Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 



Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

prvorodicka

(Radka, 12. 12. 2007 18:29)

dobrej,chci se optat nebot nejsem matkou a vse co se deje kolem toho tak nejak nechapu...za rok bych chtela dite..bohuzel nevim nac mam narok a nac ne,nebot jiz 3rokem jsem jako modelka tudiz zadny zamestnavatel a hradim si akorat VZP..takze co mam delat abych pak byla i s miminkem zaopatrena nebot tomu nerozumim

Moni NEBOJTE SE!!!!,

(mamina, 12. 12. 2007 14:09)

Přímo z nemocenské nastoupíte na mateřskou a budete pobírat PPM od bývalého zaměstnavatele, takže papír o PPM od gynekologa odnesete Vašemu bývalému zaměstnavateli(jestliže jste pracovala v malé organizaci-do 25 členů- pak rovnou na příslušnou správu sociálního zabezpečení=stejný postup jako u nemocenské).Až Vám bude končit "mateřská"(28 týdnů nebo u vícerčat 37týdnů)- necháte si potvrdit u bývalého zaměstnavatele výši a ukončení nároku na PPM ( zároveň dojde ke konečnému ukončení Vašeho zaměstnaneckého poměru, který se jako by "uměle" prodloužil tou ochranou hlůtou) a půjdete si zažádat na ÚP na kontaktní místo státní sociální podpory ( v Praze na příslušnou místní část) o rodičovské příspěvky (RP)=stejné místo kde se žádá o porodné....

Jsem zoufalá

(Monika R., 12. 12. 2007 12:47)

Dobrý den,,jsem 19-ti letá vdaná v očekávání,potomek se nám narodí v ůnoru 2008.Chtěla jsem se zeptat jak to se mnou bude když jsem hlášená na Pracáku ale peníze pobírám od zaměstnavatele u kterého jsem v ochranné lhůtě p podání výpovědi,nemocenskou mi zaměstnavatel platí od začátku těhotenství,jelikož jsem doma hned od začátku...Byla jsem na sociálce a tam mi nic neřekly tak si nevím rady kam jít??Je málo času,na mateřskou nastupuji 6.1 tak nevím kam si dojít co zařídit,,porsďte prosím

dotaz

(Vladimir Ondruch, 12. 12. 2007 10:14)

Dobry den, mozna mi poradite. Momentalne jsme s partnerkou ve Velke Britanii, kde nyni kazdy den ocekavame narozeni potomka. Pritelkyne pobira materskou od sveho britskeho zamestnavatele. Jelikoz jsme oba Cesi, tak nase dite bude take Cech. Ma moje pritelkyne v pripade ukonceni materske tady, narok na materskou v CR? Je prece jenom delsi, tady trva necely rok! Dekuji za odpoved.

paní Blanko,

(mamina, 12. 12. 2007 9:58)

o dorovnání si zažádejte ještě v prosinci-jestliže Vaše PPM nedosahuje minimálně výše 7600,- máte na ono dorovnání nárok ode dne porodu(stejné kontaktní místo jako jste žádala o porodné)S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a podvrzení o výši PPM.O PPMku nyní nově žádat nemusíte- nové žádosti se týkají RP(rodičáků) a to Vás čeká jak jste uvedla až v březnu...

odpovědi:

(mamina, 12. 12. 2007 9:48)

pro paní Báru:podle údajů, které jste uvedla Vám nárok na PPM nevznikl a ani nebudete moci čerpat v případě rizikového těhotenství nemocenské dávky.´Nárok budete mít pouze na porodné a dnem porodu Vám vznikne i nárok na rodičovský příspěvek v pomalé variantě(tedy do 21měsíců dítěte 7600,-Kč a do jeho 48 měsíců 3800,-Kč)....


pro paní Simonu:půjdete-li po rodičovské dovolené na ÚP budete mít nárok na poměrnou část podpory v nezaměstnanosti.Letos to byly částky 2357,-Kč za první 3 měsíce a 2160,-Kč za zbylé 3 měsíce....


pro paní Katku: protože má Vaše dcera více jak 21měsíců- budete nyní pobírat až do jejich 3 narozenin 7600,.Kč a potom ještě do jejich 4let 3800,-Kč.Souběžně s RP, můžete pobírat i nemocenské dávky- jak jste uvedla trvá Vám pracovní poměr- máte tedy nárok i na ně a po té i na PPM.Když otěhotníte ve dvou letech dcery budete mít větší příjem o ten rozdíl v pobírání RP (7600-3800)....

Nižší mateřská než rodičovský příspěvěk?

(Blanka, 12. 12. 2007 9:48)

Dobrý den, nyní pobírám PPM, dceři je sedm týdnů a četla jsem, že od ledna 2008 kdo má nižší PPM než rodičovský příspěvěk může si zažádat o dorovnání, je to pravda? PPM budu brát do 21.3.2008 musím i já nyní nově žádat o PPM nebo až březnu o rodičovský příspěvěk?

rodicovky prispevek v zahranici

(Veronika, 11. 12. 2007 11:33)

Dobry den, chtela bych se zeptat jestli mam narok na rodicovky prispevek jako cesky obcan zijici v zahranici. Dekuji

au-pair na co mam narok?

(Bara, 10. 12. 2007 16:51)

Dobry den, nyni jsem ve 2.mesici tehotenstvi.Jsem au-pair,tzn.ze jiz dva roky nemam zdanitelne prijmy, penize dostavam od rodiny ve formě kapesného. Platim si kazdy mesic zdravotni pojisteni jako osoba bez zdanitelnych prijmu 1080,-Kc.Budu mit narok na PPM a MD? Nevim,pokud bych musela jit na rizikove tehotenstvi, pobirala bych po tu dobu nejake finance? Dekuji moc za Vasi odpoved,Koudelová Barbora

Zrodičovské dovolené na pracovní úřad

(Simona, 10. 12. 2007 10:11)

Chtěla bych se zeptat,kolik se bere,když z rodičovské dovolené půjdu zatím na úřad práce.Děkuji

dotat

(anna matoušková, 7. 12. 2007 17:09)

dobrý den,mám16ti letého syna,který je tělesně postižený takže jsem s ním doma a pobírám na něj péči,a tak bych se chtěla zeptat,protože v lednu mám porodit od kdy se mi přiznává rodičovský příspěvek a kolik na jak dlouho.děkuji matoušková.

RP:Neschopenka

(Katka84, 5. 12. 2007 18:21)

Dobrý den.
Mám 2ročnú dcéru.
Trvá mi prac.pomer na dobu neurčitú.
Moje povolanie si vyžaduje byť na neschopenke od začiatku tehotenstva(prac.s agresívnymi klienami)
Chcell by som Vás poprosiť o radu:
V prípade ak by som otehotnela v 2rokoch dcéry a v 3rokoch dcéry,v čom je rozdiel?
Neviem si stále ujasniť toto:
V prípade,ak otehotneim teraz,na čo mám nárok?
Na neschopenku a zároveň RP?A kolko by bol RP?

Čisto z finančného hladiska by sa mi oplatilo mať druhé dietatko teraz,alebo až po tretích narodeninách dcéry?
A je vobec možné poberať neschopenku a zároveň rodič.príspevok?
Ďakujem za odpoved.
Všade som sa dozvedela niečo iné a skutočne neviem čo z toho si vybrať.:-)

Těhotné ze Slovenska

(Lenka, 4. 12. 2007 23:22)

Dobrý den ,
zajímlo by mě jaké podmínky se vztahují na slovenské ženy , které jsou v České republice zaměstnané prostřednictvím agentury ,pracují až do období mateřské dovolené am pojištění za ně platí zaměstnavatel. Potom řádně nastoupí na MD a zůstanou na území našeho státu a porodí zde. Kdo za nně platí pojištění ? A co narozené miminko , je rázem občanem České republiky? Také za ně platí náš stát pojištění? Děkuji

Rodičovský příspěvek

(Michala, 4. 12. 2007 20:28)

Dobrý den, jsem čerstvě po střední škole a mám odpracováno zatím 3 měsíce. Mám nárok na rodičovský příspěvek a v jaké výši?Děkuji

paní Simono

(mamina, 3. 12. 2007 18:04)

od ledna 2008 budete pobírat 7600,-Kč.Volba výše a délky pobírání RP se bude odvíjet od Vaší PPM a rozhodující období pro možnosti této volby bude v 21 měsících věku Vašeho syna...

nárok na dovolenou

(Jiřina, 3. 12. 2007 7:15)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok po skončení MD na proplacení poměrné části dovolené za rok 2008, když 27.12.2007 nastupuji na Mateřskou dovolenou a termín dorodu mám 7.2.2008. Smlouvu se zaměstnavatelem mám na dobu neurčitou. Děkuji

Rodičovský příspěvek

(Simona Dyková, 2. 12. 2007 22:38)

Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat jakou částku budu od ledna 2008 pobírat,když synovi bude k 1.1.2008 6měsíců?Děkuji

mamčo-

(mamina, 2. 12. 2007 15:31)

na portále www.idnes.cz v sekci finance v článku"Žádost o RP musíte podat znovu" je návod jak formuláře vyplnit....

nemocenská

(Alexandra, 2. 12. 2007 13:46)

Dobrý den, chtěla jsme se zeptat, z jakých příjmů se mi bude počítat PPM, jestliže budu čtyři měsíce před nástupem na mateřskou na nemocenské, zda mi tyto příjmy sníží celkový průměr pro výpočet této pěněžité pomoci. Děkuji.

Přivýdělek k MD

(Ivana, 1. 12. 2007 18:40)

Ještě má adresa: ivanka.hola.24@seznam.cz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104

následující »