske.Když chci aby mi nastoupil.Jestli to dobře chápu tak se ji vzdát nemusím pokud bude chodit jen na dopoledne a nebo na 5 dní v měsíci a ješte by mne zajimalo je nejak omezena castka kterou si mohu prividelat k materske?Děkuji za odpoved Veronika

Mateřská dovolená

(Jana, 15. 6. 2009 15:29)

Dobrý den, jsem v 6. měsíci těhotenství. V květnu jsem byla 17 dní na neschopence a tím pádem mám malou hrubou mzdu. Jak se bude počítat DVZ za květen? Jen za zbývajících 14 odpracovných dní nebo za 31 dní? Ještě se chci zeptat, pokud nastoupím na neschopenku (z důvodů nadbytečnosti v práci)- částka mateřské se bude počítat rok zpětně do začátku pracovní neschopnosti nebo do termínu oficiálního nástupu na mateřskou (6 týdnů před termínem porodu)?Děkuji moc. Jana

z rodičovské na mateřskou

(Lenka, 15. 6. 2009 11:29)

Dobrý den.Jsem na rodičovské dovolené.Během ní bychom chtěli s manželem další dítě.Pod to dobře chápu tak nebudu pobírat mateřskou ale rovnou rodičovský příspěvěk.Který si mohu stanovitna jak dlouho chci (ovšem jen do 4let)takže když si zvolím do 3let budu pobírat 7600kč měsíčně nebo jak??Předem děkuji Lenka

Petro,

(Radka, 11. 6. 2009 18:05)

lituji, ale nárok na PPM vám u druhého dítěte nevzniká. Po porodu vám bude vyplácen rovnou rodičovský příspěvek - v pomalé verzi.

mateřská

(Petra, 11. 6. 2009 17:58)

Dobrý den, ráda bych se zeptala. Byla jsem zaměstnaná na dobu určitou. V té době jsem otěhotněla, potom jsem nastoupila na nemocensku a z té jsem přešla na PPM. Variantu rodičovského příspěvku jsem si vybrala na 3 roky. Teď 27.6. 2009 bude mít syn 3 roky tím pádem mi končí RD. Čekáme druhé dítě termín porodu mám na konci září. Mám nárok na PPM ?

jsem v domácnosti

(Hana, 9. 6. 2009 15:24)

Dobrý den, chci se zeptat...před dvěmi lety jsem odstudovala, půl roku po té byla v domácnosti, dalšího půlroku v zaměstnání a nyní jsem opět půl roku v domácnosti. platím si zdravotní pojištění a s přítelem chystáme založit rodinu, nevím však na co mám od státu nárok. známá mne informovala, že si ženy často pletou mateřskou dovolenou s příspěvkem na dítě. Na mateřskou nárok nemám, ale o příspěvek zažádát budu muset? A další věc co mě trápí je, že mi údajně nevezmou dítě do školky, pokud nebudu vykazovat nějaký příjem? je to jen nějaký nesmysl, nebo je to možné? děkuji předem za odpověď

Stepo,

(Radka, 8. 6. 2009 13:35)

děti mohou chodit do školky buď pouze na dopoledne a nebo 5x v měsíci na celý den - pokud splníte tyto podmínky, pokud to dodržíte, máte dál nárok na rodičák.

skolka

(Stepa, 6. 6. 2009 12:07)

Dobry den,
mela bych dotaz ohledne nastupu do skolky.Deti nam ku podivu vzali do skolky takze od zari mohou nastoupit,rodicovska dovolena nam ale konci 2.listopadu mohou tam chodit aspon na par hodit mam v umyslu jit pracovat aspon na castecni uvazek nez nam MD skonci.Ale zaroven nechci prijit o rodicovsky prispevek kluci jsou dvojcata takze kazda koruna dobra take me zajima pokud bych nemela do listopadu zadnou praci muzou chodit do skolky aspon na tech par hodin?Dekuji za odpoved Stepa

Rodičovský příspěvek

(Jitka K., 5. 6. 2009 14:36)

Dobrý den, teď jsem s dcerou doma a pobírám rodičovský příspěvek. Jsem znovu těhotná a termín porodu mám v říjnu 2009. Ze sociálky vím, že budu muset ukončit v září 2009 rodičovský příspěvek na první dítě a zažádat si o rodičovský příspěvek na druhé dítě, jelikož na PPM nárok nemam (zaměstnavatel mi neprodloužil smlouvu). Teď se ale rozhoduji jestli zůstat doma 3 roky nebo 4 roky s tím, že by se mi RD zkrátil po 21 měsících na 3800,-. Kdybych doma zůstala jen 3 roky a pak nenašla práci měla bych vůbec nárok na podporu v nezaměstnanosti, kolik a z čeho by se to vypočítalo? Děkuji za odpověď:jsuranyiova@seznam.cz

PPM nebo RP nezletilé

(Petr, 3. 6. 2009 21:25)

Dcera je nezletilá termín porodu má 2 měsíce před dovršením zletilosti.Je studentka odborního učiliště
Od září žádá o přerušení studia.Prosím o radu jak
a o co žádat,na co má nárok.

PPM

(Jana Mikačová, 3. 6. 2009 10:50)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat. Mám rizikové těhotenství, u zaměstbavatele jsem pracovala rok a 2 a půl měsíce. Zajímalo by mě z čeho se mi bude počítat mateřská dovolená nebo PPM a jak se od sebe tyto typy liší?
díky: sperant@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »