Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

 

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou, máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Těhotné ze Slovenska

(Lenka, 4. 12. 2007 23:22)

Dobrý den ,
zajímlo by mě jaké podmínky se vztahují na slovenské ženy , které jsou v České republice zaměstnané prostřednictvím agentury ,pracují až do období mateřské dovolené am pojištění za ně platí zaměstnavatel. Potom řádně nastoupí na MD a zůstanou na území našeho státu a porodí zde. Kdo za nně platí pojištění ? A co narozené miminko , je rázem občanem České republiky? Také za ně platí náš stát pojištění? Děkuji

Rodičovský příspěvek

(Michala, 4. 12. 2007 20:28)

Dobrý den, jsem čerstvě po střední škole a mám odpracováno zatím 3 měsíce. Mám nárok na rodičovský příspěvek a v jaké výši?Děkuji

paní Simono

(mamina, 3. 12. 2007 18:04)

od ledna 2008 budete pobírat 7600,-Kč.Volba výše a délky pobírání RP se bude odvíjet od Vaší PPM a rozhodující období pro možnosti této volby bude v 21 měsících věku Vašeho syna...

nárok na dovolenou

(Jiřina, 3. 12. 2007 7:15)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok po skončení MD na proplacení poměrné části dovolené za rok 2008, když 27.12.2007 nastupuji na Mateřskou dovolenou a termín dorodu mám 7.2.2008. Smlouvu se zaměstnavatelem mám na dobu neurčitou. Děkuji

Rodičovský příspěvek

(Simona Dyková, 2. 12. 2007 22:38)

Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat jakou částku budu od ledna 2008 pobírat,když synovi bude k 1.1.2008 6měsíců?Děkuji

mamčo-

(mamina, 2. 12. 2007 15:31)

na portále www.idnes.cz v sekci finance v článku"Žádost o RP musíte podat znovu" je návod jak formuláře vyplnit....

nemocenská

(Alexandra, 2. 12. 2007 13:46)

Dobrý den, chtěla jsme se zeptat, z jakých příjmů se mi bude počítat PPM, jestliže budu čtyři měsíce před nástupem na mateřskou na nemocenské, zda mi tyto příjmy sníží celkový průměr pro výpočet této pěněžité pomoci. Děkuji.

Přivýdělek k MD

(Ivana, 1. 12. 2007 18:40)

Ještě má adresa: ivanka.hola.24@seznam.cz

Přivídělek k MD

(Ivana, 1. 12. 2007 18:37)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Když si chci přivydělat k MD a nastoupím do práce na poloviční uvazek tak kdo mi platí zdravotní a sociální. Jestli mi to nadále platí stát a nebo zaměstnavatel. Synovi jsou 3 roky a na MD budu ještě 1 rok. Děkuji předem za odpověd.

Přivídělek k MD

(Ivana, 1. 12. 2007 18:37)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Když si chci přivydělat k MD a nastoupím do práce na poloviční uvazek tak kdo mi platí zdravotní a sociální. Jestli mi to nadále platí stát a nebo zaměstnavatel. Synovi jsou 3 roky a na MD budu ještě 1 rok. Děkuji předem za odpověd.

formulář

(mamča, 1. 12. 2007 15:04)

Dobrý den,jak mám vyplnit žádost o rodičovský příspěvek.

paní Jano,

(mamina, 29. 11. 2007 21:59)

na portále MPSV, v sekci NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ najdete kalkulačku pro výpočet výše PPM...mohla by Vám napomoci k odpovědi na Váš dotaz.

PPM

(Renáta, 29. 11. 2007 15:39)

Prosím Vás,chtěla bych se zeptat,zda-li budu mít nárok na PPM.Od 1.8.2006 do 1.8.2007 , jsem byla OSVĆ platila jsem si vše i nemocenskou na víc,od 1.8 2007 jsem v evidenci na ÚP.od 1.12.2007 budu zaměstnanec malé firmy.Datum porodu 18.6.2008.Děkuji

Mateřská pro OSVČ

(Jana K., 29. 11. 2007 15:07)

Dobrý den, od 09/2005 podnikám jako OSVC. Měsíčně platím sociální dávky a nemocenské pojištění (ovšem jen tu minimální částku). V květnu 2008 mám termín porodu. Jakou výši mateřské a rodičovského příspevku budu pobírat? Předem díky.

paní Fialová,

(mamina, 28. 11. 2007 18:24)

za měsíce červen, červenec a srpen budete pobírat měsíčně 3800,-Kč.

mateřská

(Petra Fialová, 28. 11. 2007 14:35)

dobrý den,děkuji za odpověd minulé otázky.Chtěla bych si upřesnit ,když budu pobírat do 3 let syna 7600kč,pak půjde do školky a já do práce na plný uvazek,ale až od září,kolik bych brala za měsic červenec a srpen.Synovy bude už v polovině května 3 roky.

pane Petře,

(mamina, 27. 11. 2007 17:36)

vypadá to, že Vaše žena opravdu bude mít nárok na pobírání PPMky a protože je zaměstnána u malé organizace(do 25zaměstnanců)měla by ji mít vyplácenou od příslušné správy sociálního zabezpečení.Výše této PPMky by měla vycházet z předchozího vyměřovacího základu, pokud je to pro ni výhodnější-to znamená, že by tato PPMka měla být minimálně ve stejné výši jako PPMka u prvního dítěte.

Výplata mateřské

(Petr, 27. 11. 2007 14:21)

Dobrý den, děkuji za předcházející odpověď a ještě jednou, si dovolím si jeden upřesňující dotaz. Nárok na PPMku asi máme, jelikož žena je a ještě 4-tý rok bude ve stavu registrovaných u zaměstnavatele (žena požádá o NepV, firma méně jak 25 zam.). Jde o to, kdo a kolik (pokud vůbec) bude po narození 2 dítěte vyplácet mateřskou? (PSSZ, zaměstnavatel, nikdo?/rodič.příspěvek?). Předem moc děkuji za odpovědi, myslím, že takováto pomoc především všem dotazujícím se ženám je opravdu super. Moc díky. Petr

pro pana Petra

(mamina, 27. 11. 2007 13:34)

ve Vašem případě záleží na tom, zda-li máte nárok na PPMku, jestliže ano- nejdříve budete pobírat tzv.mateřskou a potom si opět zažádáte o rodičák na mladší dítě(dle možnosti volby), jestliže na PPMku nárok nemáte převedete si RP ze staršího dítěte na nově narozené( v měsíci jeho narození) a automaticky budete pobírat pomalou variantu RP-tedy 7600po 21měsíců a do 48měsíců 3800Kč,-...

pro paní Fialovou

(mamina, 27. 11. 2007 13:25)

jestliže dáte syna do MŠ na celý den až od září, můžete do té doby RP pobírat-tedy i za červen, červenec i srpen.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

následující »